Odd Handegård…21.03 2021…DET ALLER VIKTIGSTE ENERGISPØRSMÅLET I NORGE

Kan være et bilde av 1 person

Motstanden mot vindkraft i Norge har eksplodert de siste årene. Dette har medført at myndighetene i noen grad har begynt å dempe seg, jfr. den ferske Klimameldingen (som Stortingets energikomité skal avgi innstilling om før påske): Den lokale innflytelsen på vindkraftutbygging skal angivelig bedres noe, og eventuelle utbyggingskommuner loves mer gunstige økonomiske uttellinger. Men parallelt med at myndighetene tilsynelatende er kommet på nye og bedre tanker, fortsetter likevel planleggingen av vindkraftutbygging i Norge, både i det skjulte, i det halv-skjulte og i det åpne. Her må vi passe på.En rekke utbyggingsinteresser lusker fortsatt omkring i landet med frekke og sleipe lokale initiativ. Like viktig er det at kraftnæringen og dens undersåtter av utredningsfirma og politikere fortsetter å planlegge utbygging av mye norsk vindkraft – tonnevis av dokumenter med tvilsomme rapporter skrives og konklusjonen er klar: Norge må elektrifiseres. Nesten alt som trengs av kraft til elektrifiseringen, må komme fra ny, norsk vindkraft, jfr. bl.a. en utredning fra et regjeringsutvalg («Prosess21») som jeg nylig omtalte. – Den norske venstresida hevder at Norge vil kunne klare seg med litt norsk vindkraft (man skal unngå «uberørt natur» – hva nå det betyr). Resten bør være havvind.Det er grunn til å advare mot begge synspunkter – ingen av dem er i samsvar med interessene til folk flest, og begge bygger på oppdiktede forutsetninger om at Norge befinner seg i sjette divisjon i verdens klimakonkurranse. Derfor er det nå viktig at kampen mot vindkraft i Norge ikke begrenses til kun et forsvar for naturen på land og til havs, men at vi i tillegg også fokuserer på andre viktige myter om norske klimatiltak:Norsk vindkraft er i realiteten samfunnsøkonomisk ulønnsom. Norsk vindkraft er uten betydning for den globale klimautviklingen. Norsk energipolitikk er kostbar for norske strømkunder. De klimaargumentene som ligger til grunn for norsk energipolitikk, er i beste fall ufattelige overdrivelser. Norge trenger ikke vindkrafta. De fleste nordmenn skjønner at Norge er kommet vesentlig lenger enn alle andre i elektrifiseringen av samfunnet, og at regnestykker og klimastatistikk som viser det motsatte, er svindel.I oktober i fjor kom en ny rapport fra Statnett: «Langsiktig markedsanalyse. Norge og Europa 2020-2050». Den var trolig mest ment til intern bruk i kraftnæringen, og var derfor litt mer åpen om de spørsmål kraftbransjen jobber med. Norge må bygge ut sin fornybare energi til bortimot 200 TWh, i tillegg til all den hydrogen som skal lages av vindkraft og naturgass. Og Statnett plusser på med følgende oppdiktede påstand: «Det er konsensus» om at nesten all ny el-produksjon må komme «fra sol- og vindkraft».Men det mest interessante er at Statnett kommenterer konsekvensene når så mye ustabil kraft skal erstatte vannkrafta hos norske husstander. Her kommer forklaringen på at de «smarte» strømmålerne er blitt installert. Elektrifisering med vindkraft betyr at «forbruket som følger av at elektrifiseringen» kan bli koblet ut «i perioder med lav fornybarproduksjon og høye priser» – selv om vi trolig vil få «relativt lavt antall timer per år med høyere pristopper der forbrukerutkopling balanserer markedet».Rapporten bekrefter altså mye av den informasjonen som er formidlet på denne FB-sida i mange år, og illustrerer at Statnett har to måter å argumentere på: Utad er det overordnede målet for energipolitikken hensynet til klimautviklingen, som et stykke på vei er oppdiktet, og ønsket om å unngå at kloden brenner opp. Men innad i bransjen er målet å prøve å dempe alle de negative konsekvensene av myndighetenes meningsløse energipolitikk som vil medføre: Ustabil krafttilgang, kraftunderskudd, utkopling av strøm, vesentlig høyere kraftpris etc. for de fleste av oss.Tilbake til headingen: Sjansen for å nå fram med fornuftig argumentasjon i bransjen og blant energipolitikere mot tvilsomme forslag knyttet til elektrifiseringen av Norge er begrenset. De viktigste mulighetene finnes i det lokale politiske systemet i norske kommuner – her kan vi finne allierte som kan bidra til å forhindre det viktigste enkelttiltaket i det som trengs for den unødvendige delen av elektrifiseringen, nemlig planen om å bygge ut minst 10.000 vindturbiner i Norge. Lykke til…Her er rapporten fra Statkraft – interesserte kan lese innledningen – det holder: https://www.statnett.no/…/langsiktig-markedsanalyse…Foto: Den nye konsernsjefen i Statnett: Hilde Tonne.

Legg igjen en kommentar