Folkemøte 3. mai om reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø. Det drar seg til der nord!

Nyhet | Dato: 14.04.2021

Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø er valgt som havn for anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer. Mandag 3. mai kl. 18.00 blir det folkemøte med informasjon til innbyggerne i Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy kommuner om saken

Forsvarsdepartementet inviterer til folkemøtet i samarbeid med de regionale aktørene.

Under folkemøtet blir det innledninger fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og representanter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Tromsø kommune og Forsvaret. Deretter blir det anledning til å stille spørsmål til panelet.

I panelet vil det også være representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge og Politiet.

På grunn av smittevernhensyn blir folkemøtet digitalt. Nye smittevernregler gjeldende fra 16. april åpner for offentlige møter for inn til 100 personer. Vi arbeider med å tilrettelegge for også dette.

Mer informasjon om hvordan du kan være med på møtet kommer senere.

Grøtsund havn
Grøtsund havn. Foto: Tromsø Havn / Kjetil Robertsen

Legg igjen en kommentar