Norske mediers samlede TABU-oversikt

1 timer lesetid
 (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/en-forfatters-klagesang/) 🔀 (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/ra-del-4-trekkene-i-spillet/) 
(http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/et-overskyggende-sp%c3%b8rsmal-%e2%80%93-hvor-har-du-ditt-fokus/)
Innhold
Samfunn (http://www.nyhetsspeilet.no/category/samfunn/)
 67036
Artikkelen
Kommentarer
14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 2/48
Norske mediers samlede TABU-oversikt
Nyhetsspeilet lanserte sin første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister for et år siden. I denne tiden har ikke én
norsk journalist stått frem og hevdet at den ikke gjelder. Den røde tråden i TABU-oversiktene er skjult makt. Skjult makt er
nøkkelen til å forstå sprengningen av WTC-tårnene 11.09.01, utviklingen av AIDS, Afghanistankrigen, den pågående
destabiliseringen av Pakistan osv.
Nyhetsspeilet lanserte sin første TABU-oversikt for norske redaktører og journalister (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-fornorske-redaktorer/) for et år siden. I denne tiden har ikke én norsk journalist stått frem og hevdet at den ikke gjelder. Den røde tråden i TABUoversiktene er skjult makt.
Skjult makt er nøkkelen til å forstå sprengningen av WTC-tårnene 11.09.01, utviklingen av AIDS, Afghanistankrigen, den pågående
destabiliseringen av Pakistan osv.
SKUP-konferansen (http://www.skup.no/Konferansen_2010) for norske medier er nå avsluttet, og mer enn et halvt tusen kritiske og
undersøkende norske journalister har reist hver til sitt med fornyet energi og inspirasjon til å bedrive sannhetssøkende gravejournalistikk i jakten
på inneværende års SKUP-pris.
Et viktig spørsmål er hvilken oppfatning Norges undersøkende journalister har av skjult makt. Anser de at skjult makt er reell eller ikke? Og om de
anser at skjult makt nnes og bør avsløres – vil de isåfall få lov til å publisere sine funn eller vil de være avskåret fra dette fordi eksponering av
skjult makt er TABU?
De 58 sakene (http://www.skup.no/177/323/783)som var nominert til SKUP-prisen 2009 gir en klar indikasjon i så måte. Få om noen av SKUPsakene kan sies å omhandle avdekking av skjult makt. Dette bekrefter at avsløringer av skjult makt i praksis er TABU, noe som i seg selv ikke bare
er tankevekkende, men også foruroligende.
(http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabuoversikt/tabuplakaten3-3/)
TABU-plakaten – pressens viktigste VÆR VARSOM-plakat ?
Temaene i den samlede TABU-oversikten er knyttet til skjult makt, som norske redaktører og journalister hevder at det er deres oppgave å
avsløre og eksponere i oentligheten. Dette ble f.eks. uttrykt slik av avisnestoren Gudleiv Forr i Dagbladet i 2009, året han trappet ned etter et
langt avisliv:
”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den oentlige
arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene kk gjennomslag.” Se
(http://www.dagbladet.no/2009/04/11/kultur/tv_og_medier/dagbladet/debatt/kommentar/5704605/#comments_container)
Viktigere enn hva mediene sier er hva de faktisk gjør, noe som også indikerer medias forhold til den skjulte makten.
Den samlede TABU-oversikten som her følger er tilrettelagt for norske journalister som jager SKUP-prisen for 2010. Hvert punkt inneholder en
(tabloidisert) tittel og en ingress, tilpasset løssalgsavisenes stil.
Nyhetsspeilet anser på basis av foreliggende fakta at skjult makt nnes og at den pågående utøvelsen av skjult makt innebærer en trusel mot
norske borgeres livskvalitet, nå og i fremtiden. Å tro noe annet vil være naivt.
Faktisk er det ganske naivt og fordomsfullt å anklage frittstående undersøkende journalister for å være ”konspirasjonsteoretikere” mao. livsfjerne
i forhold til den virkelige verden, uten først å ha undersøkt de faktiske forhold på egenhånd. Albert Einstein uttrykte dette slik: ”Condemnation
without investigation is the height of ignorance» («Fordømmelse uten undersøkelse er toppen av dumhet”).
I denne talen som USAs president John F. Kennedy holdt til USAs Presseforbund i april 1961 redegjorde Kennedy for den store negative
innytelsen som skjult makt utøver i samfunnet, og pressens oppgave med å bidra til å avsløre dette i oentligheten:
av Hans Gaarder (http://www.nyhetsspeilet.no/author/hans/)21. 03. 2010
14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 3/48
«The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies,
to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts
far outweighed the dangers which are cited to justify it.
But I do ask every publisher, every editor, and every newsman in the nation to reexamine his own standards…
We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of
inuence–on inltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night
instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly
ecient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientic and political operations.
Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is
questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.» Hentet fra
(http://www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/JFK/003POF03NewspaperPublishers04271961.htm)
(http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/jfk-2/)
Du kan høre talen på video her (http://www.youtube.com/watch?v=zlghYpDx0f4) : «JFK speech on secret societies and freedom of the press».
Så får vi se om den norske pressen vil velge å delta i JAKTEN PÅ DEN SKJULTE MAKTEN eller gjennom taushet, passivitet og fortsatte fortielser vil
velge å bekrefte – øredøvende uhørlig – TABU-oversiktens gyldighet for norske journalister og redaktører i tiden frem til neste SKUP-pris skal
deles ut.
Her er den samlede TABU-oversikten for norske medier:
(Punkt 1-8 er fra TABU-oversikten del 1 (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/))

 1. 11 september: WTC-tårnene ble sprengt (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/) av
  Malteserordenen (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenen-monstermakt-i-fordums-drakt/) og The Carlyle Group
 2. Moro-mordet: Italiensk statsminister myrdet på ordre fra USA’s utenriksminister Kissinger
 3. Det er ikke demokrati i Norge: Norge styres av den skjulte verdensregjeringen Bilde

Du kan høre talen på video her (http://www.youtube.com/watch?v=zlghYpDx0f4) : «JFK speech on secret societies and freedom of the press».
Så får vi se om den norske pressen vil velge å delta i JAKTEN PÅ DEN SKJULTE MAKTEN eller gjennom taushet, passivitet og fortsatte fortielser vil
velge å bekrefte – øredøvende uhørlig – TABU-oversiktens gyldighet for norske journalister og redaktører i tiden frem til neste SKUP-pris skal
deles ut.
