Chemtrails blir offisielt i Norge

Chemtrails blir offisielt i Norge

Chemtrails er en realitet

Årene går og chemtrails spraying er tydelig som aldri før. Offisielt er alt contrails. Militære fly som KC135 (den militære versjonen av Boeing 707) og radarflyene AWACS er alle utstyrt for å sprøyte ut aerosoler. Våre myndigheter åpner for geo-engineering eller manipulering av Jordas geosystemer. De vil utvikle teknologier knyttet til løsningen på klimaproblemet, og ser gjerne at tester og utvikling foregår i fullskala-anlegg. Det er slike tester vi ser på himmelen over oss.

Les mer: Verdens kjemisk biologiske våpen er utenfor kontroll.

Det er klart for alle som kan se at det foregår sprøyting av luftrommet over oss fra fly. De stripene man kan se på himmelen inneholder ukjente stoffer og hensikten med denne sprøytingen opplyses ikke for allmenheten. Myndigheter i alle land benekter at dette foregår til tross for store mengder visuelle observasjoner. Begrepet chemtrails finnes, og flere og flere tar innover seg at det er en realitet som er her og kanskje har vært her i mer enn 20 år.

Les mer: Chemtrails historien gjentar seg.https://www.youtube.com/embed/c3hQsEboLU4Alle ser det nå, nesten hver dag, og det er ikke naturlig.

Les mer: Hysj om skadene contrails og chemtrails påfører oss.

Geo-engineering

Manipulering av klima eller geoengineering settes nå offisielt på dagsorden, og her hører spraying fra fly med tilhørende chemtrails klart til. FNs klimapanel IPCC omtaler manipulering av klima eller geoengineering i sine rapporter som kom høsten 2013 og i 2014. Det sies her at man må starte forskning på dette området. Alle forsøk på åpen diskusjon om temaet chemtrails dekkes til og tas bort av media.

Det er også kommet meldinger om at CIA vil stå for en sikkerhetsstudie av muligheten for å endre klimaet ved hjelp av geoengineering eller klimamanipulering. Den påståtte varsleren Edward Snowden som nå leter etter asyl for å beskytte seg mot amerikanske myndigheter sier han har informasjon om chemtrailprosjekter. Han er sannsynligvis en deltaker i spillet som nå foregår i forbindelse med etablering av geo-engineering.

nytt_norge_geoengineering_sprøyterDe tester flere teknikker: Geoengineering med skip som sprøyter saltvann ut i luften for å lage mer skyer og redusere oppvarmingen av jorda.

Chemtrails innrømmet offisielt

Vi vet at dette har foregått lenge og foregår nå. Regjeringen har siden 2009 hatt omtale av geoengineering og klimamanipulasjon i de dokumenter som er publisert om saken – se linken under. Det hele blir med IPCCs rapport mer tydelig for oss alle og uklarheter rundt dette er helt borte. Det forskes nå på klimamanipulering, det er konkrete prosjekter i gang, og har vært det i nærmere 60 år. Det kan være nasjonale prosjekter eller multinasjonale. Et skjult internasjonalt samarbeid i stor stil er i gang, og vi blir ikke informert om det som foregår. Offisielle organer i alle land har ingenting å si om chemtrails – de finnes ikke offisielt.

Les mer: Chemtrails i Norge: Historien gjentar seg. Chemtrails på himmelen helt vanlig nå.

Ingen vet hva det er eller om det farlig

Ingenting om virkningene er sikkert ennå, og det er skapt dyp skepsis til myndigheter i mange land. Det er flere versjoner ute om hva som egentlig foregår, og den gode historien er at man vil gjøre skyene lysere for derved å holde temperaturene på jorda lav. Den andre historien er at chemtrails er en del av et opplegg for å redusere jordens befolkning gjennom en langsom forgiftningsprosess eller at man skal forgifte/forsure jordsmonnet for siden å introdusere genetisk modifiserte planter som tåler det.

nytt_norge_kjemikalier_store_flyUtsprøyting av kjemikalier fra store fly – forklaring takk.

Alt dette blir bare viftet vekk. Men når gamle dagers kondensstriper endrer seg og blir til noe som er vanskelig å forstå er det helt naturlig at det reises spørsmål. Eller er det bare mer oppmerksomhet det dreier seg om? I Norge publiseres det nå bilder av såkalte chemtrails på YouTube, det finnes nettsider om temaet og alminnelige mennesker vet umiddelbart hva det dreier seg om hvis temaet kommer opp.

nytt_norge_bilder_chemtrailsSlike bilder kan vi alle ta ganske ofte.

Ufattelig omfang

Fly sprayer nå luftrommet med biologiske og kjemiske stoffer i massive hemmelige programmer. Det er et faktum at man kan se striper på himmelen som blir hengende og brer seg, men ved konkrete henvendelser til myndighetene er det alltid vising til kondensstriper, vingetippkondens eller eksosgasser fra fly, og det sprayes offisielt ingen stoffer. De samme diskusjonene foregår i mange land, og alle steder er det samme mangel på debatt og forklaring.

Med dagens massive lufttrafikk ville kondensstripene fylle luften hver dag, men det er ikke tilfelle for på noen dager er bevisste mønstre å se med etterfølgende spredning. Se link om lufttrafikken i verden nedenfor.

Rykter om ukjent teknologi som ingen vet hva er

Det vises også til andre programmer av mystisk karakter, som HAARP – google det og EISCAT for Norge – og det er all grunn til å be om forklaringer. Det sies at partiklene i chemtrails kan brukes til speil og styres av HAARP-stasjoner, men det kan ikke verifiseres.

HAARP finnes helt definitivt, men hva det egentlig brukes til er det ingen som vet. Er det HAARP og chemtrails som er årsaken til ustabilt vær, og så bruker de overbefolkning som unnskyldning for å få sympati for befolkningsreduksjon? Er chemtrails en psykologisk operasjon for å skremme befolkningen og holde oss nede? Er det rett og slett bare tilsetningsstoffer i bensin som ikke er særlig farlig? Vi kan bare spekulere, men hvis det som kommer ut av flyene ikke er farlig, hvorfor kan man ikke være åpne om det?

Veien videre

Fly lager skyer som dekker for sola, og ingen snakker om det selv om alle kan se det. Det er rett og slett umulig for et fly å produsere så mye kondens (vanndamp), at det blir til skyer som dekker hele himmelen. Myndighetene innrømmer at de driver med geo-engineering som innebærer dumping av kjemikalier fra fly, men vil ikke snakke om det. Det er helt klart at sannheten skjules, og derfor er økende nysgjerrighet og pågåenhet framover et must.https://www.youtube.com/embed/jf0khstYDLAHva er det de sprayer? Det er ikke sikkert at Chemtrails er farlig, men det er et faktum at det skjer. Har du sjekket selv hva vannet ditt inneholder?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

IPCCs Rajendra Pachauri: Vær er ikke det samme som klima.

EISCAT. – Norsk HAARP-anlegg

CIA Is Funding Government-Led Chemtrail Project.

NSA – Whistleblower Snowden enthüllt schockierende Wahrheit hinter den Chemtrails.

Se bok William Thomas: Chemtrails Confirmed.

Siste utvei politikk – Løse tanker fra Regjeringen om geoengineering.

Chemtrail Central.

Mystery contrails may be modifying weather

Flytrafikken i verden.

Legg igjen en kommentar