Stoltenberg om vaksiner.

Posted on 

fhi

Hentet fra:

http://altnett.ning.com/group/vaksinasjon/forum/topics/vaksiner-stoltenberg

Les under om hvordan Rockefellerfamilien og Stoltenbergfamilien samarbeider for å promotere vaksiner på den norske befolkningen via Folkehelseinstituttet (som ikke er en statlig institusjon, men en institusjon sponset av Rockefellerimperiet og hvor Camilla Stoltenberg, Jens Stoltenbergs søster, arbeider som assisterende direktør. Når man ser denne koblingen så er det ikke vanskelig å skjønne at Arbeiderpartiet kommer med utspill som dette ‘Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn – Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.(Aftenposten)‘ …

Qui Bono?

Følgende er hentet fra Rolf Kenneth Myhres side hvor han har skrevet en bokomtale fra boken Sov, Mitt Lille Norge, hele bokomtalen med linker finner du her:

http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and ivested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolkningskontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immunforsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment tha… (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007081007).

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller FoundationNasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finanseliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rockefeller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørnesteinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasientens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og fullfinansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg(bilde)

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helseproblemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

Etter å ha lest dette så kan vi se hva det er Arbeiderpartiet og Stoltenberg kommer med:

Nytt krafttak mot kreft
(av stortingsrepresentant Sonja Mandt-Bartholsen, Ap)
http://www.dna.no/dna.no/Kommentarer/Nytt-krafttak-mot-kreft

Her er ett svar på skrivet til Sonja, skrevet av Jan Knutsen
http://home.no.net/fampo/kreftvaksine.pdf

Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn

Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article735499.ece

Hvem betaler? Hvem tjener på det? …. Follow the money….

“It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society”- Krishnamurti

For å finne ut sannheten om vaksiner, hvordan de virker og hva de inneholder så kan jeg henvise til to bøker:

Men først kan du lese Stoltenberg sin propaganda artikkel ang. vaksiner.:

Vaksinering – på verdensbasis

http://www.snl.no/Vaksinering/på_verdensbasis

Vaksinasjon, hva er sannheten om vaksiner?

http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=vaksinasjoner&amp…

Her kan du lese bokomtale av boken

http://www.riksavisen.no/?p=624

Folkehelseinstituttet våger ikke å møte forfatteren av boken over i debatt, det er nok fordi de vet at han har rett…

og denne boken anbefales, detter er trolig den best dokumenterte boken om temaet, med over 350 referanser og den er oppe i 12. opplag, engelsk tekst.

The Sanctity of Human Blood: Vaccination I$ Not Immunisation

Boken bestilles her:

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&…

Dette er for informasjon, dine valg og de valg du måtte ta for andre står du for selv…

Vaksinering er frivillig i Norge!

(Tallet 666 på brystet til Stoltenberg er tallet 46664 som som stod på fengselsdøra til Mandela, http://ppfront.nrk.no/musikk/4797986.html)

Les også andre innlegg ang. vaksiner:

Vaksinasjoner, fungerer de?

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Tjen over 600 000 på ett minutt

Vaksine programmer = befolknings kontroll ovenifra og ned.

Hvem er det som står bak bruk av kvikksølv i vaksiner?

Bird Flu Hoax Pt. 1https://www.youtube.com/embed/VLT0_xMeLjI?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparent

Bird Flu Hoax Pt. 2

Bird Flu Hoax Pt. 3

Bird Flu Hoax Pt. 4

Bird Flu Hoax Pt. 5

Bird Flu Hoax Pt. 6

Bird Flu Hoax Pt. 7

Bird Flu Hoax Pt. 8

Bird Flu Hoax Pt. 9

Bird Flu Hoax Pt. 10

Bird Flu Hoax Pt. 11

Bird Flu Hoax Pt. 12

Bird Flu Distributed by Dept of Homeland Security

Fugleinfluensa funnet i vaksiner

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa, i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske laboratorium.

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=654

Nekter å utsette kreftvaksine til jenter

Bjarne Håkon Hanssen avviser rådet fra Bioteknologinemnda.

http://www.dagbladet.no/2009/03/15/nyheter/vaksine/helse/5309133/

Vaksinering er ikke immunisering

Hvorfor forgifter vi barna våre systematisk?

