Ingebjørg Røkenes Karlsen 05.04 2021

En vaksine er et produkt som stimulerer et menneskes immunsystem til å gi denne personen immunitet mot å bli syk av en helt bestemt definert sykdom. Immunitet er beskyttelse for at en som blir smitta utvikler sykdommen. Hvis du har blitt immun mot en sykdom, kan du bli eksponert for denne smitten (fra en influensa epidemi), uten å bli syk og utvikle sykdomstegn. De såkalte Covid19 «vaksinene» gir ingen slik immunitet for Covid for de som tar denne «vaksinen». Heller ikke blir spredningen av epidemien hindra av å ha blitt «vaksinert». Om man blir Covid syk. Den møter altså ikke CDC (eller FHI) sin egen definisjon av å være en vaksine. Derfor er det en forkastelig og ulovlig, villedende brudd på markedsføringslova (i regi av både myndigheter, Helsemyndigheter, legestanden, helsearbeidere og Massemedia).Legemiddelselskaper som produserer denne eksperimentelle gen terapien, begår straffbare forhold mot Produkt og Markeds-føringslovene ved å merke og markedsføre dette som vaksiner. Ved å lyve om dette til Folket. Regjeringa og helsemyndighetene lyver også til folket når de kaller dette for vaksiner. Denne gen terapien har en helt annen og begrenset funksjon til å redusere ditt sykdomsforløp om du skulle bli smitta av det opprinnelige Covid19 viruset. La meg gjenta at denne Covid19 eksperimentelle gen terapien, oppfyller ikke CDCs egne definisjoner av hva en vaksine er. De gir verken immunitet eller hindrer spredning av epidemien. (Kun lindrer)Ved å omtale dette som vaksiner, så forsøker legemiddelselskapa å skjerme seg. Fordi skade stand som død og bivirkninger av vaksiner er beskytta av vedtatte lover (av våre korrupte myndigheter har inngått, til tross for «do no harm» er legevitenskapens aller første etiske grunnlov), som altså skjermer legemiddel produsenten og distributøren fra søksmål mot skader p.g.a. vaksiner. Amerikanske myndigheter tok initiativ til å starte prosjektet Warp Speed, for å haste utvikle Covid 19 vaksiner. Den 11.12.2029, FDA, Federal Drug Administration, godkjente Pfizer «vaksinen» og en uke etterpå Moderna «vaksinen». Vaksinene ble godkjent uten en eneste publisert studie etter uttesting på dyr. Og uten noen studier på virkning på mennesker for mulige langsiktige bivirkninger. Dette betyr at de mennesker som får i seg denne eksperimentelle gen terapien, faktisk er forsøkskaniner. Det er riktig. Mennesker blir brukt i stedet for forsøk på dyr. De såkalte vaksinene som bruker celler som er tatt fra aborterte babyer, fra 1970-tallet, skulle derfor med rette kalles for eksperimentell gen terapi. De er uprøvde, og ikke utprøvde eksperimentelle gen terapier, som utgjør en mye større risiko for din helse enn Covid19.

Legg igjen en kommentar