Erre MULIG!! AT det går an skrive noe sånt!!!Disse folka skulle hatt skambank som kan skrive slikt!!

DØD: Én av de to svanene Knut-André Haugen fant utenfor hjemmet sitt. Foto: Knut-André Haugen

Mistenker fugleinfluensa etter svanedød: − Det ser ut som de sover

Knut-André Haugen fant to døde svaner med hodet under vingen utenfor Fredrikstad. Nå mistenker Mattilsynet ytterligere spredning av fugleinfluensa.

Av KRISTIAN HAVNES KLEMETZENPublisert:Oppdatert i dag 20:17

– Det ser ut som de sover, de har ingen ytre skader, sier Knut-André Haugen om de døde svanene.

De siste dagene er det funnet tre døde svaner i Fredrikstad-området, alle uten synlige skader og med hodet under vingen.

Fredriksstad Blad omtalte saken først.

Haugen ser mange fugler fra hjemmet like ved vannet utenfor Fredrikstad. Men det var noe som skurret med de to svanene han så søndag:

– Jeg har aldri sett døde svaner som ligger med hodet under vingen på den måten.

Mandag ble de døde svanene hentet av Mattilsynet, som stilte opp i smittevernutstyr.

HENTET: Mattilsynet tok med seg de to svanene, som skal testes for fugleinfluensa. Foto: Knut-André Haugen

Mistenker fugleinfluensa

Nå skal Veterinærinstituttet analysere prøver for høypatogen fugleinfluensa. Det er påvist fugleinfluensa i Viken tidligere i dette utbruddet.

– Så langt er det 35 fugler som er bekreftet smittet, sier Ole-Herman Tronerud, fungerende seksjonssjef for dyrehelse ved hovedkontoret i Mattilsynet, til VG.

HODET UNDER VINGEN: Begge de to svanene ble funnet med hodet under vingen. Foto: Knut-André Haugen

– Hvor bekymret er Mattilsynet for denne fugleinfluensaen?

– Vi er bekymret da konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjærfe kan være svært alvorlig for fjærfenæringen, hobbyfjærfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjærferaser.

– Kan den ha konsekvenser for mennesker?

– Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert at det er svært lav sannsynlighet for at mennesker kan smittes med fugleinfluensaviruset som nå er påvist i Norge. Smitte kan likevel skje en sjelden gang. I tillegg har fugleinfluensavirus stor evne til å forandre seg, noe som potensielt kan endre smitteevne og sykdomsfremkallende effekt hos mennesker. Ut fra et føre-var-prinsipp anbefaler derfor FHI å ikke ta på syke eller døde fugler.KartKlikkKlikk for å aktivere kartetPublisert:Publisert: 29.03.21 kl. 19:58Oppdatert: 29.03.21 kl. 20:17

Legg igjen en kommentar