Christian Paaske….20.03 2021..Stans smitte-løgnen

Myndigheter og media lyver når de stikk i strid med medisinske definsjoner, erklærer friske personer smittede. Det er sykeliggjøring av livet. Det er en løgn at det er livsfarlig å leve og den aller største trusselen er dine medmennesker. Bak hvert eneste munnbind ser du en livredd person som har akseptert denne løgnen.Målet er å skape mest mulig frykt. Fordi med frykt slutter folk å tenke. Reptilhjernen går i aksjon og utløser de mest primitive og instinktive reaksjonene for overlevelse. Når instinktene tar over blir mennesker like forutsigbare som dyr og kan kontrolleres som andre husdyr. Noen aggressive gjeterhunder er nok for å holde styr på flokken. Etter en stund kontrollerer menneskene hverandre.Den store skremselen som sender frykt og terror inn i befolkningen er smitte. Ved hjelp av PCR-testen justeres smittenivået opp eller ned avhengig av antall sykluser og frykt-nivået kan kontrolleres tilsvarende. PCR-testen kan ikke diagnostisere verken virus eller muterte virus og er nok en løgn for å styre farebarometeret. Smitte er den store løgnen. Det er et totalt brudd på den medisinske definisjonen hvor smitte er ensbytende med sykdom. Ingen sykdom, ingen smitte. Ferdig. Likevel overkjører myndigheter og media all vitenskap og sunn fornuft og følger Goebbels propagandaoppskrift; gjenta en løgn mange nok ganger, så blir det en sannhet.Det er lettere å narre folk enn å forklare dem at de er blitt lurt. Tilliten til myndighetene og media sitter så dypt at for folk flest er det utenkelig at de ikke er våre beskyttere og vil vårt eget beste. I en tilstand av frykt og i en krisetid er det desto viktigere å slutte opp om myndighetene og aktivt bekjempe “forrædere” som ikke gjør. Kritikere er allerede de nye jødene stemplet og stigmatisert som illojale, provoserende og farlige.Dette har skjedd i historien før. Vil du forstå hvordan 1930-årenes nazi-regime var mulig, ser du det nå. Vil du forstå hvordan det tyske folk stilltiende aksepterte stigmateringen, forfølgelsen og utryddelsen av jødene, ser du det nå. Vil du forstå hvordan norsk politi kunne arresterte jødene under krigen og sende dem til tyske konsentrasjonsleirer, ser du det nå.Arnulf Øverlands berømte dikt fra 1937, Du må ikke sove, er like aktuelt den gang som nå. Våkn opp. Du blir løyet til. Det store løgnen er smitte, smitte, smitte. Det er et maktmiddel for kontroll. Det inngår i en større plan av å styre samfunnet i en retning svært langt fra deg, din familie og dine barns eget beste. Dersom du fortsetter å sove kommer det til å skje.

Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier 'LOGN SMITTE SMITTE SMITTE SMITTE SMITTE SMITTE SMITT SMITTE SMIT SMITTE SMITTE SMITTE MITTE SMIT SMITTE TTE SMITTE SMITTE SMIT TTE SMITTE SMTE SMITTE SMITTE ITTE SMITTE SMITTE SMITTE SMITTE SMITTE SMI LOGN'

Legg igjen en kommentar