Her er den samlede TABU-oversikten for norske medier:
(Punkt 1-8 er fra TABU-oversikten del 1 (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/))

 1. 11 september: WTC-tårnene ble sprengt (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/) av
  Malteserordenen (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenen-monstermakt-i-fordums-drakt/) og The Carlyle Group
 2. Moro-mordet: Italiensk statsminister myrdet på ordre fra USA’s utenriksminister Kissinger
 3. Det er ikke demokrati i Norge: Norge styres av den skjulte verdensregjeringen Bilderberg
  (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergm%c3%b8te-er-over-og-deltagerne-er/)
  (http://savefrom.net/?
  url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzlghYpD
  chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modie
  14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
  www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 4/48
 4. Skader skapt av vaksiner: Autisme forårsakes av vaksiner og Pandemrix skapte helseplager for mange
 5. PST og psykiatrien benytter GESTAPO-metoder:
  UD-jurist tvangsinnlagt på psykiatrisk etter ordre fra Gro Harlem Brundtland i 1994 fordi hun sa klart ifra om at EØS-avtalen ville
  være grunnlovsstridig
 6. Chemtrails: NATO-y sprayer oss fra luften
 7. HAARP: Topphemmelig våpenteknologi er aktiv fra norsk jord
  Jordskjelv- og tsunamianomalier: Tsunamiskjelvet i 2004 var menneskeskapt
  (Punkt 9-13 er fra TABU-oversikten del 2 (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-andre-del/))
 8. Robin Cooks død. Britisk toppolitiker sa fra om terrorblø og døde kort tid etter
  AIDS er en svindel: HIV-testen måler ikke HIV og AIDS (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/den-store-aids-svindelen/) er
  menneskeskapt
  Krigen mot terror var basert på løgn: Osama bin Laden var CIA-agent og Al-Qaida ble skapt av CIA
  12: CIA dominerer verdens narkobusiness: Narkoprotten fra Plata går til bakmannen CIA
 9. Narko-NATO i opiumsåkeren: Afghanistan-krigen dreier seg om narkoprott – hvorfor får ikke Norge sin andel?
  Her følger resten av TABU-oversikten:
  TABU 14. Skjulte maktstrukturer nnes og er aktive den dag idag
 10. Konspirasjonen er reell
  Professor i statsvitenskap og Dame of Malta Janne Haaland Matlary har sagt at ”Folk est er uvitende, politikere tåpelige, journalister og
  studenter så naive”, se (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenen-monstermakt-i-fordums-drakt/).
  Som medlem av et av verdens mektigste skjulte makt-nettverk, Malteserordenen (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenenmonstermakt-i-fordums-drakt/), er Haaland Matlary – i motsetning til det store ertallet i samfunnet – fullt innforstått med at skjulte
  maktstrukturer er virksomme og at skjult makt utøves i stor skala den dag i dag.
  Den erfarne norske pressemannen og forfatteren Per-Aslak Ertresvåg har i sin suksessbok ”Makten bak Makten” tatt for seg enkelte sider ved de
  skjulte maktstrukturene og deres betydning for fortid og nåtid, noe som har gjort ham til persona non grata blant sine tidligere
  journalistkolleger.
  TABU 15. Malteserordenen
 11. CIA, EU og NATO bestyres av Vatikanet ?
  For mer info om Malteserordenen, se (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenen-monstermakt-i-fordums-drakt/) (samme lenke
  som ovenfor).
  br
  TABU 16: Sorte budsjetter og sorte prosjekter
 12. USA har topphemmelige prosjekter også i Norge
  I USA dukket det i 1950-årene opp et fenomen som makteliten ønsket å holde skjult for oentligheten. Derfor kunne ikke penger til de
  hemmelige aktivitetene kommer fra de oentlige budsjettene, siden dette ville ha røpet hva som foregikk. Slik så ”sorte budsjetter” dagens lys;
  oentlige midler som skaes til veie og benyttes i det skjulte utenfor demokratisk kontroll.
  En maktstruktur ble organisert rundt det sorte budsjettet, nye sorte prosjekter så dagens lys og mer penger fant veien ned i det sorte budsjetthullet. USAs forsvarsbudsjett er en viktig kilde for sorte budsjett-penger. Dette kom tydelig frem da USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld den
  10.09.2001 stod på Pentagons talerstol og beklaget seg over at 2,3 trillioner dollar var ”forsvunnet i byråkrati” (http://www.youtube.com/watch?
  v=xU4GdHLUHwU) , mao. ned i den store sorte pengekrukka.
  Og i løpet av 24 timer hadde bekymringen for hvor det var blitt av giga-beløpet med ett fordunstet pga. den sorte 11. september-operasjonen
  som inntra dagen etter, og også rammet Pentagon, nærmere bestemt i den delen av bygningen hvor de pengejaktende revisorene befant seg.
  (Mer enn 10 revisorer fra et privat revisjonsrma ble drept av prosjektilet som tra Pentagon).
  (http://savefrom.net/?
  url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxU4GdHLUHwU&utm_source=operachromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modier)
  14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
  www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 5/48
  Det sorteste av sorte prosjekter heter CHEMTRAILS. Dette er yutslipp som i perioder pågår nesten daglig over store deler av Norge. Dette
  er miljøkriminalitet av verste sort, som her over Kristiansand (http://chemtrailsoverkristiansand.bloggnorge.com/).
  TABU 17. Sorte operasjoner (black ops)
 1. Millioner myrdet i Kongo av vestlige interesser
  Mens sorte prosjekter gjerne pågår fra en fast base, involverer teknologi og varer noe tid, dreier sorte operasjoner (”black ops”) seg om ad hoc
  oppdrag som utføres av en hemmelig og veltrent gruppe. Dette kan f.eks. dreie seg om politiske attentater, råvaremaktkamp eller hemmelige
  operasjoner i en krigssone.
  Det er særlig amerikanske maktenheter som står bak black ops. De siste tiårene har omfanget av black ops og råskapen som de gjennomføres
  med sklidd sånn ut at selv kyniske black ops-agenter føler kvalmen så overveldende at de vil ha en slutt på det. Dette betinger imidlertid en
  mediadekning- som er fraværende:
  ”Once the good ole CIA boys at Bechtel did their NASA satellite studies of the Democratic Republic of Congo’s (DRC) mineral resources and
  discovered that it was the ‘richest patch of earth on the planet,’ all hell broke loose! They gured out that the DRC has 80% of the world’s coltan,
  among many other vital resources. Without coltan, you can’t have any technology that requires a computer chip: computers, cell phones,
  satellites and weapon systems, of course. So Bechtel, the CitiBank boys, the World Bank, IMF and various covert elements have been supplying
  brutal regime after brutal regime in the region. Well over four million and counting have died there…
  With enough public pressure all of these things are achievable. Once we get a small portion of the population acting in this direction, it will
  quickly catch on and spread.
