Hysj om skadene contrails og chemtrails påfører oss

Alle ser hva som foregår – massive i utslipp over hodene våre – og ingen tar i mot våre spørsmål om hva utslippene inneholder. Våre krav om informasjon blir overhørt og gjort til latter.

Luftrommet over oss er et økologisk, militært, forretnings- og helsemessig kjempeproblem. Det foregår skjulte aktiviteter som ingen vil snakke til oss om, og som mange kan bli syke av. Våre folkevalgte og våre myndigheter holder på å lage store vanskeligheter for seg sjøl ved sin bevisste taushet. Hvis det de sprayer ikke er farlig, hvorfor holdes det hemmelig?

Bildet viser en vanlig situasjon over hodene våre – det er åpenbart at det foregår sprøyting

Vi ser ofte contrails og chemtrails

Fly sprøyter ut store mengder stoffer i atmosfæren og alle er skadelige. Enkelte dager er det massivt og synlig, og du kan ikke unngå å se det for skybildet endres totalt på en unormal måte i løpet av noen timer og dekker hele himmelen. Dette er ikke bare gjort av fly som flyr i de vanlige luftkorridorene, men himmelen dekkes på kryss og tvers, ofte med start og stopp, rutemønstre og innviklede T og Z mønstre. Aktiviteten er nøye planlagt.

Sprøyting er programmert – her en dag i Europa

Bevisst forandring av cirrus-skyene og andre skyer er i full sving, og har vært i gang i over 60 år. Det kan vises til en rekke prosjekter som nå er kjente, men forandring av været og andre virkninger av sprøyting i atmosfæren er ikke offisielt og innrømmes ikke av noen myndighet. De få gangene det har skjedd er man blitt presset til det.

Les mer: Chemtrails i Norge er at historien gjentar seg.

Meteorologene har ikke slike skyer i sitt klassifiserings-system, så de kan ikke klassifisere dem og bidra til forklaringer. De hevder at dette bare er cirrus-skyer med vanlig dannelse til lange, tynne og hvite skyformasjoner, at de er ufarlige, bare har estetisk effekt, men at de noen ganger kan bli liggende litt lenger enn vanlig.

Lokal forandring av været eller manipulering av været gjøres mange steder i begrenset omfang. I Kina og Russland blir skyer systematisk sprøytet med sølv jod forbindelser slik at skyene skal slippe sin nedbør forut for store arrangementer, men dette regnes for kjente og velprøvede lokale metoder.

Cirrus skyer og contrails

Det hevdes altså at forandringene bare er uskyldige cirrus skyer, men nå ser vi at de brer seg over himmelen og blir liggende lenge. Slike skyer formes på ca. 6000 m høyde og består av iskrystaller som dannes ved frysing av superkjølt vann, og de finnes når temperaturen er under minus 38 grader. Cirrus skyer har vi vanligvis når det er bra vær, og de har samme retning som vindene.

Les mer: Chemtrails blir offisielt i Norge.

Contrails er smale, lange skyer som dannes når eksos fra fly kondenserer i kald luft i høyder rundt 10.000 meter, og er en indikasjon på fuktighet og vind i disse lagene i atmosfæren. Chemtrails er faktisk langt på vei akkurat det samme, og de kan beskrives som contrails med tilsetninger, for de er tilsatt metalliske eller kjemiske stoffer med hensikt for å skape en effekt.

Har man store skymengder kan fuktighet utløses som regn ved å sprøyte ut iskrystaller. Mange steder – her fra Australia – gjør man dette hele tiden.

En sikker konklusjon kan trekkes om chemtrails: de finnes

Vi får ikke vite hvem det er som lager dem, vi får ikke vite hva de vil oppnå, og vi vet ikke hvilke stoffer som sprøytes ut for det gjøres ikke målinger.

Enorm interesse unntatt i media

Oppmerksomheten rundt chemtrails er enorm. I 10 årsperioden fram til nå er antallet hits du får på søk på chemtrails økt med 600%, antallet blogger som omtaler chemtrails er økt med 3000%, bilder og videoer av chemtrails som publiseres er opp 2000%, det er minst 300.000 forum som omtaler chemtrails.

Men hovedmedia skriver ikke om det, de mener det er marginalt og ikke trenger oppmerksomhet, eller så har de beskjed om ikke å skrive om det. De hevder at det ikke finnes bevis for chemtrails, og at det er en oppdiktet sak.

Denne onde sirkelen må brytes, og vi vil ha informasjon om det som foregår over hodene våre.

Demonstrasjoner i mange land: Snart dekkes himmelen til av chemtrails og vi vil vite hva som foregår.

Tausheten omkring chemtrails er problematisk

Ingen myndigheter eller bedrifter er villige til å si hva som er i gang og hva de holder på med. Det finnes oversikter over prosjekter og utredninger, men det er helt taust om aktivitetene som åpenbart for alle foregår. Myndigheter i mange land og firmaer de samarbeider med tar seg nå til rette, og sprøyter metallforbindelser og kjemiske stoffer ut i vår felles atmosfære. Dette har stor negativ betydning for vår helse og øko-systemet.

Hvem som tar avgjørelser om igangsetting og hvilke rettigheter de har over oss er ukjent.

La oss kalle stripene contrails og finne ut hva de inneholder

Meteorologene hevder uten å vite det at alt er uskyldige contrails, men uansett hva du kaller det, stripene som lager skyer som kommer fra fly fins. Contrails lager ikke skyer.

