– Slutt å skylde på koronaviruspandemien

Av innsendt / red. PSt -18. mars 2021

Til venstre kommentatoren George Gooding i Nettavisen.

Med «på grunn av pandemien» har pressen i ett år fritatt myndighetene for alt ansvar. Nå holder det. Dette skriver kommentatoren George Gooding i sin spalte i Nettavisen. Kronikken er så sprek at vi tillater oss å sakse et stort antall sitater og legge ved vår egen kommentar:

«Pressen har skrevet «på grunn av pandemien», «på grunn av korona» og andre varianter mer enn 40.000 ganger i løpet av det siste året, og sagt det uante flere ganger på radio og TV.»

«12. mars 2020 valgte regjeringen å stenge ned store deler av landet, inkludert skoler og barnehager, som aldri hadde blitt gjort før av hensyn til smittevern. Dette var ikke noe regjeringen måtte gjøre «på grunn av pandemien», dette er noe regjeringen valgte å gjøre. En av grunnene til at regjeringen valgte å gjøre dette er på grunn av pressen sitt valg om å lage tabloidnyheter ut av en pandemi med tilhørende villedende skremselspropaganda.»

«Hver pressekonferanse med nye tiltak ble dekket som om det var en produktlansering hos Apple. Espen Nakstad har blitt rikskjendis, med opptredener på «Lindmo» og «Nytt på Nytt» og alt mulig annet. Hallvard Sandberg på NRK har fått leke smittevern- og virusekspert ukentlig på nyhetene, en journalist som en gang diktet opp at 30 % av amerikanere tror at månelandingen(e) ble forfalsket. Bent Høie har aldri vært og kommer aldri til å være mer på TV enn han har vært det siste året.»

«Siden mars 2020 har mange barn opplevd en berg- og dalbane av en hverdag, styrt av et «trafikklys», som igjen var basert på innfall fra lokale og nasjonale myndigheter, alt etter hva slags oppfatning befolkningen fikk av situasjonen via mediene, som igjen var basert på kunnskapsløs tolkning av registrerte smittetall.«På grunn av korona»? Nei, virkelig ikke.»

«Den ubeleilige sannheten om hvorfor vi aldri har holdt på sånn før er at det har eksistert en vitenskapelig konsensus om at det er en tåpelig øvelse som skader langt mer enn det monner, i et helhetlig samfunnsperspektiv.»

«Hvordan har alle tiltakene rammet folks psyke? Hvordan har alle tiltakene rammet barnas utvikling og utdanning? Hvordan har og vil tiltakene påvirke selvmordstatistikken? Hvordan kommer tiltakene til å påvirke folks økonomiske fremtid i mange år fremover?»

«Alt som mediene ikke kan presentere fine grafer og daglige tall på har blitt utdefinert som uvesentlig. Når politikerne kun bryr seg om dekningen de får i mediene, blir derfor bare disse målbare (men ofte misvisende) tallene grunnlaget for alle avgjørelser som tas. Avgjørelser som de tar. Altså ikke «pandemien».»

«Har du blitt permittert eller mistet jobben i løpet av det siste året? Tror du virkelig det er «på grunn av pandemien»? Nei, det er ganske sikkert på grunn av at myndighetene tenkte det var en enklere løsning å ruinere arbeidsgiveren din eller selskapet ditt enn å stå imot skremselspropagandaen i pressen.»

«Har du mistanke om at du burde sjekket deg for kreft, men fått det utsatt på ubestemt tid fordi sykehusene ikke kan ta deg imot fordi det eneste som er viktig om dagen er å behandle folk for COVID-19? Har du måttet føde barnet ditt alene uten partneren din på sykehuset? Har du måttet lide med en annen langt «mindre viktig» sykdom eller helseplage enn COVID-19 i påvente av at sykehusene gjenopptar normale undersøkelser og inngrep?  Tror du virkelig alt dette er «på grunn av pandemien»? For det er det ikke.»

«Hva om vi hadde beskrevet myndighetenes beslutninger mot befolkningen som en person, hva hadde vi synes om en slik person? Stenger meg inne. Lar meg ikke se venner og familie. Nekter meg å ta utdanning og jobbe. Truer med å ta fra meg ting hvis jeg ikke gjør som de sier. Gir meg skyldfølelse for ting jeg ikke har gjort. Sier de er de eneste som kan beskytte meg, men truer med straff hvis jeg sier dem imot. Tar fra meg alt som gjør livet verdt å leve.Det smerter for mye å innse at en de trodde de skulle kunne stole på eller er avhengig av kunne gjøre dem så vondt. Fremfor å ta på seg enda mer smerte enn de allerede utsettes for, en smerte som kommer fra å forholde seg til virkeligheten og ta noen vanskelige valg, velger mange å opprette en lystløgn, en ekstern syndebukk.»