  Even though the overwhelming majority of the US population is incredibly propagandized on the surface, just underneath is the realization of the
  need for mass action. They just need leaders to point this out. The mainstream just needs a spark.» Hentet fra
  (http://theuniversalseduction.com/articles/confessions-of-a-covert-black-ops-agent)
  TABU 18. Inhabile frimurerbrødre i oentlige maktstillinger
 2. Fjern frimurerne fra rettsNorge
  Den norske forfattereren Erik Rudstrøm kk sitt første møte med frimureriet i retten da såvel hans motpart som dommeren var frimurere. Han
  ble fortalt på forhånd at han kom til å tape saken, selv om han juridisk sett hadde helt rett, fordi dommeren var bundet av sin frimurered om
  ikke å gå imot en frimurerbroder. Rudstrøm tapte saken, og har fortalt om sine erfaringer med rettsFrimureriet i boka ”Frimureriet og de skjulte
  makteliter”.
  Her er noen norske frimurere som bør fjernes fra sine maktstillinger pga. inhabilitet i forhold til frimurere som er lovbrytere, arresterte, tiltalte
  osv.
  Politimester Olav E. Sønderland (Stavanger), Politimester Per Martin Marum (Trondheim), Politimester Einar Henriksen (Lillehammer),
  Politimester Odd Jørgensen (Harstad), Politimester Anders Nerli (Kongsvinger), Politimester Bjørn Valvik (Florø), Tingrettsdommer Torstein
  Hellesnes (Oslo), Høyesterettsavdokat Fritjof Thomas Eeg, Høyesterettsadvokat Reidar Stiegler, Lagdommer i Gulating, Ivar Drevland,
  Byrettsdommer Kåre Røkkum (Oslo), Byrettsdommer Henrik Lunde (Stavanger), Sorenskriver Arnnn Agnalt (Halden), Sorenskriver Thomas
  Hazeland (Horten).
  Det må også nevnes at Erling Sandene som har innehatt Norges nest høyeste embete – høyesterettsjustitiarius – er frimurer… Kilde
  (http://www.tv2nyhetene.no/prosjekt/frimurer)
  TABU 19. Joseph Mengele og prosjekt MK Ultra
 3. Statsministeren kan være en biorobot
  Joseph Mengele var en medisinsk forsker som arbeidet i konsentrasjonsleiren Auschwitz på oppdrag for Kaiser Wilhelm Instituttet i Berlin (nå
  Max Planck Institutt for psykiatri) med utføring av ulike eksperimenter, bl.a. testing av barns tålegrenser for smerte. Dette arbeidet ga så
  interessante funn at han tok med seg alle resultatene fra Auschwitz og kk en ny toppjobb i USA så snart krigen var slutt. Mengele ble pionér
  innenfor området ”mind control” (tankekontroll) som dreier seg om å utvikle metodikker for å kunne kontrollere andre menneskers tanker,
  følelser og ikke minst handlinger og adferd.
  Det nyetablerte CIA ble fylt opp med medisinere og andre med nazi-bakgrunn hvorav mange i stor grad fortsatte i samme spor som de hadde
  fulgt under krigen. Så også med Mengele, som videreutviklet sine viktige funn fra Auschwitz gjennom eksperimenter på et utall forsøkspersoner,
  med varierende utfall; de este ble jo merket for livet, og ikke alle overlevde.
  Prosjektet kk kodenavn MK Ultra (”Mark Ultra”, mao. Ultra-merket; Ultra symboliserer en eller annen form for økt ytelse).
  For mer info om MK Ultra, se f.eks. Cathy O’Brien sitt vitnemål (http://www.youtube.com/watch?v=iu5EtbyPNS8&NR=1) og boken ”TranceFormation of America (http://www.trance-formation.com/)«.
  TABU 20. MK Ultra i Norge
 4. Gaustad overtok Auschwitz’ rolle som åsted for menneskeforsøk etter
  krigen
  (http://savefrom.net/?
  url=http%3A%2F%2Fwww.yo
  chromium&utm_medium=ex
  14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
  www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 6/48
  På grunn av den høye dødsrisikoen som var forbundet med Mengele-forsøkene i USA etter krigen oppsto et ønske om å benytte forsøkspersoner
  utenfor USA. Valget falt på Norge. Dette er beskrevet slik av den britiske journalisten Gordon Thomas i boka ”Journey into Madness»:
  “CIA was using German SS prisoners and Norwegian quislings taken from jails and detention centres as guinea pigs to test Cameron’s theories
  about mindcontrol. The Agency preferred to conduct such clinical trials outside US because sometimes they were terminal – the guinea pig
  ended up dead.»
  I Norge gjennomførte de norske ”nazi-legene” Ørnulv Ødegård og Carl Wilhelm Sem-Jacobsen menneskeeksperimenter på løpende bånd mens
  de var på Modum og Gaustad psykiatriske. Forsøksofrene var i stor grad tyskerbarn og krigsfanger. Mange av dem døde og havnet i
  massegraven på Riis kirkegård (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/), et steinkast unna Gaustad. Hvem
  de var og hvor mange de var er en oentlig hemmelighet den dag i dag. Av hensyn til hvem holdes dette skjult ?
  Det er viktig å ha klart for seg at hensikten med forsøkene som sådan ikke var å produsere lidelse og død (selv om dette ble en unngåelig
  konsekvens), men å nne frem til en metodikk som ville fungere etter formålet: Å kontrollere mennesker med ulike formål, inkludert å
  kontrollere mennesker som er plassert i maktstillinger. Dette kalles mind control (tankekontroll).
  De norske MK Ultra forsøkene inkludert live programmering av kandidater (utvalgte personer for mind control) har pågått i tiår etter tiår
  innenfor psykiatrien, med økende bruk av avansert teknologi. Dette er beskrevet slik av en person som har førstehånds kjennskap til dette:
  ”Hele psykiatrien er den moderne utgaven av konsentrasjonsleirene fra nazi-Tyskland. Hele det psykiatriske systemet, med symptomer og
  diagnoser, har blitt bygget opp etter krigen, og dette kom til Norge med Marshall-hjelpen og MK-Ultra.” Se
  (http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no)
  TABU 21. Mind control og psychotronics
 5. Teknologien for å kontrollere mennesker er i bruk ute i samfunnet
  Mind control, se her (http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_control) eller her (http://educate-yourself.org/mc/) anses som et viktig redskap av den
  skjulte makten, og er følgelig TABU. En årsak til dette er at den langsiktige NWO-planen om total kontroll over menneskeheten og
  enkeltindividene også forutsetter kontroll over menneskesinnet. For dette er mind control blitt utviklet og har vist seg å fungere etter hensikten,
  samtidig med at teknologien utvikles og tas i bruk på et økende antall mennesker.
