Wibye Schiøtz Harald…Brev til min Kommune – foreløbig….23.03 2021..Covid og Lock-down katastrofen.

Jeg skriver dette brev til kommunen i et anfall av depresjon og frustrasjon over situasjonen her i landet – og verden. Erna og jeg er klar over at dette ikke dreier seg om et virus. Vi ignorerer derfor reglene, men viser hensyn til alle dem som ikke ser realiteten, er skremt av TV /aviser og sitter inne i en liten leilighet og skjelver. Dette er kun en begrunnet anmodning og ikke en videnskapelig artikkel. Kildehenvisninger er derfor begrenset..Enkel oversikt og statistikk: De siste årene har dødd gjennomsnittlig 18 personer hver uke av influensa i Norge. Hvor mange dør nå per uke av Corona ? Tro det eller ei, kun 0 til 3 personer.I sesongen 2017/18 døde faktisk over 35 pr uke. Hva gjorde myndighetene ?Pr 25 000 innbyggere i Norge er bare 1 –EN- person på sykehus. (226 av 5.5 mill)Dødeligheten på verdens basis er 0.0024% Dette er IKKE en Pandemi. Men, til nå har det dødd ca 12 personer pr uke kort tid etter vaksinering, gamle og unge, friske yrkesaktive helsearbeidere. ( Pr 2 mars 110 personer !)Av FRISKE Nordmenn har det dødd ca 1 pr 800 000 innbygger. Hvor er pandemien? Ja, Corona er dødelig da den til nå har drept influensa, kreft, hjerte-sykdommer , sunn fornuft, evnen til selvstendig tenkning, økonomien, arbeids-plasser, menneskelig relasjoner og livsgleden og tar livet av mange via selvmord. Merkelig er det at Covid er så dødelig at du må testes for å vite om du er angrepet I Norge har vi nå de samme leve vilkår som i diktaturer. Regjeringens tilsidesetter Grunnlovens §16, §94, §101, §102 og §106,Konklusjon: Dette bærer preg av kontroll forkledd som smittevern tiltak. Hvorfor er vaksinene farlige ? En av de mest anerkjente vaksine ekspertene som i mange år har arbeidet .i vaksineindustrien bl.a. med utvikling av vaksiner og som garantert er vaksine entusiast, Geert Vanden Bossche, går ut i media og opplyser om at denne typen vaksiner er livsfarlige. Covid injeksjonen er for øvrig ikke vaksiner slik vi oppfatter vaksiner. En av leverandørene (Moderna) skryter på sin nettside om at de injiserer et operativsystem. Dette operativsystemet endrer vårt DNA. Det kan få katastrofale følger for oss og våre barn – i den grad vi får barn, idet representanter for vaksineprodusentene har opplyst om fare for sterilitet. Aborter etter vaksinering er dokumentert.. Uhyre skremmende er det også at denne type mRNA vaksine har blitt forsøkt utviklet siden år 2000 via dyreforsøk. Men disse forsøkene ble stoppet da dyrene døde når de senere kom i kontakt med viruset. Denne livsfarlige cocktailen injiseres nå i mennesker. Hva vil skje når de vaksinerte blir utsatt for et nytt Virus ? Står vi overfor en menneskelig katastrofe av uante dimensjoner ? Vil den bli bortforklart med en ny farlig mutasjon med krav om nye vaksiner. Vi må forstå at agendaen styres av det medisinske kartell som forventer å tjene 250 milliarder på Covid vaksiner. Derfor kappløpet og hasteutvikling av vaksinen. Vi husker Svineinfluensa hysteriet der flere døde av vaksinen enn av den ufarlige sykdommen og flere hundre fikk narkolepsi i Norge. I Tyskland fikk ca 50 000 narkolepsi.Ved Großhadern universitetssykehus i München nektet over 2000 ansatte å bli vaksinert ! Helsearbeiderne var oppmerksomme på risikoen ved den nye mRNA-vaksinen. Iran har forbudt import av Covid vaksine fra USA og England. . Innse urimelighetene og konsekvensene og stopp før det er for sent. 25 000 risikerer å få sitt liv ruinert fordi EN ! person ligger på sykehus.. 