«Folk flest, spesielt i Norge, tror på mediene. Folk flest, spesielt i Norge, har tiltro til myndighetene. For folk flest vil det derfor være vanskelig å innse og tro på at disse statsmaktene har gjort dem noe vondt av noe annet enn edle grunner.»

«I årene som kommer vil det dukke opp flere og flere senvirkninger av alt som har foregått det siste året. Flere kreftdødsfall. Flere selvmord. Flere på NAV. Flere som føler seg mislykket og deprimerte. Flere som ikke stifter familie. Flere som havner utenfor. Flere som er alkoholiserte og rusavhengige. Flere traumatiserte barn som har blitt eldre og drar med seg varige men, og alt det kan innebære for både dem og andre.Ja, du vet hva forklaringen deres er. Ikke tiltakene som førte til at barna var mer hjemme med foresatte som ikke taklet situasjonen og utøvde vold mot dem. Pandemien. De skylder på pandemien. Koronaen. Alltid koronaen.»

«Det er på tide å plassere skylden der den virkelig hører hjemme, og kreve at denne historieløse, uvitenskapelige «hammer and the dance»-rutinen pressen og myndighetene har påført oss opphører umiddelbart. Alt annet er å forbli i et voldelig forhold som ingen ende tar. For tror du virkelig at de ikke henter frem denne måten å løse ting på i fremtiden når de slipper så billig unna med det denne gang? På grunn av klimakrisen… På grunn av innvandringsbølgen… På grunn av… Så lenge pressen klarer å skremme deg om det, så vil myndighetene kunne bruke samme metoder. Det er opp til deg og meg å velge om vi skal insentivere politikerne til å fortsette ned dette emo-totalitære sporet, eller om vi skal gjenopprette den vitenskapelige, liberale, demokratiske normen som eksisterte før mars 2020.

På grunn av regjeringen. På grunn av Erna. På grunn av Høie. På grunn av Guldvog. På grunn av Nakstad. På grunn av Raymond Johansen. På grunn av feige støttepartier i regjering. På grunn av feige opposisjonspartier. På grunn av lokalpolitikerne. På grunn av pressen. På grunn av journalistene. På grunn av propaganda. På grunn av myter og feilinformasjon. På grunn av dårlig forståelse av statistikk og smittevern. På grunn av manglende interesse for tilgjengelig faglitteratur og beredskapsplaner. På grunn av engstelige konformister. På grunn av frykt. På grunn av egoisme. På grunn av tunnelsynempati.

Ikke på grunn av koronaviruspandemien.»

Vi har bare plukket en håndfull av de polemiske perlene til Gooding. Man bør lese kronikken i sin helhet her.

Kommentar: Kritisk presse har vært nærmest fraværende

På et eller annet tidspunkt må noen skrive doktorgrader om den vanvittige ensrettinga og kampanjejournalistikken som har dominert dette koronaåret. Det har vært hinsides alt annet vi har opplevd. Myndighetene har endret koronaregler mer enn 40 ganger, og pressa har aldri stilt kritiske spørsmål. Grunnlovsfestede rettigheter og menneskerettigheter har vært suspendert i ett år. Vi har en helseminister som tror han har rett til å bestemme om folk skal klemme hverandre. Vi har en statsminister som forbyr folk å ha normale juleselskaper. Og pressa jubler det fram. Nye smittetall. To smittede på sjukehjem i Trøgstad. Nasjonal krise. Byrådsleder Raymond Johansen stenger landets hovedstad uten å legge fram verken vitenskapelig grunnlag for det eller konsekvensanalyser. Rød løper i mediene i beste sendetid.

Og først etter at en desperat Raymond Johansen gikk til total stenging av Oslo, begynner opposisjon og presse så smått å reagere.

Til tider har vi hatt følelsen av at steigan.no har vært eneste opposisjonsavis i landet.

Våre kolleger har for mer enn 95 prosents del sviktet sine oppgaver.

