VAKSINEVALG ER FRITT! UTDRAG FRA EUROPARÅDETS BESLUTNING 2361 (2021), VEDTATT 27. JANUAR 2021:

7.3 with respect to ensuring high vaccine uptake:
7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one
is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not
wish to do so themselves;
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to
possible health risks or not wanting to be vaccinated;
Google translate:
7.3 med hensyn til å sikre høyt vaksineopptak:
7.3.1 sørge for at innbyggerne blir informert om at vaksinasjonen IKKE er obligatorisk og at ingen
er politisk, sosialt eller på annen måte presset til å bli vaksinert, hvis de ikke ønsker å gjøre det
selv;
7.3.2 sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å ha blitt vaksinert på grunn av mulige helserisiko
eller ikke ønsker å bli vaksinert;
Kilde: https://pace.coe.int/en/files/29004/html
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt
att källa ( www.nyatider.nu ) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Legg igjen en kommentar