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

– – –

Her er video fra 1976 om svineinfluensaen og den massive vaksinasjonen, ingen døde av influensaen, men mange døde av vaksinasjonen.

Historien gjentar seg selv,
skal dere gå fem på også denne gangen??

https://www.youtube.com/embed/stlvlyci0oo?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparent
1976 Swine Flue Propaganda – Part 2

Svineinfluensa & Propaganda 1976
http://www.riksavisen.no/?p=2064Posted in bilderbergstoltenbergvaksinevaksiner | Tagged vaksiner stoltenberg fhi folkehelseinstituttet rockefeller foundation camilla

Stoltenbergs skitne miljøspill

Posted on 4


Vi leser i nyhetene følgende:
– Norske velgere har valget mellom å stole på 2500 klimaforskere eller Frps Øyvind Korsberg, sier statsminister Jens Stoltenberg. Nettavisen.no
(høres egentlig litt ut som Bush sin tale om terror, ‘Enten er du med oss eller mot oss’)

— Norske velgere må velge mellom 2500 forskere eller Øyvind Korsberg og Frp. Da vil jeg anbefale 2500 forskere. Før Frp er overbevist om klimaendringene, er det for sent. Derfor kan vi ikke lytte til Frp. De har vedtatt at forskerne tar feil, sa han til latter og applaus. Aftenposten
(ikke alltid jeg enig med FRP, men her er det riktig som de påpeker at mange forskere ikke kommer fram i media)

Om du ikke ennå har forstått at når du leser nyheter fra de kontrollerte mediekanalene i Norge så bør du alltid spørre deg, hva er de IKKE forteller oss. Og som oftest så får du svar via alternative kanaler… men denne gangen er det blitt laget en god dokumentarfilm om temaet global oppvarming.  Så la oss nå se litt nærmere på hva som virkelig er sannheten og hvordan media og Stoltenberg bruker løgnen om 2500 forskere til å presse igjennom sine saker.

The Great Global Warming Swindle

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6772058898203776825&hl=en

Menneskeskapt klimaendringer: Et ubeleilig bedrag fra våre globalister

Continue reading →Posted in globalklimaløgnoppvarmingstoltenberg | 4 Replies

Vaksinasjoner, fungerer de?

Posted on 12

Vaccination – The Hidden Truth (1998)

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8610554679207090010&hl=en

Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6890106663412840646&hl=en

Alex Jones – The Danger of Vaccinations http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7684540545652536367&hl=en

Hva Davide Icke sier om Aspartam, vaksinasjoner og fluorisering
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6988615877566641891&hl=en

Etter å ha sett dette kan man jo starte å undre seg over hvorfor Stoltenberg kommer med utspill som dette.. man kan jo spørre seg om mannen er uvitende og desinformert, det virker i allefall slik! eller han har satt seg inn i saken fra begge sider og likevel går inn for det, hvem tjener på det? kanskje legemiddelindustrien?..10milliarder er mye penger.. hvem betaler?

Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn
Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn. Aftenposten.no

Her kan du lese mer om Stoltenbergs tette bånd til vaksine industrien
(scroll halveis ned på siden til avsnittet om vaksiner)
(Bokomtale av boken Sov, mitt lille norge av Rolf Kenneth Myhre)
http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Akha Forced Vaccinations
The Akha are told if they don’t agree to the vaccination they will not be given an ID card for the baby.

Akha Vaccinations and Miscarriages
Forced vaccinations of Akha women during pregnancy

Vaksinering er morro – vaksinering i Haiti

Godt jobba Jens! Nå får bildet av deg med 666 på brystet virkelig mening.

Les mer:
Myndighetene mot folks helse?
Genmanipulering av mat
-Infowars.com – Why you should avoid taking vaccines
-Infowars.com – “Kill 90% of Population”
mer info på PrisonPlanet.com.. ‘Brave New World’
Det Norske Vaksineprogrammet
Barnevakinasjonsprogrammet
Hva er sannheten om vaksiner? (anbefales)
Virkninger og bivirkninger av vaksiner (anbefales)

Ny vaksiner som nå blir innført i Norge:
Ny vaksine for barn – Et farlig eksperiment
(Prevenar – hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning)
Ny vaksine godkjent
(Gardasil – limorhalskreft)

Alvorlige anklager mot folkehelseinstituttet
Slakter vaksineprosjekt på barn og rekrutter

Befolkningsreduksjonen starter snart også i Norge…
“P-pillen er den første som er designet for å stoppe menstruasjonen helt.”