  De øyteblåsende mind control forskerne Fritz Springmeier og Cisco Wheeler har skrevet boka ”The Illuminati formula to create an undetectable
  mind controlled slave” som ligger tilgjengelig her (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/mindcontrol/mindcontrol_index.htm).
  På grunn av dette har Springmeier sittet uskyldig fengslet i år etter år, uten å ha havnet på Amnesty’s liste over samvittighetsfanger i USA, mens
  han er fortiet av vestlige media. Den enkle grunnen til at slike eklatante justismord kan nne sted i USA er at Illuminati kontrollerer rettssystemet
  i USA via frimurerne.
  Psychotronics er teknologien knyttet til mind control, se f.eks
  (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_psychotronicweapons.htm). Psychotronics spiller i stor grad på frekvens- og bølgesignalene
  som menneskekroppen inkl. hjernen benytter. Såkalte ”implants” benyttes i betydelig grad for mind control.
  I denne bloggen (http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/)forteller en nordmann, som oppdaget at han var blitt stuet full av implantater, om sine
  (fysiske) funn samt minner fra tidlige år om ”merkelige sykehusbesøk” og annet som indikerer implanteringstidspunktene.
  TABU 22. MK Ultra i Norge i nyere tid
 6. Barnehjemsbarn er blitt systematisk traumatisert under oentlig
  «omsorg»
  Et kjennetegn på MK Ultra programmering fra barneår er traumatisering, mao. systematisk mishandling av barn og unge i ”Mengele-øyemed”.
  Mengele bedrev ikke vilkårlig sadisme etter krigen, men målrettet arbeid i systematisk hensikt, for å ”bryte ned” de unge individene slik at de
  kunne modelleres og bygges opp igjen som tankekontrollerte slaver i henhold til metodikken.
  Manchurian candidates er et populært navn på MK Ultra tankekontrollerte slaver som er programmert til å drepe dersom de hører et
  ”triggerord”. Så vel John Lennon som den svenske politikeren Anna Lindh sine mordere var manchurian candidates som hadde gjennomgått MK
  Ultra programmering. Å høre stemmer inne i hodet som befaler en å drepe er ”kandidatenes” egen opplevelse av slik trigger-aktivering. NATOs
  topphemmelige mind control prosjekt JANUS dreier seg trolig også om dette, noe navnet indikerer.
  Metodene som benyttes til traumatisering er bl.a. beskrevet her (http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/mindcontrol/chapter02.htm).
  Det dreier seg bl.a. om bruk av elektrosjokk og voldtekter.
  En kjent SKUP-sak fra år 2004 dreide seg om massive overgrep mot barnehjemsbarn i Bergen. Prosjektet var kalt ”Mørke skyer over Morgensol”,
  utarbeidet av journalist Marianne Røiseland og publisert av Bergens Tidende. En løs ende som etterlates helt på slutten av presentasjonen lyder:
  ” I januar 2002 reiste jeg til Gudbrandsdalen for å snakke med N.N. Hun sa hun husket lite. Men øynene kk et vilt og oppsperret preg når hun
  snakket om konkrete steder og mennesker som hadde vært tilknyttet stedet. Ved å tenke gjennom når hun med øynene hadde reagert så kraftig,
  kom jeg til at det måtte ha vært en overgriper til ved hjemmet. En jeg ikke hadde hørt om. Siden ble hennes ”ufortalte” historie bekreftet av
  andre. Flere hadde opplevd at en mann voldtok dem og spylte dem med iskaldt vann i kjelleren.” Hentet fra
  (http://www.skup.no/Metoderapporter/2003/morke-skyer.doc)
  Å bli voldtatt for deretter å bli spylt med kaldt vann av samme mann er en indikator på systematisk traumatisering, mao. MK Ultra
  programmering. Dette innebærer at ”systemsvikten” som de massive overgrepene mot de mange barnehjemsbarna innebar, slett ikke var noen
  ”svikt”, men snarere en vel tilrettelagt aktivitet ved navn systematisk traumatisering for mind control programmering i oentlig regi.
  Hvilket omfang dette kan ha hatt i Norge i etterkrigstiden er et åpent spørsmål.
  14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
  www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 7/48
  Er det så rart at dette kan ha skjedd – så lenge enhver norsk psykiater blindt og lydig lik en nazistisk Mengele-assistent adlyder enhver
  kommando fra så vel CIA som andre representanter for Uncle Sam…?
  Et pussig faktum i samfunnsbildet er at det stadig dukker opp nye personer i posisjoner med biorobotaktig adferd, så vel i politikken som i
  journalistikken. Er de spesialtrente MK Ultra troppene nå i ferd med å bli utplassert i nøkkelstillinger av skjulte makter ?
  TABU 23. MK Ultra-trente i maktposisjoner
 7. Er Jonas og Jens MK Ultra kandidater med biorobot-adferd?
  For å kunne kontrollere et samfunn, er det en fordel å kontrollere nøkkelpersonene, det være seg gjennom lojalitet eller ved mind control.
  Illuminati’s øyteblåser Leo Zagami har sagt om Norge: “THEY control the key people !” Dette er et utsagn fra en person på innsiden av den
  skjulte makten. Zagami gir mao. uttrykk for at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og andre er STYRT UTENFRA, mao. at de i sin politikk ikke
  ivaretar norske interesser, med mindre dette skulle falle sammen med deres skjulte oppdragsgiveres maktinteresser.
  La oss stille opp hypotesen at så vel Jonas som Jens er MK Ultra programmerte kandidater. ”Teknologisk sett” vil det innebære at de mottar sine
  instrukser utenfra, ikke bare som direktiver eller instrukser på hemmelige Bilderberg-møter, men også som trådløs feed gjennom luften ! Mao. at
  noen ved et kontrollpanel styrer Stoltenberg og Støre lik buktalere eller dukketeaterdukker…!
