Anders Brunstad 15.04 2021 Varsel om tiltale for Forbrytelser mot Menneskeheten i ICC i Geneve/Haag.

. ICC betyr International Criminal Court. For et pågående folkemord av bibelske proporsjoner.Se hvor skadelige Vaksinene er. NB! Sammenligner antall påstått Covid døde med summen av oppgitte dødsfall etter vaksinering samt alvorlige skadde. I faktor på 2.14 per 1000.Kort; Vaksinene som faktisk ikke gir noen beskyttelse mot Covid, Gir økt dødelighet i faktorer mellom 3 og 45 GANGER HØYERE DØDELIGHET for personer under 50 år.Statistiske funn viser en økt dødelighet etter maskepåbud i Norge på mellom 30% (Sverige), 46% (Norge) og 160% i Danmark. Se vedlegg. (Korrelasjon, ikke nødvendigvis eneste årsak).Italiensk parlamentariker Kaller «en spade for en spade».https://fb.watch/4TH2DTTFln/Arrest order for Bill Gates. From Italian Parlament member.Extended by me to include Co-conspiratists at WEF including but not limited to persons on the enclosed photo. Samt det nye norske fascistiske regimet som listet opp men ikke avgrenset til denne gruppen.1. Erna Solberg and Børge Brende2. Helseminister Høie3. Samtlige i Regjeringen, 4. samt partier som utgjør det politiske Grunnlaget for Regjeringen,Som må bli idømt tvangsoppløsning.5. Ledelsen i FHI og Legemiddelverket. For bruk av falske covid tester og som godkjenner farlige gen preparater, og unnlater å godkjenne bruk av svært effektive medisiner som Ivermektin og HCQ medisiner med svært begrensa bivirkninger. Og som med maskeforbud kan ha medvirket så langt til drap av ca 200 Nordmenn. (40% av vel 400).6. Norske leger og sykesøstre som administrerer og gir dødssprøytene i strid med Nurnberg koden.7. Påtalemyndighetene som unnlater å følge opp anmeldelser på et pågående Folkemord.8. Redaktører i norsk TV, Aviser og Online medier som sprer løgner og svært farlig psykologisk krigføring oInkl et fake Faktisk.no og NTB om Covid og sensurer fakta og i alle fall svært mye medisinskfaglig info. I strid med Grunnlovas forbud mot sensur.9. Polititjenestemenn som begår Grunnlovsbrudd og brudd på Folkeretten ved å sette en falsk tolkning av Smittevernlova over Grunnlova.10. Ordførere som i hver kommune er ansvarlige for bruk av falske Covid tester og som lar leger få bruke farlige eksperimentelle «masse vaksiner» mot millioner av Nordmenn når disse kun er godkjent til Nødbruk ex ala nye ikke godkjente kreftmedisiner til svært syke pasienter.11. Facebook og EMA og WHO som farer med svært farlige løgner om at Covid vaksiner er trygge, gode og er bedre enn å tillate sikre og effektive medisinske eller D vitamin basert styrking av immunforsvaret særlig i risikogrupper hvor mørkhudede utgjør en svært stor andel i Norden.12. Stortingspolitikere som i fjor sommer fikk hastevedtatt en ny Genteknologilov med 5 dagers høringsfrist inkl 2 helgedager i strid med Bioteknologilova og i total konflikt med Nurnberg koden og Genevekonvensjonen mv.Noen ikke-godkjente COVID-19-behandlinger kan føre til alvorlig skade.Kilde: Verdens helseorganisasjon (WHO)Få informasjon om COVID-19.

  · 

Legg igjen en kommentar