ISLAMS FIRE EROBRINGSFASER 18.04 2021

1. INFILTRERERING Muslimer flytter inn i ikke-muslimske land i økende antall. En begynnende kulturkonflikt er i emning. Muslimene søker nå «toleranse» fra Eliten i det nye landet, idet de portretterer og promoterer islam som fredelig og som gjenstand for moderne rasisme. De øker hele tiden sin befolkning med høye fødselstall og setter opp moskéer overalt. De kaller alle dem som gjennomskuer dem og deres hensikter, for «islamofober» og får landets venstrevridde, som har alliert seg med islam, mot Vestens kultur og verdier, med på dette. De søker å hemme ytringsfriheten når det gjelder kritikk av islam, Allah og Profeten.

2. KONSOLIDERING/ BEFESTNING AV MAKTMuslimene begynner å kreve stadig mer av islams regler innført i samfunnet mht. mat, arbeid, skatter, klesdrakter, utdanning, sosiale ordninger bankvesen og juridiske forhold. De starter med å rekruttere og bygge opp jihadistiske celler, som igjen forsøker å verne flest mulig mennesker for islam, idet de forsøker å utbre en historieforfalskning som fremmer islams tankegang. Det som ikke stemmer med islam, prøver man å kalle for løgn. Antivestlig, og særlig anti-amerikansk og anti-jødisk, propaganda og mental krigføring er utbredt. Man forsøker å alliere seg med alle som hater jøder og amerikanere. Barna blir presset og tvunget inn i et islamsk tenkesett. De prøver å bringe ikke-muslimer og kritikere av islam til taushet, blant annet ved å ville innføre blasfemi-lover. Det skjer en stadig økning av den muslimske befolkningen ved barnefødsel, immigrasjon og familie-gjenforeninger. En evig søken etter å endre lover i pakt med islam er symptomatisk. Målet er å fjerne demokratiet og innføre bestialsk, antidemokratisk og undertrykkende sharia. De støttes med dette massivt økonomisk av rike araberland med SA i spissen. Kritikk av islam slås stadig hardere ned på idet de forsøker å få Eliten i landet til å godta, og helst forsvare og forgude, islam til ulempe for kristendommen og andre religioner. Det blir stadig større krav til samfunn fra islam og muslimer. De samler våpen og eksplosiver til bruk i terrorangrep og vandalisme. De setter grupper i vertslandet opp mot hverandre, og får de «snille» venstreorienterte, som de er alliert med, til å hudflette og demonisere dem som skjønner deres planer. De forsøker å promotere et horribelt, undertrykkende og middelaldersk kvinnesyn som kvinnene er nødt til å si at de liker.

3. KAMP MOT VERTSLANDETS LEDERSKAP OG KULTUR. Nå er det åpen strid for å introdusere sharia og promotere kulturelle restriksjoner. De bekjemper landets styresett, og de demoniserer andre religioner og kulturelle skikker. De skaper frykt i samfunnet med uventede terroraksjoner mot sivile mål. De forsøker også å få økonomien i landet til å falle sammen, blant annet ved å bli uføretrygdet og la staten fø dem livet ut. Det tåles nå ingen kritikk eller motstand mot islam. Konverterer en muslim fra islam, kritiserer han islam eller tegner Profeten, risikerer han livet. Etter hvert som de får makt, dreper de ikke-muslimer for å styrke islam som system, men også fordi det er den tryggeste måten å arve Allahs paradis på. De vil fjerne stadig flere sekulære lover til fordel for teokrati/ gudestyre. De myrder moderate muslimer som ikke aksepterer volden; derfor tvinges disse til taushet og i siste instans til å støtte ekte, overstyrende Medina-islam og Profetens atferd i de ti siste, og voldelige, årene han levde (622-632). De forsøker også etnisk rensning der de er sterke nok til det. Til og med dreper de muslimer som tror nesten det samme som dem selv. Ødeleggelser og brenning av kirker er vanlig, og kvinner behandles stadig strengere, noen steder nesten som undermennesker. Stadig flere militante angrep mot menneske-mengder og statlige institusjoner finner sted med ulike midler: knivstikking, skyting, selvmordsbombing, bakhold, bildrap osv. Dette skjer i islams navn idet de roper «Allahu akbar».

4. TOTALITÆRT ISLAM-STYRE/ GUDESTYRE, TEOKRATIIslam er blitt enerådende som religiøs og sekulær ideologi, og sharia er blitt nasjonens gjeldende lov. Alle humanitære retter er et tilbakelagt stadium. Nedgradering, fordømmelse, forfølgelse og avretting av ikke-muslimer er typisk. Ytringsfriheten er en saga blott. Bare islam er tillatt som religion, og ødeleggelse av andre religioners gudshus og symboler intensiveres. AVSLUTTENDE KOMMENTAR: Alle oppegående mennesker skjønner at det som er skrevet ovenfor, stemmer med de faktiske forhold selv om jeg bare har berørt toppen av isfjellet. Dette kan det skrives mange bøker om. Hvorfor LAR vi dette skje i Vest-Europa uten motstand i befolkningen?Jeg har selv forsøkt å svare på dette tidligere, men jeg blir aldri klok verken på Eliten eller på folket som lar dem gjøre dette!

Legg igjen en kommentar