Men nå er det jo ikke sånn at vi har ei fri og uavhengig presse i Norge. Norske medier er høyt monopolisert. Norges og Nordens største mediehus, Schibsted eier fem av de ti største norske avisene: riksavis­ene Aftenposten og VG, og regionavisene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædre­landsvennen. Schibsted er Norges største aviseier og kontrollerte 27 prosent av avisopplaget i 2014. Dette innbefatter også enkelte små lokalaviser eid gjennom regionavisene. Gjennom aksjeposten i Polaris Media (29%) er konsernet er også største eier i Adresseavisen og en rekke lokalaviser. Polaris Media og VG (Schibsted) har Schibsted eierskap på 33,33% av Faktisk.no, og er dermed største aksjonær også der.

Og Schibsted er kontrollert av de samme gigantene på Wall Street som kontrollerer mer enn 90 prosent av mediene i USA.

Les: Schibsted kontrolleres av Wall Street

Så der vil vi gi George Gooding rett. Mediene har vært fullsynkroniserte under koronakrisa, og de har vært driverne av panikken og tiltakshysteriet.

Men det har også vært en global PR-kampanje

Det Gooding derimot ikke nevner er at vi også har vært (og fortsatt er) ofre for en global og sentralstyrt PR-kampanje, en kampanje som har til hensikt å få oss til å lystre. «Konspirasjonsteori»? Nei, etablerte fakta som alle kan kontrollere, bygd på lett tilgjengelige dokumenter fra hovekreftene bak kampanjen. Se særlig på to dokumenter:

Event 201. En pandemiøvelse gjennomført i oktober 2019. Her er deres egen video. Den bør sees og diskuteres:https://www.youtube.com/embed/AoLw-Q8X174?feature=oembed

Denne øvelsen ble organisert av The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. I punkt 7 i anbefalingene heter det:

«Regjeringer vil trenge å samarbeide med tradisjonelle og sosiale medieselskaper for å undersøke og utvikle kjappe tilnærminger for å motvirke feilinformasjon. Dette vil kreve å utvikle evnen til å oversvømme medier med rask, nøyaktig og konsekvent informasjon. Offentlige helsemyndigheter bør samarbeide med private selskaper og pålitelige samfunnsledere. slik som ledere av trossamfunn for å fremme faktainformasjon til ansatte og innbyggere. Pålitelige, innflytelsesrike selskaper i privat sektor bør skape kapasitet til raskt og pålitelig å øke offentlig kommunikasjon, håndtere rykter og feilinformasjon og forsterke pålitelig informasjon for å støtte offentlig formidling. Nasjonale offentlige helsebyråer bør jobbe i nært samarbeid med WHO for å skape evnen til raskt å utvikle og publisere konsistente helsemeldinger. For sin del bør medieselskaper forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger blir prioritert og at falske meldinger undertrykkes, inkludert ved bruk av teknologi.» (Vår uth. red.)

Vi gjentar for å gni det inn. WHO, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation ga marsjordre til pressa alt i september 2019 om at ved en kommende pandemi «bør medieselskaper forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger blir prioritert og at falske meldinger undertrykkes, inkludert ved bruk av teknologi.«

I tillegg gir Gates Foundation også svært mye penger for å påvirke journalistikk og medier. I Norge er Tankesmien Agenda og Civita blant dem som har fått millioner av Gates. I tillegg øser Gates penger over journalistorganisasjoner i Europa slik at de skal skal «Inform and Engage Communities», som det heter.

Avtalen mellom WHO og Hill+Knowlton. 1. mai 2020 inngikk WHO en avtale med det beryktede PR-byrået Hill+Knowlton. Avtalen kan lastes ned her. (pdf)

«Oversikt
Det har aldri vært et mer kritisk tidspunkt for å sikre at folkehelsemeldinger blir forstått og resonerer over hele verden. WHO er et vitenskaps- og evidensbasert fyrtårn for slik informasjon. Imidlertid har det vært kritikk og påstander rettet mot mot Verdens helseorganisasjon (WHO), og medieomtale som kan undergrave WHO som en pålitelig
og kritisk informasjonskilde om globale folkehelsespørsmål.

Covid-19 har dominert daglige samtaler, men ikke alle stemmene er like og ikke alle trenger gjennom og blir lyttet til. Å ha en forståelse for de mest overbevisende meldingene vil være en verdifull ressurs, og vi anbefaler å teste ut dette sammen med influencer-analysen.

Mål
Målet med forskningen er å 1) forstå forståelsen av WHO 2) forstå innflytelsesrike stemmer på lignende fagområder.
Vi vil deretter komme med noen anbefalinger for å bidra til å sikre vitenskap og troverdighet fra folkehelsemeldinger fra WHO for å sikre at det etableres tillit til WHOs råd og at deres veiledning om folkehelse følges.