Kondensstriper eller contrails inneholder store mengder vanndamp, betydelige mengder kulldioksyd, nitrogenoksider, svoveldioksyd og sot, som sammen har en vesentlig virkning på folks helse. Alle fly slipper ut dette hele tiden, men det er ikke alltid du ser det. I de store flykorridorene i verden, for eksempel rutene tvers over USA og fra USA til Europa, er utslippene enorme.

Mange militære fly har utslipp som langt overstiger det som er tillatt for sivile fly, og noen fly er holdt utenfor alle slike reguleringssystemer.https://www.youtube.com/embed/bSSWnXQsgOULuftens transportsystem er grunnlaget for en storstilt metode for utsprøyting av aerosoler for injeksjon i skyene for mange forskjellige formål.

Hensikten med å sprøyte

Hensiktene med å sprøyte kan være mange. Det som nevnes er klimakontroll for å hindre global oppvarming eller gjøre jorda varmere, kontroll av nedbøren eller temperaturen i et område, befolkningskontroll, bioterrorisme, psykologisk terror, forretningsmessige eller politiske mål.

Det er mer

Det er klare bevis på at fly sprøyter ut stoffer i tillegg til det som finnes i brennstoffet. Det finnes innkjøpslister for bismut, aluminiumsforbindelser, gilsonit, metalloksyder og kjemiske komponenter. Militære fly som KC135 (den militære versjonen av Boeing 707) og radarflyene AWACS er alle utstyrt for å sprøyte ut aerosoler.

Det finnes kart som viser hvordan hele Europa spøytes helt systematisk i løpet av en 3 dagers periode, og det finnes dokumenter som viser at myndigheter på toppnivå er involvert i klimakontrollprosjekter.

Det har vært værmodifikasjonsprogrammer i historien fra regnmakere i mange land med US militære og britiske innrømmelser, ionosfærisk oppvarming og store prosjekter i samarbeide med sivil luftfart. Det er tatt ut patenter som har vært hemmeligstemplet, og det er bestilt store mengder barium.

Militære og forretningmessige hensikter

Alt dette viser militærfinansiert aktivitet godkjent av regjeringer for å endre den øvre troposfæren i den hensikt å oppnå sine mål. Å sprøyte atmosfæren i militær eller forretningsmessig hensikt har en ødeleggende virkning på jordas økosystemer og vår livskvalitet. Dette er uakseptabel praksis.

Meteorologer som avviser effekten av luftfart på været følger ikke med i timen med de enorme utslippene flytrafikk fører med seg. Det samme gjelder de som holder rede på forurensningene i lufta rundt oss. Vi trenger undersøkelser som viser hva som skjer og målinger der vi setter tall på det. Det er ønskelig å finne ut om spesielle stoffer er tilsatt slik at riktige tiltak kan settes inn mot det.

HAARP er store antenneanlegg med tilgang på enorme mengder energi som kan sendes ut i rommet og forandre de naturlige systemene. Skyformasjoner kan endres og Jordas elektromagnetiske felt kan påvirkes.

Effekten av contrails og chemtrails har lenge vært et problem det må bringes klarhet i. Det kan ikke finnes som en massiv undergrunnsbevegelse, men komme fram i lyset og eksponeres. Hva hvis det foregår skjult bioterrorisme for å gjøre oss syke, hva om noen planlegger et globalt styringssystem for vær som kan brukes militært og til forretninger, hva om noen allerede er i gang med private initiativ av forretningsmessig art? Det finnes amerikanske dokumenter som sier at de vil ha full kontroll over det globale været til sivile og militære formål innen 2025, og at planene for det er godt i gang.

Det er også relevant i denne sammenheng å spørre hva HAARP systemet som Norge er med på egentlig er. Det kan pumpe massive energimengder ut i rommet, brukes til jord-tomografi og noen påstår til å endre jordas massive vann- og luftstrømmer, som for eksempel Golfstrømmen.

Målet er å finne sannheten

Det er i dag ingen som bryr seg om å verifisere chemtrails påstander og det er ingen som måler hva contrails inneholder. Det er på tide at vi får innsyn i contrails og chemtrails som egentlig er samme sak.

Det er tindrende klart at arbeid med værmodifikasjon foregår. Det er nå vår plikt å etterlyse hos myndighetene nærmere opplysninger om hvilke prosjekter som er i gang i luftrommet over oss. Myndighetene kan ikke i en slik sak holde tilbake opplysninger og skylde på nasjonal sikkerhet.

Krav om informasjon fra egne myndigheter er et første steg.

De som svikter sin informasjonsplikt er

  • Regjering og Storting
  • Forurensningsmyndighetene og deres institusjoner
  • Metereologene
  • Luftforurensnings institusjonene
  • Forskningsmiljøene
  • Universitetene
  • Politi og etterretning

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Innbygger observatorier i Europa? Citizens’ Observatories: Empowering European Society,

Tysk chemtrails nettside

Nettside fra California om chemtrails

Ren himmel tysk nettside

Global Research kanadisk nettside

Utvikling av klimamodeller for varsling

Les også:

Nye pandemi koronavaksiner genmodifiserer kroppen dinForbereder vaksinestyrt helse framtid med nyprogrammerte generkategori: helseOvervinn frykten for døden ved å tenke på den hver dagPsykologisk mekanisme vender tankene mot lykkekategori: helseKorona covid-19 falsk pandemi for kontrollMassehysteri skapt av media har ødelagt hele samfunnetkategori: helseKreft en systemisk sykdomÅrsaken til kreft er ikke konkret kjentkategori: helseVille nyttevekster fantastisk rikdomLær deg å hente i naturen og spis godt

Legg igjen en kommentar