18 dødsfall av influensa sammenlignet med max. 3 pr uke av Corona. Pr i dag dør ca 12 personer umiddelbart i Norge etter injeksjonen, gamle og unge. Vi blir skremt til å ta en injeksjon som tok livet av forsøksdyrene. Vi blir injisert med et operativsystem som endrer vårt DNA . Injeksjonen gir risiko for sterilitet samt store og mange bivirkninger og død. Flere yngre dør av selvmord og ensomhet enn ”dugnaden” redder eldre..Følgende spørsmål er nærliggende. Er dette en planlagt ”Pandemi” ? Event 201 i New York oktober 2019 planla i detalj hva som skulle skje NÅR pandemien slår til. Tilstede her var bl.a. representanter for WOC, WHO og det medisinske kartell. Hvite Russlands president, Lukasjenko, gjennomskuet bløffen og ble derfor tilbudt 1 milliard USD da han nektet å stenge ned landet. Et naturlig spørsmål er da, hvorfor?Tanzanias president Magufuli gjennomskuet også svindelen og sendte derfor prøver fra en geit og en papaya frukt til testing. Begge kom tilbake som positiveTanzania mottok også 27 mill EURO fra EU for å stenge ned landet, men holdt landet åpent som før. Han var for øvrig en meget populær president, men døde beklageligvis for kort tid siden 61 år gammel..En advokat i Australia og en politiker i Østerrike sendte inn prøver fra Coca Cola og prøvene kom tilbake positive. CDC ( Center for Desease Control) i USA rapporterer av antall influensa tilfeller i landet har falt fra 50 millioner til nesten NULL i 2020/21 sesongen.CDC (Dr. Fauci) bestemte også at om en person hadde testet positivt for Covid og døde, skulle dødsfallet klassifiseres som Covid dødsfall, uansett underliggende årsak, være seg hjerteinfarkt, kreft, lungebetennelse osv, ja til og med mord.og trafikkuhell. 6 Universitet i USA obduserte i alt ca 1500 Corona dødsfall, og stor var forbauselsen da de fant at ALLE hadde dødd av influensa, Det samme skjedde i Ialia .. .I Norge falt antall dødsfall i 2020 med 3.5 %. Hvor er pandemien ?Merkelig nok oppstår mutasjoner samtidig i flere land av et virus som enda ikke er isolert. Det er for øvrig utlovet en belønning på 2.3 mill kr til de som kan påvise viruset. NRK kan opplyse om at det kommer en ny mutasjon om 3 mnd. Godt å vite.Avisene tar ikke imot fornuft fra fagfolk som strider mot myndighetens agenda. Regjeringen v/”fagmannen” Høie, hører ikke på internasjonale medisinske eksperter. Anerkjente British Medical Journal, dokumenterer at forsøkene bak vaksinen ble manipulert for at effekten skulle fremstå som maksimal. Reklamert effekt 90% kontra virkelig effekt 20%.Hydroxiklorokin (HCO) samt Plaquenil og Ivermectin viser seg å helbrede Covid. HCO ble derfor en tid forbudt I USA. Merkelig nok er det bare vaksiner som gjelder Vaksineprodusenten er fritatt for alt ansvar for følgeskader av vaksinen, Dette bør skremme de fleste. Forsøkspersonene måtte være over 16 og under 75 år og uten sykdommer eller allergier. De fikk heller ikke lov å drikke alkohol eller røyke. Da vet vi heldigvis hvem vaksinen er beregnet for, dvs. 5 % av den Norske befolkning. Australia avbestilte nylig 51 millioner doser med Covid vaksiner, da det ble oppdaget at vaksinen inneholdt HIV (AIDS). Det kom ingen forklaring fra produsenten.Den beste beskyttelsen er vitamin D3 (4000 IE) og sink (50 mg). Det holdes godt skjult.Pandemi begrepet ble beleilig omdefinert før svineinfluensaen.I 2017 var Norge forutseende (?) og kjøpte inn testutstyr for Covid-19 for 400 mill Regjeringen er hemmelighetsfull og ønsker ikke å opplyse om hvem som initierte Lock-down i Norge. Korona-kommisjonens taushetsplikt skal gjelde i 100 år Hvem lever da ?.Richard Rotchild var også forutseende og patenterte test-metoden for Covid–19 allerede i 2015 Synske Anthony Fauci garanterte i 2017 et utbrudd av en global pandemi i Trumps president periode. Dette er ikke en kvaksine, men kalles kvaksine for å få den godkjent og i all hast.Hvorfor skal friske mennesker vaksineres? Lytt til Erna, ”Jeg er en frisk 60 åring og trenger derfor ikke vaksine”. Espen Nakstad var ærlig, (for en gangs skyld ?) og sa at han for sikkerhets skyld ville vente til den var VEL og LENGE utprøvd Trenger vi da å vite noe mer ?Hvilke konsekvenser får dagens lock-down? Det har gjentagne ganger blitt dokumentert at regjeringen IKKE har foretatt en konsekvens utredning av sin katastrofale politikk. Men uten å kvantifisere kan noe nevnes: Landet og kommunens økonomi blir rasert. Massearbeidsløshet, depresjoner ( = sykdom) , vold, barnemishandlig, kriminalitet, oppløste ekteskap og selvmord. Bl.a. har 5 ungdommer kastet seg foran Tanen hittil i år Grunnet ensomhet dør de gamle av depresjon grunnet reduserer immunforsvar. Jeg sier det så sterkt som at i dette tilfelle er det ubetydelige personer uten utdannelse eller yrkeserfaring som har fått stor makt og det må ende med katastrofe for land og folk. Lottomillionærer er en fristende sammenligning. . Hvorfor hjelper ikke Munnbind.? men er skadelig ? Faktum er at ingen studier har vist at munnbind hjelper, snarere tvert imot. . Statistikk fra bl.a. USA, Italia, Belgia og Tyskland viser at smitte-spredningen faktisk har økt etter munnbind påbud. Munnbind blir da bare et symbol på at vi er manipulert. Munnbind er derimot skadelig av den enkle grunn at mann poster inn sine egne avfalls stoffer, dvs giftig CO2 og hjernen får derfor for lite surstoff Vi vet alle at da dør hjerneceller. Dette er påvist i flere studier. (Jfr. Drukning) I tillegg er det risiko for sopp og infeksjon rundt munnen samt øye katar (FHI) I og med at man kan lukte parfyme gjennom munnbind er det helt klart at de ikke virker da viruspartiklene er mikroskopiske. Etter Spanskesyken konstaterte man at 50 mill mennesker døde av bakterielt lungebetennelse grunnet bruk av munnbind. Utrolig men sant: FHI opplyser om at 200 000 personer må bruke munnbind i en uke for å forhindre at 1 person smittes Myndighetenes maske påbud i Dusseldorf er nå erklært ulovlig. Når skal vi begynne på tenke selv ?Dette er ingen pandemi. En pandemi har høy dødelighet og mange syke. Derfor pumpes det ut med skremselspropaganda kun om smittede. FHI (Folkehelseinstituttet ) skriver at av 15 smittede er det trolig 14 feildiagnostiserte. Andre rapporter, samt en dom Portugal , harmonerer med denne uttalelsen: De konkluderer med at feilprosenten er så høy som 97% . kanskje ikke så ulogisk når Kari Mullis, nobelprisvinner og testens oppfinner, uttalte at PCR testen ikke er egnet til å påvise Virus. Han døde dessverre like før ”Pandemien”, ble introdusert, som en og alene er basert på den dokumentert uegnede PCR testen Den 20.1.21 har endelig WHO endret anbefalingene om den upålitelige PCR-testen: Nå heter det plutselig at skeptikerne hadde rett hele tiden. PCR testen produserer alt for mange falsk positive resultater, som gir store økonomiske konsekvenser. Aftenposten: Risikoen for å dø av Covid når du er smittet er 0.2% og risikoen for at du er smittet er 3% om du har testet positivt. Men risikoen for å få alvorlige bivirkninger av den eksperimentelle genterapien er på ca. 3%. Dr. Fauci uttaler at det må ikke anvendes mer enn 35 cykler ved testen, ellers blir resultatene ubrukelige. I Norge anvendes for ”sikkerhets” skyld 40 cykler. Dette er bevisst svindel med statistikk. KonklusjonI USA er det nå 16 stater som har innsett konsekvensene av lock-down. De har og erfart at tiltakene ikke virker og at testen er uegnet. Disse statene har derfor ført samfunnet tilbake til det normale. Dette gjelder også Sveits. Østerrikes konstitusjonelle domstol erklærte, ikke overraskende, de fleste korona-tiltak for grunnlov-stridig og de ble opphevet den 10.12.20: Israels menneskerettskomite erklærte at Pfizer utfører ulovlige eksperimenter på mennesker American Institute for Economic Research publiserte nylig 21 studier fra flere land som viser et nedstengning har liten eller ingen effekt på spredning av viruset.Jeg henviser for øvrig til ”Nurnbergerprossesen” som German Investigative Committee forbereder i samarbeide med advokater og fagpersoner fra en rekke land Denne bekrefter hva jeg har anført ovenfor. Påstanden er ”Crimes against humanity”Derfor er min innstendige anmodning: Normaliser Kommunen og vis for hele landet at dette ikke er annet enn en vanlig influensa. Nikkedukkene Solberg, Høie, Nakstad og Gulvåg MÅ stilles til ansvar for den skaden de har påført på land og folk.. Med håp om at min argumentasjon har vært overbevisende ,

Vennlig hilsen

Legg igjen en kommentar