Blogg: Din kilde til usensurert helseinfo
http://www.naturmedisinske.no/
Bøker: Alternativmedisinsk.no

Henry Kissinger’s 1974 Plan for Food Control Genocide

Flere videoer:
The Truth About vaccinations Part 1
The Truth About vaccinations Part 2

Eksperimentell vaksinering i USArmy,,se filmen ‘Beyond Treason'(se trailer)

URGENT WARNING: H5N1 DNA in Flu Vaccinehttps://www.youtube.com/embed/zcniJxck0gI?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparent

Vaksinering er ikke immunisering (Fritt Helsevalg)

 Foredrag med forfatteren Tim O’Shea:
Are vaccines killing us slowly?

VAKSINASJONHva er sannheten om vaksiner?Homøopat Rolf Erik Hanssen www.naturmedisinske.no har skrevet en bombe av en bok som han kaller VAKSINASJON. Hva er sannheten om vaksiner?   Ingen i Norge har før ham skrevet en bok, som er i nærheten av dette, hva angå det å avsløre de løgner og bedrag som ligger bak to hundre års virksomhet med vaksinering over hele verden. Aldri har noen våget, ei heller maktet å sette bjella på katten, og til de grader klart å kle av vaksineskammen, som det Hanssen har gjort i denne boken. Han dokumenterer og påviser med nitid etterrettelighet det bedrag som vaksinene representerer.  Han stiller nådeløse spørsmålstegn som ingen, verken leger, helsesøstre, helsemyndigheter eller farmasøytisk industri er i stand til å svare på.Tvert imot har han blitt møtt med taushet. Ingen har våget å kommentere denne boken som er blitt forbigått i all stillhet. Og heller ikke noen av de større kjente forlagene har våget å utgi boken til Hanssen, som har måttet ty til et lite forlag i Trondheim, som til slutt våget å utgi den.Våre myndigheter, representert ved det vi populært kaller ”Folkehelsa” – dvs. Nasjonalt Folkehelseinstitutt, har heller ikke våget å stille opp i debatt med forfatteren, til tross for invitasjon.  Ingen medier, bort sett fra NRKs lokalesendinger i Trøndelag, hvor Hanssen slapp til da boken kom ut i 2006, har våget å begi seg ut på vaksinedebatten, og slett ikke å presentere boken. Vaksinedebatter i NRKs riksprogrammer, er så vidt jeg vet fraværende. Når til og med Hanssens eget fagforbund Norske Homøopaters Landsforbund går god for vaksiner og sier det er bra for folkehelsen, da er det sannelig ikke lett å være den som står under fossen og tar imot spruten. Forfatteren har endelig tatt konsekvensene og meldt seg ut av denne rumpeslikkende foreningen.Men var det ikke en ensom liten gutt, som en gang påsto at keiseren var naken?           Hanssen påviser i denne boken at helsemyndighetene er totalt på gyngende grunn, og at de aldri noensinne har klart å fremskaffe noen som helst beviser for at vaksiner noen gang har hjulpet, mot noen som helst sykdom. Tvert i mot avkler han deres bortforklaringer og løgner, ved hjelp av elegante motstikk, så formelig blodet drypper.  Han klarer elegant å immunisere ethvert fornuftig tenkende menneske, (som fortsatt har bondevettet i behold), til å forstå hvor viktig det er å holde seg langt unna alt som heter vaksiner.  Noe som kanskje er en forutsetning, hvis en vil beholde det samme bondevettet. Elegant og slentrende slenger han statistikker på bordet når dét trengs, og i neste nå så siterer han helsemyndighetenes propaganda, som han setter opp mot hverandre, og som han etter møysommelig gravearbeid har fremskaffet. Når dét så er gjort, kommer han til slutt med egne kommentarer og meninger, som han fremfører med presis overbevisning og logikk. Og som gjør at man lett forstår hvor sannheten er, og hvem som er katten og hvem det er som har bjeller på. Han beviser nærmest til det kjedsommelige (men med det menes slett ikke at boken er kjedelig), at vaksiner er det motsatte av hva våre hjernevaskende og vaksinerende statlige myndigheter har fått oss til å tro. Vaksinenes nåler har forårsaker mer sykdom og død, enn de har forebygget sykdom.George Orwells definisjon på double speak er: Sannhet er løgn, og løgn er sannhet.  