Otto Bjelland 11.04 2021 PLANLAGT?

I 2006 la Stoltenberg.regjeringen fram”Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa” Den beskreiv en situasjon der 25% av befolkningen var sjuke og sengeliggende med 5000-13000 ekstra dødsfall oppå en vanlig influensasesong. Likevel la ikke planen opp til lockdown. Denne holdningen blei bekrefta i under svineinfluensaepidemien i 2009. Der blei det sagt at nedstengning var heilt uaktuelt. I 2014 kom ny “Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa”. Planen la igjen opp til ein strategi med smittebegrensning og at samfunnet skulle fungere som normalt.Så 12. mars 2020 kom den fullstendige reverseringen. Statsministeren befalte full nedstengning – de mest inngripende tiltak vi har sett i landet i fredstid. Samme dag lanserte WHO sine direktiver. Identiske tiltak som Solberg dikterte.12. september 2019 arrangerte Europakommisjonen sammen med WHO “Global Vaccination Summit”. Det som kunne krype og gå av viktige politikere og helseeksperter var innbudt. Hensikten med møtet var å legge en vaksineplan i tilfelle en pandemi der samarbeid mellom vaksineselskapene og statene ble forsterket. Vaksinepass ble eksplisitt anbefalt der. Kort tid etterpå arrangerte World Economic Forum med Bill Gates i spissen en samling der man simulerte en omfattende pandemi og der omfattende lockdown, sensur og massiv bruk av massemedia var resepten. Strategien for håndteringen av pandemien i 2020 var altså lagt langt på forhånd av den ledende eliten i verden.Spørsmålet som melder seg er: Hva er det som har gjort at regjeringen har gjort helomvending og slavisk har fulgt direktivene fra Verdens Helseorganisasjon og World Economic Forum? Verdens økonomiske elite er representert i World Economic Forum. Lederen der, Klaus Schwab, har annonsert at pandemien skal utnyttes til “The Great Reset” – en fullstendig reorganisering av det økonomiske system i verden. Er det dette som ligger bak?

Legg igjen en kommentar