Anders Brunstad SKAL DET VÆRE SÅ ENKELT Å AVVIKLE NORGE SOM ET DEMOKRATI OG INNFØRE ET FASCISTISK BANANREPUBLIKK DIKTATUR? 18.04 2021

Nøkkeldata fra sentrale aktører da Norge ble stengt, er borte for alltidAv red. PSt – 18. april 20210Norge i lockdown. (Shutterstock) Innfelt: Erna Solberg. Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor Coronakommisjonen mener Erna Solbergs regjering brøt grunnloven da Norge ble nedstengt 12. mars i fjor. Nå viser det seg at viktig korrespondanse mellom sentrale aktører er slettet ved en feiltagelse. Dette skriver ABC Nyheter. I artikkelen heter det videre:– Det var et grunnlovsbrudd, uttalte Coronakommisjonens leder Stener Kvinnsland da funnene fra granskingen ble presentert tidligere denne uken. I Grunnlovens paragraf 28 står det at beslutninger i «saker av viktighet» skal fattes i statsråd. Men nedstengningen 12. mars 2020 ble vedtatt av Helsedirektoratet.«Det er i krisesituasjoner at risikoen er størst for at Grunnloven og menneskerettighetene blir brutt, og at borgernes rettigheter kan bli krenket», ble det advart om i rapporten. Ifølge en gjennomgang Aftenposten har gjort for å finne ut av hva som egentlig skjedde da samfunnstoppene ble enige om å innføre de strengeste tiltak i fredstid etter den 2. verdenskrig, viser det seg at svært sentral informasjon rundt beslutningsprosessen er forsvunnet.

Viktige SMS-er og notater ble slettet til tross for at embetsmenn, saksbehandlere og politikere er pålagt å ta vare på notater og SMS-er som utgjør en del av saksbehandlingen. Departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet var en av nøkkelpersonene da de store avgjørelser skulle tas. Ifølge et tidligere hemmeligstemplet brev Coronakommisjonen mottok fra departementet i fjor høst, bekreftes det at alle SMS-ene til Bjørn-Inge Larsen ble slettet.

En viktig del av Norgeshistorien eksisterer ikke Helseminister Bent Høie sier til Aftenposten at all kontakt han hadde med helsedirektør Bjørn Guldvog fram til beslutningen om nedstengning ble tatt 12. mars, gikk via Larsen. Ettersom mye av kommunikasjonen mellom nøkkelpersonene ble formidlet via SMS, og disse nå er slettet for godt, vil det nærmest være umulig å rekonstruere og etterprøve hva som ble kommunisert i disse skjebnedagene.Og som om ikke det var nok, så viser det seg at notatene til helsedirektør Bjørn Guldvog også er borte, ifølge et møtereferat som Aftenposten har fått tilgang til. Kommentar: Så utrolig beleilig12. mars 2020 satte regjeringa Solberg Grunnloven til side. Det er første gang dette har skjedd etter andre verdenskrig, og vi har fått et unntaksregime som til nå har vart i vart i over 13. måneder.

Det har skjedd en kuppartet maktendring i Norge der rettsstaten er underordnet smittevernstaten, som jussprofessor Hans Petter Graver riktig påpeker. Det er derfor helt avgjørende å få vite hvor disse politiske linjene kom fra. Hvem foreslo at Norge skulle gjøre noe som aldri tidligere er gjort i vårt lands historie, og som det heller ikke finnes noen internasjonal tradisjon for? Hvem gikk inn for å suspendere viktige deler av Grunnloven? Hvilke argumenter brukte de? Hvem samarbeidet de med om dette? Hvilke konsekvenser så de for seg? Åpent brev til statsminister Erna Solberg: Hvem foreslo stenging av Norge? Allerede 21. april 2020 sendte vi i steigan.no et åpent brev til statsminister Erna Solberg der vi skrev: «De omfattende tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronaepidemien er enestående i sitt slag i norsk historie. En så omfattende stenging av landet som vi nå opplever har aldri skjedd før. Derfor ønsker vi å vite: Hvem anbefalte regjeringen å gjennomføre så omfattende tiltak

? Hvilken ordlyd hadde denne anbefalingen? Hva slags konsekvensutredning ble gjort før tiltakene ble iverksatt? Vennlig hilsen Pål Steigan sjefredaktør i nettavisa steigan.no «Vi har aldri fått noe svar på dette brevet, til tross for gjentatt purring. Vi har ikke en gang fått en kvittering for at brevet er mottatt. Men spørsmålene står der like fullt. Og de er fortsatt ubesvart. Vi vil fortsette å stille dem til de blir besvart. Regjeringa kan nok synes at det er svært beleilig at kritisk viktig kommunikasjon tilfeldigvis er blitt slettet, men dette kan ikke det norske folket avfinne seg med. Vi registrerer at det ikke finnes en eneste opposisjonspolitiker på Stortinget som stiller spørsmål om dette. men det blir de nødt til å gjøre fortere enn svint. Hvordan skal de ellers kunne argumentere for at det er noen vits i å stemme på dem til høsten?

Kan være et bilde av 8 personer, inkludert Asbjørn Nilssen og tekst som sier 'Kampanje BLISTOTTE ABONNENTI DONEREN GANGSBELOP ABONNERPÁ NYHETSBREV What in the Gates hell is happening? Ngkkeldata fra sentrale aktorer da Norge ble stengt, er borte for alltid They stopped watching mainstream mansew news and started doing own unbiased research red. PSt 18 18 april 2021 a COVD-NA 15min 11 PHTH GOALKE SATANS GLOBALISTER republikker Private Tap to tag friends Heruga albery'

Legg igjen en kommentar