  Som en kuriositet kan det nevnes at Jonas og Jens, hver for seg er blitt konfrontert om chemtrails. Begge disse samtalene har endt med at så vel
  Jonas som Jens har ytret ordene ”Ikke bra !” og forlatt åstedet, uten å si «Hei», «Ha det» eller rundet av sine sjeldne folkelige samtaler på en verdig
  måte. ”Ikke bra” – er vel ikke en setning som er verdig en statsråd ? Så vel subjekt som verb mangler jo. Ordene falt om samme tema, på samme
  måte, uavhengig av hverandre om TABU-tema nr. 6. Mottar de samme trådløse mind control feed til tider…tema for tema ?
  Personer som har arbeidet nær Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for at at han virker så fjern, så – umenneskelig ! At han argumenterer ink som
  en datamaskin er nå så sin sak, men fraværet av – menneskelighet – er påfallende.
  Som TV-gur er det Jens som tar biorobot-kaka av de to: Alltid med samme tonefall, med enkle setninger som lyder lik en oppvakt
  ungdomsskoleelev, med fravær av spontanitet, improvisasjon og forvirring, uten antenner for det som rører seg blant folk est, og uten
  initiativer som ikke kommer fra NWO…
  Så er det Erik Solheim og Grete Faremo, to andre nøkkelmedlemmer av Regjeringen med biorobotaktig adferd. Hvorfor oppfører de begge seg
  nå så klart forskjellig fra sine tidligere jeg som godjenta Grete og godgutten Erik ??
  En test for å vurdere ”vanlig menneske eller biorobot” for den nevnte ”rerbanden” er deres evne til å ytre én selvstendig eller kritisk tanke til
  disse AGENDA-temaene:
  «Klimatiltak» – at Københavnmøtet var basert på svindel og løgn og at Norge har gjennomlevet sin kaldeste vinter på årtier tilsier vel
  kanskje at ”tiltak mot global oppvarming” ikke bør prioriteres ?
  Chemtrails bør vel snart kommenteres. Uansett om utslippene stanses eller ei så har folk krav på å vite hvorfor dette gjøres.
  Vaksiner bærer i stadig større grad preg av agenda, mens det fremkommer stadig ny info om vaksiners helseforverrende eekt. Bør ikke Jens
  runde av sin internasjonale vaksine-markedsføring nå ? Han vet jo next to nothing om vaksiner skader eller gavner. Og Jens som ønsker ere
  syke tilbake i arbeid bør vel ta seg bryet med å innhente data om hvor mange tusen dagsverk som gikk tapt i sykefravær for de mange som ble
  slått ut etter å ha fått Pandemrix-vaksinen ?
  Norge følger i dag en EØS-avtale som er en grunnlovsstridig og stadig mer folkeendtlig tvangstrøye med økende grad av bisarre og uheldige
  utslag, f.eks. giftige mattilsetninger og helseskadelige strålemaster ved navn TETRA. Bør ikke Jens nå ytre et ord om det kanskje er like greit å
  avslutte hele EØS-smørja ?
  – NATO er i Afghanistan på helt feil premisser, som en blanding av fortidige imperialister og støttetropper for CIAs narkovirksomhet. Dessuten
  bærer den økende opptrappingen av vold i Pakistan NATOs kjennetegn. Det ser ut til at NATO ønsker å legge under seg en god del av verden.
  Dette kan umulig være noe fredsnasjonen Norge ønsker å være med på. Bør ikke Stoltenberg og Faremo nå stikke ngeren i jorda og lytte til hva
  deres velgere mener om denne svært alvorlige saken, for så å trekke noen naturlige konsekvenser av dette…
  For tankekontrollerte ministre vil det i praksis være umulig å ytre et eneste kritisk ord i retning av at noe av dette bør tas opp til vurdering…
  Kan mind controllerte ministre være forklaringen på at vettet og bakkekontakten ser ut til å ha forlatt regjeringens nøkkelstatsråder ?
  TABU 24. EØS-avtalen bryter Grunnloven
 8. EØS-avtalen bør endres radikalt eller avskaes
  Nasjonen Norge er basert på lover, slik det står i lærebøker i samfunnsfag for ungdomsskolen. Norges lover gjelder i Norge, og særlig
  Grunnloven, som må respekteres høyere enn andre lover. For hver dag som går med EØS-avtalen brytes Grunnloven, noe som er en helt
  uholdbar situasjon for Norge.
  § 1 i Norges grunnlov lyder:
  «Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.”
  Johs. Andenæs skrev i sin bok: ”Statsforfatningen i Norge” i 1962:
  14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
  www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 8/48
  ”Traktater som i sitt innhold strider mot bestemmelser i Grunnloven, kan Kongen ( i dag regjeringen) ikke inngå, selv med samtykke fra
  Stortinget.”
  Det faktum at Norge i henhold til EØS-avtalen er ”forpliktet” til å gjøre enkelte EU-direktiver gjeldende som norsk lov er simpelthen
  grunnlovsstridig, mao. en kriminell handling. Kan det være skjult makt som har bidratt til å muliggjøre sviket mot Grunnloven
  (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/sviket-mot-grunnloven/) ?
  TABU 25. Bevisstheter uten kropp (demoner/jinns) nnes
 1. Verdens maktelite er full av okkultister og djeveldyrkere
  I det historiske verket Bibelen står det:
  ”Så tok djevelen ham (Jesus) med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: ”Alt dette vil jeg gi deg
  dersom du faller ned og tilber meg.”. Da sa Jesus til ham: ”Vik fra meg Satan !”…Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.»
  (Matteus 4, 8-11)
  Universets basiselement i henhold til moderne fysikk er bevissthet. Bevissthet nnes i ulike frekvensspektre, som kalles densiteter eller
  dimensjoner. Visse bevissthets-«enheter» («entities«) uten kropp som benner seg i parallelle dimensjoner kalles demoner.
  ”Satan” («djevelen») er en demon. Det nnes andre demoner som for eksempel Moloch, Magog, Lucifer og Choronzon. I visse kulturer kalles
  demoner jinns. Demoner er i stand til å påvirke menneskenes liv, inkl. å gi makt til personer som har visse former for interaksjon med dem.
  Det som er slående med mange mennesker som har eller har hatt mye makt i verden, er at de har vært aktive deltagere i okkulte ritualer som
  innebærer demon-fremkalling (demon invocation). I moderne tid kan nevnes bl.a. George H. W. Bush, Henry Kissinger, David Rockefeller, Dick
  Cheney, Tony Blair og Peter-Hans Kolvenbach (den sorte paven i Vatikanet) og William F. Buckley jr. (i NATOs avd. for mind control).