Nedenfor er en anbefalt tilnærming som inkluderer påvirkningsforståelse, meldingstesting og planlegging. Hver seksjon deles ut hver for seg både når det gjelder prosess og budsjett, slik at vi kan skalere arbeidet deretter for å imøtekomme WHOs behov.

Fase 1 – identifikasjon av influencere og budskap
Influencer-forståelse

Ved å bruke vårt proprietære globale analyseverktøy Sherlock +, vil H + K identifisere påvirkere i viktige regioner basert på deres relevans, rekkevidde og engasjement. Influencers har forskjellige styrker og tjener forskjellige formål, og vi vil klassifisere ledende stemmer på etter tre kategorier:
• Makroinfluencere – de med stort antall følgere (1M +), som kjendiser for større forsterkning av WHO-meldinger.
• Mikroinfluencere – de med mindre, men svært engasjerte følgere. som fungerer som pålitelige rådgivere og informerte kilder.
• Skjulte helter – de uten vesentlig følge, men som likevel former og veileder samtaler, for eksempel helseeksperter som ofte vises på nyhetsprogrammer.
Vi vil vurdere de som får dekning og samtaler på følgende områder:
Det vitenskapelige, medisinske og helsemiljøet – for å sikre at de tror på og går inn for rådene som er gitt.
• Media – for å sikre at artiklene blir balansert i en tid med bekymring, panikk og usikkerhet.
• Frivillige organisasjoner – for å sikre grupper av likestilte og lokale grasrotorganisasjoner som støtter WHOs rolle og dens råd
• Det informerte publikum – de som leser alt og bruker egne kanaler og nettverk for å verdsette eller forkaste påstander.
Meldingstesting
Det vil være kritisk å etablere et grunnleggende mål for offentlig bevissthet og oppfatninger av WHO.

For dette formålet anbefaler H + K å gjennomføre en online undersøkelse for å måle bevisstheten om og holdningene til WHO. Undersøkelsespublikummet vil være informerte velgere – definert som enkeltpersoner som stemmer i de fleste eller alle valg, og følger nøye med på politiske spørsmål på tradisjonelle og sosiale medier. Vi vil gjennomføre feltundersøkelser basert på 1000 folk per valgt land og har gitt skalerte budsjettalternativer nedenfor.»

På dette grunnlaget ble det avtalt at påvirkningskampanjen skulle utvikles. Hill+Knowlton har altså siden 1. mai 2020 hatt oppgaven å forme folkeopinionen over hele verden på vegne av WHO. Når det ser ut som om alt kommunikasjonsmateriell om masker, «meteren», sosial distansering osv. over hele verden er lagd på samme byrå, så er det kanskje fordi det er nettopp det det er.

Det skulle vært veldig artig å få vite hvem Hill+Knowlton har plukket ut som «Makroinfluenceremicroinfluencere og skjulte helter» i Norge. Vi vet fra deres egne nettsider at de har drevet PR for byrådet i Oslo. Dette skriver de stolt på sine egne nettsider. Den kampanjen kostet skattebetalerne i Oslo 5,75 millioner.

Hill+Knowltons norske filial Gambit H+K har også lagd noe de kaller «Møteplass Oslo 2020». I tillegg til Oslo kommune deltar blant annet disse på denne «møteplassen»: AmchamMicrosoftEntreprenørforeningen EBASwecoMedier24OpinionAbbotStatens Vegvesen, US EmbassyWashingtonseminaretDeltaYrkestrafikkforbundet og Investinor.

Det går også fram av nettsidene til H+K at de har tett kontakt med mange andre norske kommuner for å hjelpe dem med «kommunikasjon rundt pandemien», blant annet gjennom bruk av sosiale medier.

I hvor stor grad blir H+K brukt av regjeringa i deres «kommunikasjon»? Det er all grunn til å stille spørsmålet. I et intervju med den nyansatte seniorrådgiveren i H+K, Christine Ekern, uttrykker hun begeistring for Espen Rostrup Nakstad og Erna Solberg:

– Nakstad har på forbilledlig vis gjort det kompliserte enkelt, samtidig som han inspirerer og motiverer. Erna har ledet landet gjennom en brottsjø, og har stått støtt gjennom perioden, sier hun.

Da klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skulle presentere FN-kampanjen “Act #ForNature” og de såkalte «bærekraftsmålene», var det ingen ringere enn H+K som lagde hele opplegget.

Legg igjen en kommentar