Kontroll av kabelnettverket til igangsetting av 5G i deler av Oslo og Østfold. 18.04

Studie av aeroservoelastic (ASE) interaksjoner er av største betydning i moderne fly som bruker autonome flykontrollsystemer. Den komplekse naturen til ustabile aerodynamiske krefter kan indusere uønskede ASE-koblingseffekter som fører til misjonsoppdrag. Denne studien diskuterer ASE-analysen av Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator Hypersonic Experiment (RLV-TD HEX01) fra Indian Space Research Organization (ISRO). Relevant modelleringsfilosofi vedtatt for forskjellige delsystemer, analysemetoder, valideringer og simuleringer utført for å etablere lukket sløyfestabilitet i RLV-TD-systemet blir diskutert i detalj. Resultatene av studien indikerer tydelig fravær av ugunstig modal kobling i nærvær av ustø aerodynamiske og kontrollkrefter.

https://www.cowi.com/insights/green-shared-and-intelligent-mobility-will-change-our-lives

Legg igjen en kommentar