Anders Brunstad 16.04 2021 BEHANDLING AV BAKTERIELL LUNGE INFEKSJONER.

Nytt??? Nei. Men det handler om store penger. Og Makt. Og et enormt bedrageri.

VARSEL FRA VARSLER.

Skal vedlegges mi varslermappe.Se i bunnen hvor dødelige og skadelige kvaksinene er.Særlig så anmodes det om at dette varsel legges til min Politianmeldelse av 14.4.2021.Med ansvarliggjøring av Regjering, Helsedirektør, Høie og Legestanden samt alle ordførere og alle kommuneleger og sykehusleger. Samt alle helsearbeidere som er involvert i kvaksiner.Hvorfor har man glemt at virus går over til bakteriell infeksjon og kan behandles?Hvorfor har ikke EMA og Legemiddelverket godkjent gode og effektive medisiner som HCQ og Ivermektin plus Sink og Vitamin DRiktig svar; Bill Mengele Gates med en svært så åpen lommebok. $$$$$Fra Anders Brunstad. Covid varsler.HOW COME DID DR FAUCHI FORGET WHAT HE STATED BACK 12-13 YEARS AGO?Bill Mengele Gates has the answer. $$$$$$The cause and timing of the next influenza pandemic cannot be predicted with certainty, the authors acknowledge, nor can the virulence of the pandemic influenza virus strain. However, it is possible that — as in 1918 — a similar pattern of viral damage followed by bacterial invasion could unfold, say the authors. Preparations for diagnosing, treating and preventing bacterial pneumonia should be among highest priorities in influenza pandemic planning, they write. “We are encouraged by the fact that pandemic planners are already considering and implementing some of these actions,” says Dr. Fauci.

National Institutes of Health (NIH) Statlig organisasjonNational Institutes of Health (NIH) er en institusjon under USAs Helse- og omsorgsdepartement og er ansvarlig for USAs føderale innsats innen biomedisinsk og helserelatert forskning. NIH består av 27 ulike institutter. NIHs forløper ble etablert i 1887 som Laboratory of Hygiene. Det vokste og ble i 1930 reorganisert til National Institutes of Health.Fra Wikipedia (Creative Commons)Lenken ble først delt: November 2015

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nih.gov%2Fnews-events%2Fnews-releases%2Fbacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic%3Ffbclid%3DIwAR3Cb-ixPjgZY6nvhRkQpvg6BKd0bdNYOfF3UhVjDI31lDx-N3WQWyB85p4&h=AT3Mbh2b4c1O3WrsTpAQ8CKab3IH1H_kr3ZFPXEw2VBEJhW3K71s64hTGyriWZHuuPV54pe1-7JSAgYjloPz_epZC3NLQrnGVtFhP9cjef6iyMEEdgWeQ57PCCUUJl8wDA&tn=H-R&c[0]=AT1bsfnhbCKOIhbtnTMutKJIEd22cG2krhYEDCwDyQDoCUgLAmAEkL9nzLAx6JgPXGqNO8VpB4JUEu46CplYhgCU9AVtVbuGQhtQtXuDh1nkElWlSlS_L9yDje3U8mssP_eQlxTWrWTCmcCB77Mur7oVxMfPRT_lmvfsMoORjBT8V1ZTv1I5Gn4SxKvT6gXAQ2lpaCwLUMXQ7YjnRA

Legg igjen en kommentar