NY NRK-SERIE BIDRAR TIL HVITVASKING AV DE NORSKE WAFFEN-SS-FRIVILLIGE – til tross for protester fra forskerne! 02.04 2021

Kan være et bilde av 1 person og tekst

NRK sender i disse dager serien «Frontkjempere». Her videreformidles den gamle myten som de norske Waffen-SS-frivillige utviklet i etterkrigstiden om at de bare var «naive unggutter» som «ville kjempe mot kommunismen». Hele seriens tendens er apologetisk og vitner om at programskaperne nok har mye kunnskap om våpentyper og frontavsnitt men ikke peiling på nazismen. I møtet med Waffen-SS-veteranene har de derfor fungert som mikrofonstativ for deres selektive gjenfortelling av hva de deltok i. Denne fortellingen tilfører de så «dokumentarisk» troverdighet gjennom dramatiseringer. Siden jeg har vært del av et stort og mangeårig regjeringsinitiert forskningsprosjekt om SS og Norge, ble jeg sammen med flere forskerkolleger intervjuet til denne serien. Da vi fikk lese det første manus-utkastet ble vi oppmerksom på hvilken fremstilling som preget serien, hvilke uttalelser fra oss som var klippet bort og i hvilke kontekster sitater fra oss ble brukt. Vi protesterte og forlangte omfattende endringer som betingelse for å tillate at våre intervjuer fortsatt kunne brukes. Det ble vi lovet. Så hørte vi ingen ting før vi fikk beskjed om at serien var ferdig og skulle sendes. Etter gjennomsyn kan jeg nå konstatere at det bare ble gjort små endringer i bruken av oss. Tvert imot valgte programskaperne i stedet å styrke hvitvaskingstendensen ved å ta inn det de kalte «motekspertise»! Dette var et klart løftebrudd og vi har protestert til NRK. Programskapernes tendensiøse manipulering dukker allerede opp i seriereklamen som nå sendes på NRK. Her er jeg klippet inn med et sitat hvor jeg sier at historikernes oppgave ikke primært er å fordømme, men å forstå de norske Waffen-SS-frivilliges motiver. Deretter gis det plass for uttalelser fra de Waffen-SS-frivillige selv, hvor de forteller hvor fælt de hadde det og at de bare ville kjempe mot kommunismen. Mine og de andre forskernes gjentatte påpekning av at en overveldende del av dem var NS-medlemmer som ønsket nazismens seier, er ikke med. Dermed gir jeg tilsynelatende en godkjenning av veteranenes apologetiske selvfremstilling! Forskningen har kommet milevidt lengre enn hva denne serien reflekterer, blant annet når det gjelder hvem de var og hva som motiverte dem, samt ved å plassere disse nordmennene som troende nazister midt i Hitlers raseideologiske utryddelsesmaskineri på Østfronten. I siste program vies det veldig mye oppmerksomhet og sympati til veteranenes sinne over bli kalt landssvikere. De «kjempet for Norge», sier de. Ja, det er riktig. De kjempet for et nazistisk Norge og Europa! Slik denne serien er blitt, ønsker jeg overhodet ikke å bidra til å legitimere den ved mitt nærvær!

Legg igjen en kommentar