Enkelt grupper kan benytte et grenseovergangssted som er stengt for ordinær trafikk

Artikkel | Sist oppdatert: 28.03.2021

Det er bare et begrenset antall godkjente grenseovergangssteder mellom Norge, Sverige og Finland. Øvrige grenseovergangssteder er stengt for ordinær trafikk.

Likevel er det enkelte grupper reisende som kan benytte også slike stengte overgangssteder. Justis- og beredskapsdepartementet har revidert listen over gruppene som kan benytte stengte grenseovergangssteder.

Følgende grupper kan benytte et grenseovergangssted som er stengt for ordinær trafikk:

  • Personer som utfører ervervsmessig varetransport. Husk at du må ha nødvendig tillatelse fra Tolletaten til å kunne krysse grensen utenom der etaten er tilstede.
  • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner innen samfunnsfunksjonen «helse og omsorg». Dette omfatter f.eks. deg som er bosatt i Sverige eller Finland, men som jobber i norsk helsetjeneste.
  • Du kan imidlertid bare benytte et slikt grenseovergangssted dersom det ikke er praktisk mulig for deg å ivareta din funksjon i Norge hvis du benytter et ordinært grenseovergangssted. Dette kan være dersom reiseveien blir så lang at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre ditt arbeid i Norge. Husk at du må fylle vilkårene for unntak fra innreise- og smittekarantene som beskrevet i covid-19-forskriften § 6e.
  • Personer som er bosatt i Norge og arbeidspendler til Sverige eller Finland. Husk at du må pendle som beskrevet i covid-19-forskriften § 6b første ledd.
  • Norske statsborgere bosatt i Sverige eller Finland som arbeidspendler til Norge. Husk at du må pendle som beskrevet i covid-19-forskriften § 6b første ledd.
  • Personer bosatt i Norge og som er elever i videregående skole eller studenter, og pendler mellom bosted i Norge og skole i Sverige eller Finland. Dette gjelder også dersom du er norsk statsborger og bosatt i Sverige, men går på videregående skole/studerer i Norge. Husk at du må oppfylle kravene til regelmessig testing i covid-19-forskriften § 6b første ledd.
  • Svenske eller finske statsborgere (eller personer bosatt i Sverige/Finland) som er elever i videregående skole, og som pendler fra bosted Sverige eller Finland for å gå på skole i Norge.
  • Personer bosatt i Norge som har behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to punkter i Norge.

Legg igjen en kommentar