  Det faktum at de nevnte personene har deltatt i demon-invokeringsritualer og har fått stor jordisk makt er en indikasjon på at «satans fristelser»
  til Jesus var reelle, mao. at en demon er i stand til å levere jordisk makt og rikdom til utvalgte personer; «etter avtale«.
  I Bohemian Grove i California gjennomføres i juli hvert år en lukket samling av ere ukers varighet kalt «The Summer Fire Festival / Cremation of
  Care«. Her møtes mange mektige mennesker fra politikk, næringsliv, det militær-industrielle kompleks, media og utdanning fra en rekke land for
  å delta i ritualer. Det dreier seg om «brannoer»-seremoni foran en stor ugle som symboliserer demonen Moloch samt sex-ritualer, som bl.a.
  utføres på MK Ultra mind controlled sex slaves og på mindreårige. Siden så mange travle mennesker i lederposisjoner kommer tilbake for å delta
  i Bohemian Grove-ritualene år etter år er en hypotese for å forklare en slik prioritering at de merker at de lettere lykkes i sitt arbeid og får
  merkbart mer makt etter å ha deltatt i demon-interaksjonene. Som en kuriositet kan det nevnes at vokalisten i gruppa Queen, avdøde Freddie
  Mercury, skrev den bisarre hit-sangen Bohemian Rapsody (http://www.lyricsfreak.com/q/queen/bohemian+rhapsody_20112599.html)etter å ha
  blitt lurt med inn i den lukkede og strengt bevoktede Bohemian Club som tenåring.
  For grunnleggende informasjon om demoner/jinns og praksis med okkulte ritualer, se f.eks. del 30 av ”The Arrivals”
  (http://www.youtube.com/watch?v=RrItq-4wNfg) .
  Ulempen ved å åpne transdimensjonale porter som utføres under spesielle ritualer, slik at demoner inviteres inn i vår dimensjon hvor
  demoner/jinns strengt tatt ikke hører hjemme, er at tilværelsen risikerer å bli et helvete, særlig for dem som blir utsatt for makten fra
  djeveldyrkerne, dvs. majoriteten av jordens befolkning.
  Det er neppe helt rettferdig å kalle demoner ”onde”, slik f.eks. begrepet «djevelen» indikerer. Det blir som å stemple mennesker som raserer
  plantelivet i et område for å bygge vannkraftverk eller fortrenger urbefolkningen i en regnskog for å utvinne olje eller en løve som nedlegger et
  byttedyr som onde.
  Demoner har sin agenda og sine behov som de lever ut i vår dimensjon i den grad mennesker bidrar til dette. Demoner kan f.eks. grupperes
  etter kriteriene «service to self» og «service to others«. Dette innebærer at demoner som fremmer sine egne agendaer, f.eks. ved å benytte sine
  «tilbedere» som nyttige idioter for sine agendaer (service to self) kalles – demoner – mens kroppsløse bevisstheter som har som agenda å hjelpe
  andre inkludert mennesker (service to others) kalles «engler«.
  Mennesker kan som kjent også grupperes etter «service to self/service to others»-kriteriet. En spesiell gruppe mennesker er «service to self»
  mennesker som står i ledtog med «service to self»-demoner. I lmen Star Wars er dette djevelske kompaniskapet symbolisert ved Darth Vader
  (som representerer den sorte paven i Vatikanet) og The Evil Emperor (som representerer en service to self demon-enhet – satan).
  For øvrig er noen demoner spøkefugler som liker å narre mennesker, f.eks. ved å overbringe telepatiske budskap som kalles ”kanaliseringer”. Et
  australsk kanaliseringsmedium som kaller seg Blossom Goodchild (http://www.blossomgoodchild.com/) klarte f.eks. å få «halve verden» til å tro
  at en gedigen kosmisk åpenbaring ville nne sted 14. oktober 2008, uten at noe skjedde den dagen. Det er fullt mulig at hun har vært utsatt for
  en narre-demon.
  Et annet medium er amerikanske Nancy Lieder. Hun hevder på sitt nettsted (http://www.zetatalk.com/) at hun mottar informasjon via
  kanaliseringer fra romvesener som benner seg på jorden (som hun riktignok ikke har møtt eyeball-to-eyeball…). Det er en mulighet for at Nancy
  Lieder mottar «ikke kvalitetssikret» info-feed fra en demon som nner dette for godt.
  For personer som velger ikke å motta «demontjenester» – er demoner bare et naturlig element i tilværelsen, lik trekkfuglene, myggen
  i jungelen eller pingvinene på Sydpolen: Vi merker ikke noe særlig til dem, men vi vet nå at de er der ute et eller annet sted.
  En tidligere satanist og demon invocer har sagt det slik: «Satan er som en and, lar du den i fred lar den deg i fred.» Demonen Lucifer
  (”Lysbringeren” – som er en av Frimurernes store hemmeligheter) kan anses som en kremmer som tilbyr sine tjenester mot betaling. Det er
  mulig å takke nei; men tar du imot må du også regne med å måtte betale prisen. Som Eminem rapper i låta «Say Goodbye Hollywood«:

14.4.2021 Norske mediers samlede TABU-oversikt – Nyhetsspeilet
www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/?fbclid=IwAR0NFM8C-gyiA4egvO2yQNjSa6aDtqZMshBJ4RQffeMlNY4XzUI8q… 9/48
«If I could go back, I never woulda rapped
I sold my soul to the devil, i’ll never get it back
I just wanna leave this game with level head intact»
«Demon-interaksjon light” er et viktig element i frimureriet, noe som bl.a. er manifestert i de sjakkrutete gulvene som mange av ritualene utføres
på. De hvite rutene symboliserer denne verden, mens de sorte rutene symboliserer det okkulte; demon-verdenen (jfr. video-klippet over fra The
Arrivals).
Skjulte makter innenfor de hemmelige selskapene har ved å kontrollere praktisk talt hele infoyten i de vestlige land
(utdanning/media/forlag/religion osv.) inntil Internett kom – «to set us free» – klart å holde skjult den vitenskapelige eksistensen av slike
kroppsløse bevissthetsenheter, aka demoner/jinns, til tross for at dette er et element som inngår i mange kulturer, myter og sagn:
– Eventyret om Aladdins lampe handler ganske direkte om demon-invokering.
