Et av mange resultater fra spraying 30.03 2021.

Det er 2 ting dere skal legge merke til etter at flyen har lagd stripa og der det fra før er et “naturlig” skylag: 1 – Blir det mørkt skylag etter en stund…så ser man at det mørke skylaget “beveger” seg og det naturlige skylaget er forholdsvis stand by. Man vil se at det mørke skylaget kommer nærmere jorda og i de fleste tilfeller går over til “tåke”. 2. Når solstrålene treffer “stripa/sløret” etter flyet oppstår det et fargespekter (rødfarge). Solstrålene omdanner stoffene som blir sluppet ut til svoveldioxid(svovel gir rødfargen) det samme stoffet som er på ei fyrstikk. Når svovel blandes med vann(som er i skyene eller når disse partiklene når havflaten blir det til svovelsyre. Svovelsyra gjør at det blir mangel på oksygen og alt liv i havet/sjøen dør. Med all den sprayen som har foregått over Østersjøen Skagerak, Kattegat og Nordsjøen viser det nå at bla torsken ikke formerer seg. Det finnes ikke torsk hverken i Østersjøen eller Oslofjorden. Fiskerne som fra Østfold som tidligere fiska torsk har gitt opp torskefiske. Det er heller ikke lov å fiske torsk i Oslofjorden. NRK hadde for en stund siden et innlegg der en havforsker mente at forurensningen kom fra spillvann(kloakk). Skal prøve å finne innlegget. Mao så er sprayingen et IKKE tema blandt forskere i Norge. Vi har sett at det siste året har blitt sprayet enormt fra Trøndelag og nordover…Norskehavet og over i Atlanteren ..Island..Grønland og Arktis hvor skreien holder til. Fiskere i nord sier at det er merkbart mindre skrei/torsk i havet i år sammenlignet med tidligere år. Siden havet er er større i areal i disse områdene vil det ta lenger tid med hva jeg mener fisken er iferd med å utryddes. En annen ting man skal merke seg er at det fiskes fiskearter som man tidligere ikke fantes i nordområdene. Hovedårsaken er at de sprayer og varmer opp vannet og den fisken vil da følge Golfstrømmen nordover.

Legg igjen en kommentar