Anders Brunstad FAKTA i Norge jfr siste offentlige statistikker fra FHI og er pt; 10.04 2021.

1. 25 personer Covid døde (av eller MED) på 13 mnd totalt i fylka Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Som er ca 15% av de som dør av influensa vanlige år i området.2. ca 50% av antall syke og døde i Norges land er våre nye landsmenn og kvinner, med fødeland i utlandet, som altså ikke har med seg de som er fødte i Norge av disse nye landsmenn i våres «Statistikker».(kilde; FHI, Legemiddelverket).3. Dødeligheten er på ca 50% eller på godt norsk halvparten av snittet av flere av de siste sesonginfluensaer (ca 900-1800 døde).4. Det har vært vel 3000 sykehus innleggelser fra 1.3.2020-1.3.2021, mot normalt det dobbelte. Kapasiteten er ikke økt med en eneste intensivseng under «pandemien». Av Regjeringa.Samtidig som de argumenterte med risikoen for fulle sykehus som en direkte årsak til nedstengninger.5. Det har fremkommet fra to kilder at det var 4 personer innlagt på intensiven før påske i Stavanger SUS, som i følge Stavanger Aftenblad hadde 65 akutt pasienter bare fra Astra Zeneca vaksiner. Uten å tallgi de skadde og døde av andre kvaksiner. Som utvilsomt var der. Flere slagpasienter er på sykehjem. Kobla til kvaksinene.6. Det rapporteres om 130 døde etter Pfizer vaksiner, og dertil 240 svært alvorlige bivirkninger, inkl hjerneblødning, slag og ødelagte mennesker. Min gode venn Leif Sunde som fikk 2. Pfizer sprøyta 9.3. 2021 og slag og hjernedød 12.3. Er ikke med da legen skylte på for lite blodfortynner.Det er 648 døde og skadde på 3 måneder. 7. Det er langt flere døde av vaksiner (139 på 3 måneder) enn på 3 første måneder av Covid. Hvordan er det mulig å forsvare bruk av slike farlige ikke godkjente «legemidlet»? Hvordan kan norske leger fortsette å utføre slike farlige forsøk mot intetanende Nordmenn i strid med lege etikkens lov nr 1: «do no harm»?8. Stortinget vedtok Hastelov i strid med Bioteknologilova med 5 dagers høring inkl 2 helgedager. Det er en lov som strider mot Nurnberg koden og Geneve konvensjonen.9. Regjeringa og FHI, Legemiddel verket godkjenner ikke godkjente eksperimentelle vaksiner for masse vaksinering i strid med Nurnberg kode, da folket ikke er informert om hvor farlige kvaksinene faktisk er.Men det sies at EMA, FHI, legemiddelverket IKKE har godkjent Ivermektin og andre svært effektive godkjente legemidler for bruk mot Covid. Og at langt de fleste døde kunne vært i live ved tidlig bruk av disse sikre medisiner samt sink og FD vitaminer.10. Regjeringa pusher nå ukentlige tester på friske skoleungdom som ikke har symptomer, ene og alene for å kjøre dette teateret videre i nok en akt basert på falske positive, med det klare formålet å fortsette nedstengningene.A. Alt sammen basert på en slags unntakstilstand og særlover vedtatt ved et flertall på StortingetB. Basert på en påstand fra WHO den 13.3.2020 om at Dødeligheten på Covid var på 3-5% av de smittaC. Selv om FHI har korrigert dette til en dødelighet på 0.12%, på linje med en svakere sesong influensaD. Uten at slike fakta «sirkulerer» tilbake til å stille de mest fundamentale spørsmål om E. Hvorfor er det unntakstilstand som i en krig, når dødeligheten ikke er høyere enn en vanlig influensa?(Som helt klart bryter med mange av Grunnlovens paragrafer fra 94-106. Selv om Coronaloven av 27.3.2020 utrykkelig deklarerte at så ikke skulle kunne skje?)F. Hverken i Norge, EU eller på verdensbasis!G. Handler Covid seg om helse? Eller er det Globalistenes Agenda 2030 som kjøres frem 10 år på forskudd?H. Slik som WEFs Klaus Schwab og Bill Gates, WHO, Biden alle sier selv?Tygg litt over den!MvhAnders Brunstad VARSLER. T+48601 471 977Fritt etter Nordahl Grieg.Kringsatt av fiender, gåinn i din tid!Under en blodig storm –vi deg til strid!Kanskje du spør i angst,udekket, åpen:hva skal jeg kjempe med,hva er mitt våpen?Her er ditt vern mot vold,her er ditt sverd:troen på livet vårt,menneskets verd.For all vår fremtids skyld,søk det og dyrk det,dø om du må – men:øk det og styrk det!Stilt går granatenesglidende bånd.Stans deres drift mot død,stans dem med ånd!Krig er forakt for liv.Fred er å skape.Kast dine krefter inn:døden skal tape!Elsk – og berik med drøm –alt stort som var!Gå mot det ukjente,fravrist det svar.Ubygde kraftverker,ukjente stjerner –skap dem, med skånet livsdristige hjerner!Edelt er mennesket,jorden er rik!Finnes her nød og sult,skyldes det svik.Knus det! I livets navnskal urett falle.Solskinn og brød og åndeies av alle.Da synker våpnenemaktesløs ned!Skaper vi menneskeverd,skaper vi fred.Den som med høyre armbærer en byrde,dyr og umistelig,kan ikke myrde.Dette er løftet vårtfra bror til bror:vi vil bli gode motmenskenes jord.Vi vil ta vare påskjønnheten, varmen –som om vi bar et barnvarsomt på armen!– Nordahl Grieg[1]

111 kommentar2 delingerLikerKommenterDel

Legg igjen en kommentar