– I J. R. R. Tolkiens bok og lmsuksessen «Ringenes Herre» nnes det en overnaturlig kraft som personer blir i besittelse av etter å ha utført visse
handlinger (å ta på seg ringen), som symboliserer den makt som demon-interaksjon kan gi. Handlingen i Ringenes Herre dreier seg om å få
plassert den maktgivende ringen et sted hvor den er utenfor rekkevidde for mennesker, mao. å lukke de transdimensjonale portene for godt, slik
at det jordiske livet blir befridd for utidig og negativ demon-innblanding.
TABU 26. Det hemmelige selskapet Illuminati

 1. Illuminati utgjør toppsjiktet i frimurerpyramiden
  I lmen Star Wars gurerer en makt kalt The Dark Side. The Dark Side symboliserer den onde og skjulte maktstrukturen som hersker på jorden.
  Illuminati er et viktig element i The Dark Side.
  Illuminati er et hemmelig selskap som bl.a. bedriver demon-interaksjon gjennom ulike ritualer. Illuminati har også vært en aktiv deltager i
  kulissene under den franske revolusjon, den russiske revolusjon og andre viktige begivenheter. En maktmann som nesten eksplisitt innrømmet
  at Illuminati var hans overordnede og usynlige puppet master var USAs president «FDR» Roosevelt. Det var FDR som plasserte Illuminatisymbolet (pyramiden med øyet) på én-dollarsedlene.
  FDR uttrykte seg slik om de skjulte makter i aksjon:
  ”In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”
  President FDR var frimurer (Freemason) av 32. grad innenfor The Scottish Rite. Illuminati er det usynlige og hemmelige toppsjiktet som bestyrer
  verdens frimurerpyramide, noe de este frimurere av lavere grader er lykkelig uvitende om. For mer info om FDR samt forklaring av
  symbolbruken på dollarseddelen, se (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/uncle-sam-i-oslo-statuer-illusjoner-og-fakta/).
  TABU 27. Fløyteblåserbudskap
 2. Norske varslere utsettes for overgrep av myndighetene og ties i hjel av
  media
  Dersom en person med innsideinformasjon står frem og forteller om at noe er veldig galt på et eller annet plan i samfunnet, så vil dette være vel
  verd å lytte til, slik avhoppere fra det gamle Sovjet-Unionen ble tatt vel imot og lyttet til av vestlige myndigheter.
  Pussig nok ender norske øyteblåser-budskap ofte opp med TABU-stempel. Dette gjelder særlig hvis de aktuelle øyteblåserne ikke bare har et
  viktig budskap, men også er blitt utsatt for overgrep fra myndighetenes side.
  Eksempler på norske øyteblåsere som har møtt TABU-veggen er bl.a.:
  Synnøve Fjellbakk Taftø, en UD-jurist som varslet om grunnlovssviket knyttet til EØS (dette er beskrevet bl.a. i Fjellbakk Taftø’s bok ”Nornens
  Beretning” som er så TABU at selv ikke norske bokhandlere selger den).
  Per-Aslak Ertresvåg (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/ertresvag-intervjuet-som-norske-aviser-ikke-ville-trykke/), mangeårig pressemann som
  bl.a. varslet om farene ved HAARP og chemtrails samt om overgrep mot norske øyteblåsere, inkludert ham selv. Etter et langt liv som avismann
  ville praktisk talt ingen av avisene omtale ham da han sa han hadde kommet over informasjon av stor samfunnsmessig viktighet.
  Leo Zagami, avhopper fra Illuminati som var bosatt i Norge. Zagami’s omfattende avsløringer av innsideinformasjon fra Illuminati, kalt Illuminati
  Confessions (http://www.leozagami.com/confessions/), var info-sprengsto fra «midt i smørøyet» som ble publisert i 2006 ble aldri omtalt av
  norske aviser. Derimot ble han og hans familie utsatt for press av en obskur blanding av norske maktmennesker med tilknytning til
  frimureriet/militæret/PST/politiet og barnevernet for at han skulle slutte å publisere. Dette er gjengitt her
  (http://arcticbeacon.com/audio/2006/2006-GCN/12-2006-GCN/).
  Zagami’s Norgesopphold bar preg av arrestasjoner av politi/PST med eller uten psykiatrisk tvangsinnleggelse. Ved en anledning ble han pågrepet
  («overfalt» !) av 7 politifolk samtidig (!), hvorav 2 PST, og påsatt håndjern, på en svært ydmykende måte, da han ubevæpnet og ledsaget av sin
  mor befant seg i 8. etasje i Oslo Tinghus da han var på vei inn i et rettsmøte vedr. sin egen skilsmisse.
  TABU 28. Musikkindustrien bestyres av Illuminat
 1. MTV VMA-showet i 2009 var et okkult rituale
  Nyhetsspeilet har tidligere skrevet om underholdnings- og særlig musikkbransjens okkulte over- og undertoner, se
  (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/illuminatis-innytelse-i-underholdningsbransjen/).

Det nnes mye god og underholdende info om dette på nettet, bl.a. lmen
They Sold Their Souls for Rock and Roll’ (http://video.google.com/videoplay?docid=2494291415376995856&ei=D8ygS_uYNIyCAappqiZDQ&q=they+sold+their+souls+for+rock+and+roll#) og Illuminati-avhopperen John Todds Demons Behind The Music Industry
(http://www.youtube.com/watch?v=Otti-82jEAc) .
En konsekvens av demon-involveringen i musikkindustrien er at det er hevet over tvil at ere hit-låter er blitt komponert av demoner som er blitt
kommunisert til artistene telepatisk. Dette innebærer at demoner har vært blant rockemusikkens fremste bidragsytere uten å ha fått noe heder
og ære for sine talenter som hit-komponister. Det bør vel være i musikk som i annen kunst at de reelle skaperne av god kunst bør få sin
anerkjennelse under mottoet «hedres den som hedres bør«. Sånn sett bør med tid og stunder også kunstnere uten kropp kunne nomineres til
f.eks. Spellemannprisen og andre komponist-utmerkelser.
Et påfallende tegn i tiden er at stadig mindre av de okkulte elementene forsøkes holdt skjult, det er snarere slik at stadig mer eksponeres
åpenlyst, servert som underholdning.
Det mest ekstreme utslaget av dette hittil var sceneshowet under MTV VMA (Video Music Awards) i september 2009. Dette inneholdt klare
rituelle elementer, hvorav det mest kvalmende var da det begynte å piple rød væske («blod») nedover overkroppen på Lady GaGA under
fremføringen av låta «Papparazzi (http://www.youtube.com/watch?v=T-hpv3BMQPA ) » mens hun fortsatte å synge og danse som om ingenting
var hendt.
