GAVER FRA ØST TIL AP SIDEN 1920 TALLET

De fleste nordmenn vet jo heller ikke at AP fikk politisk makt i Norge tidlig på 1920-tallet takket være store pengeoverføringer fra kommunistene i Sovjet og at disse overføringene ble brukt til å kjøpe opp alt fra journalister og redaktører til dommere og jurister i det norske rettsvesenet… En finansiering som Grunnloven satte absolutt forbud mot, men som ikke fikk noen strafferettslige konsekvenser for de ansvarlige i AP fordi de allerede hadde kjøpt opp de som skulle dømme i slike saker og fordi Grunnloven allerede var satt ut av kraft… Bare i året 1928-29 ble det fra Stortingets talerstol dokumentert at AP hadde fått 500 000 kroner fra Sovjet for å innføre Sovjet-kommunismen i Norge! Et enormt beløp dengang og som idag ville hatt en kjøpsverdi på rundt 12-13 millioner kroner! Så det var lett å forstå at folk i viktige stillinger lot seg kjøpe for å se en annen vei… siden har det bare blitt mye, mye verre og Norge er idag ett av verdens mest korrupte land i det skjulte…

Legg igjen en kommentar