“Landsmoder nr 2” slipper “grepet” det er jo ramadan må vite! 15.04 2021

Vi nærmer oss en gradvis gjenåpning av landet vårt. Jeg vet at det er mange som kjenner på ensomhet og tristhet, og de savner mer sosial kontakt med andre. For de fleste vil antakelig bekymringstankene og følelsen av ensomhet gå over når hverdagen blir mer som før. Samtidig vet vi at ensomhet kan føre til mer psykiske plager for noen, særlig for allerede sårbare personer. For barn, unge og andre som har det utrygt hjemme, er situasjonen vi står i nå, ekstra krevende. Vi har tatt flere grep for å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene: Siden mai i fjor og til nå har det blitt bevilget over 2,8 milliarder kroner for å ivareta sårbare grupper. Midlene har blant annet gått til økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien, til å opprettholde lavterskeltilbud og aktivitetstilbud, og til å styrke hjelpetelefonene. Fremover må vi vurdere om det er behov for å styrke innsatsen ytterligere. Derfor har vi nylig nedsatt en ekspertgruppe som skal se på hvilke konsekvenser pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk. Ekspertgruppen skal levere sin rapport innen 30. april, og de skal foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør rettes inn for å møte disse utfordringene. Vårt mål er at ingen skal stå igjen alene med sine utfordringer forårsaket av pandemien.

Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier '" Ingen skal stả igjen alene med sine utfordringer forársaket αν pandemien. ERNA SOLBERG'

Legg igjen en kommentar