Her er noen av deltagerne og deres roller i den «rituelle» MTV-seansen:
– Yppersteprestinnen (Madonna)
– Initieringen (Taylor Swift)
– Okkult bønn (Jack Black)
– Blodoeret (Lady Gaga)
– Frimurerinnvielsen (Pink)
For en detaljert tolkning og analyse av ritualene og de mange symbolelementene som var involvert, klikk her (http://vigilantcitizen.com/?
p=2191)eller her (http://theindustry.yuku.com/topic/175/t/Vma-Live-Analysis.html).
Det er påfallende at utenlandske artister som i stor grad omtales i norske medier, som Rihanna, Jay-Z, Kanye West og Lady GaGa
(http://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2009/08/05/lady-gaga-the-illuminati-puppet/), også er kontrollert av Illuminati. For den enkelte artist
betyr dette gjerne å ha dobbel kontrakt, en med plateselskapet og en med en aktuell demon…
TABU 29. USA er et underbruk av Vatikanet

 1. Det Hvite Hus mottar instrukser fra paveveldet
  Osielt er Vatikanet hovedsetet for den katolske kirken. Litt pussig er det jo at president etter president som ikke bekjenner seg til den katolske
  tro tar turen til Roma for å kysse pavens hånd, gjerne i sitt første år ved makten.
  Som det meste som omhandler Vatikanet dreier dette seg om verdslig makt, og ikke gudstro eller «omtanke for andre».
  Som det er redegjort for i artikkelen om Malteserordenen (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/malteserordenen-monstermakt-i-fordumsdrakt/) er det jesuittene som regjerer i Vatikanet. Jesuittgeneralen den sorte paven er pavens; «den hvite pavens» overordnede.
  Hvordan jesuittene over tid har inltrert USA og gradvis overtatt mer og mer av makten samtidig som det amerikanske samfunnet har fått økte
  totalitære og fascistiske trekk, er en kompleks fortelling om listig og langsiktig bruk av skjult makt, se f.eks. VaticanAssassins
  (http://www.vaticanassassins.org/) for historisk informasjon om dette.
  En følge av Vatikanets «overhøyhet» over Det Hvite Hus er at en av kommandolinjene som president Obama må forholde seg til ser slik ut:
  «Generalnivå»: Vatikanet /Jesuittgeneralen (den sorte paven)
  «Oberstnivå»: Jesuitt Joseph A. O’Hare i New York (overser CFR/SMOM-kardinal Dolan)
  «Majornivå»: CFR (Council of Foreign Relations) under ledelse av Kardinal/SMOM-kommandant Timothy Dolan
  «Kapteinsnivå»: President Obama
  (http://savefrom.net/?
  url=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2Fvideoplay%3Fdocid%3D249429141537699585
  AappqiZDQ%26q%3Dthey%2Bsold%2Btheir%2Bsouls%2Bfor%2Brock%2Band%2Broll%2
  chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modier)
  (http://savefrom.net/?
  url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOtti82jEAc&utm_source=operachromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modier)

Under Sovjet-tiden var ”kremlologi” in blant vestlige journalister, dette gikk bl.a. ut på å analysere sovjet-ledernes rekkefølge under paradene 1.
og 8. mai.
Vatikanologien står det dermed ganske så slett til med i dagens medier.
Her (http://truthseeker2473.blogspot.com/2010/01/jesuits-and-cfr.html) er litt mer info om den nevnte kommandostrukturen.
TABU 30: Folkemordet i Irak

 1. De este journalister som er drept i Irak er tatt av dage av USA
  En ”psy op” (psychological operation) black ops agent som kjenner forholdene fra innsiden sier dette om Irak under USA-okkupasjonen:
  ”The plan to ’embed’ journalists with the military in Iraq was a strategic operation that considered «journalism as part of psychological
  operations. The journalists that weren’t ’embedded’ were considered «enemy combatants. More journalists have been killed in Iraq than in any
  other war, and it is the US doing a large portion of the killing.”
  En viktig grunn til å “ta ut” journalister er å fjerne vitner fra “the Iraqi killing elds” som USA og Blackwater har bedrevet i det stille:
  ”Do you think they really give a shit about Iraqi freedom?
  – We worked hard to make you believe that, but c’mon, they don’t give a shit about the Iraqi people. They’ve killed about a MILLION of them! And
  that’s NOT an exaggeration! They sure as hell give a shit about Iraqi oil though.”
  Sitatene er hentet fra (http://theuniversalseduction.com/articles/confessions-of-a-covert-black-ops-agent). I 1930-årenes Chicago hadde
  gangsteren Al Capone for vane å sende roser til begravelsene til rivaler han hadde beordet whacking av. I våre dager deles det i USA ut heder og
  ære til journalister som er drept i krig, mange på ordre fra USA selv, post mortem (http://www.nettavisen.no/utenriks/article2591298.ece).
  TABU 31: Sannheten om Kabul-angrepet mot Hotel Serena
 2. Dagbladet-journalist trolig drept i CIA-komplott
  Tidligere i år har Nyhetsspeilet publisert en grundig granskning (http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hotel-serena-var-et-cia-setup/)av noen av
  omstendighetene rundt angrepet på Hotel Serena i Kabul i januar 2008, der Dagbladet-journalist Carsten Thomasssen ble drept. I denne
  analysen er også hendelser som har funnet sted i etterkant av selve Serena-angrepet vurdert, informasjon som kaster lys over modus operandi
  (fremgangsmåter) til aktører som er aktive i Afghanistan, bl.a. CIA og black ops enheter.
  Narkotrakken fra Afghanistan (TABU nr. 13) er et element i det store bildet. Den tidligere amerikanske narkotikaetterforskeren Michael
  Ruppert, har i sin artikkel The Bush Cheney Drug Empire (http://fromthewilderness.com/free/ciadrugs/bush-cheney-drugs.html)redegjort for at
  Afghanistan-okkupasjonen ikke kan forstås uten at det tas høyde for narkotika-elementet.
  Omstendighetene som frembrakte journalist Thomassens død har det siste året vært et TABU-tema for norske medier. En indikasjon på dette er
  at Hotel Serena-angrepet / Dagbladet-Thomassens død som et nr. i rekken av norske ofre i krigens Afghanistan er utelatt fra Dagbladets egen
  oversikt over Hendelser med (drepte) nordmenn i Afghanistan
  (http://www.dagbladet.no/2009/04/17/nyheter/afghanistan/utenriks/krig/nato/5787001/) fra april 2009.

Legg igjen en kommentar