Thomas Løster 04.04 2021

Fredag den 09.04. for 81år siden erklærte Norge sammen med Danmark den krig mot det tyske Rike. Da har jeg allerede det 1.spørsmålet til Solberg og den resten av forbrytergjengen….Hvorfor det? Ifg flere rettslig fastslåtte dom både nasjonal og internasjonal eksisterer det tyske rike (folketsrettslige stat) fortsatt, er bare ikke aktiv mangels organisasjon!!!Det nåværende konstrukt ( BRD/GERMANY)er den rettslige etterfølge av det 3.rike fra A.H. og okkupasjonsmaktkontrollorgan styrt fra de vestlige alierte. Disse bruker og anvender fortsatt over 81 lover/regler fra nasjonalsosialistiske 3.rike.Dette er strengt forbudt i følge SHAEF og SMAD- loven og potsdamavtalen. Så trenger ingen her fra denne eller forrige regjeringer fortelle meg de visste ikke om det!!! Så 2. spørsmål… hvorfor blir gjort handel og andre avtaler med NAZI-folk???Solberg…Forklar dette det norske folk!!! At denne BRDen er motoren av hele EU-konstrukt( firma) er klart dokumenter og bevist ( Walter Halstein med sin plan og IG-Farben)Så 3. spørsmålet er…. hvorfor blir suverenitet og bestemmelsesrett gitt bort til Nazifolk og Fascister? Solberg forklar det til det norske folk!!!Åpenbar er det ønsket å holde opprettet denne krigstilstanden i hele verden siden det mangler fredsavtaler med 54 krigsdeltaksnasjoner. Så neste spørsmål… hvorfor krever Norge ikke en fredsavtale fra det tyske rike offentlig på internasjonalt nivå???Pga krigstilstanden gjelder overalt uansett bare unntakstilstand og krigsrett. Ifg Hager Landkrigsordning artikkel 24 er krigsløgn osv tillatt!!! Ifg SHAEF og Smad-loven lov 1 artikkel 1 er bruk, spredning, samarbeid med slik folk strengt forbudt!!! De som ikke forholder seg til det, blir utslettet!!!Folkens gjett hva som skjer siden 1949 i hele Europa og verden rundt?…Så siste spørsmålet Solberg…Hvem sine interesser forsvarer du og dine lakaier???

Legg igjen en kommentar