Hanssen har fulgt vaksinenes historie, helt fra Edward Jenner i 1798 satte sine første sprøyter med serum fra kukopper, og forårsaket død og fordervelse i stor stil, og frem til dagens vaksiner, tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv. Jenner klarte til og med å ta livet av sin egen sønn, noe han dessverre ikke har vært alene om. Men det fremgår naturligvis ingenting av dette i det som den norske stats propagandamaskineri lirer av seg, om vaksinenes fortreffelighet, beskrevet på side 21 i boken. Hanssen lar selvfølgelig også statspropagandaen slippe til, noe som blir rene gavepakken for ham. Han kan dermed straks tilbakeviser tingene, bit for bit.  Med letthet stiller han de rette ”pinlige spørsmålene,” – som alle som en – blir hengende i luften, ubesvart av ”rette vedkommende.”Hanssen er innom det meste. Knapt noe er utelatt. Han berører også det bedraget som har foregått i Afrika, hvor man antar at et sted mellom 50 og 70 prosent av befolkningen i enkelte områder, stille og rolig er utryddet av vaksineprogrammene. Han nevner også vår tids største barnemorder Robert Strange McNamara, som med sin politikk og medvirkning til utplanting av HIV-viruset, (genmanipulert i CIAs laboratorier), har drept på millioner av mennesker i Afrika.Hanssen berører også det ømtålige temaet da den afrikanske fredsprisvinneren av 2004 – Wanghari Mathaahi – forsnakket seg og påsto at Afrika var forsøkt utryddet bevisst ved hjelp av det laboratorieproduserte HIV-virus. Vi husker alle hvordan hun fikk munnkurv av den norske regjering, like før hun skulle motta prisen i Aulaen i Oslo. Statsminister Bondevik måtte i hu og hast reiste til Afrika i eget privatfly, betalt av norske skattebetalere, for å snakke henne til rette. Vi så hvordan salongreporteren, det servile NRK-koryféet og CIA planten Tomm Kristiansen, i all sin forsmilte sørlandske vennskapelighet, liksom skulle intervjue jubilanten. Som på sin side stilte i sin afrikanske skrud og stas, i ett av NRKs studier på Marinlyst.  Selvfølgelig for bare å koseprate med onkel Tomm. Ingen pinlige spørsmål om laboratorieproduserte HIV virus ble berørt, naturligvis, selv om undertegnede har sendt ham lassevis av nettsider og informasjoner i årevis, vedrørende dette skammens tema.  Han vet nok alt om dette – bak munnkurven sin. Utdelingen av prisen i Aulaen gikk selvfølgelig for seg med de kongelige sittende smilende, lyttende, nikkende og klappende til den fine musikken – etter en underdanig takketale fra Wangharis side. Som hadde fått beskjed om å tie om alt hun visste. Det man sier på hjemmebane er jo en ting, noe annet er hva men sier i salongene på slott og palasser, ute i verden. Sannhetskorn fins det jo ikke plass til i kofferter på lange reiser. I Løgnens Høyborg, med konger og statsministre ti stede, passer ikke det dårlig. Hanssen har et stort kildemateriale å øse fra, og har også hentet frem sitt gamle bysbarns Einar Larsens bok ”Den homøopatiske Huslæge” – hvorfra han siterer følgende på side 93, og som viser at motstand og advarslene mot vaksinene var på banen allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Der var ikke mangel på våkne folk, som allerede den gangen så galskapen:  ”Vaksinasjoner mot kopper skriver seg fra året 1796 da den engelske feltskjærer Jenner trådte frem med den mening at han hadde funnet en kilde til helse på syke kyr og hestekopper. Riktignok hadde man i et par menneskealdre allerede hatt en lignende fremgangsmåte, inokulasjonen, hvilket hadde resultert i at dødspromillen hadde nære fordoblet sig. Der hadde grassert en sykdom blandt hester og kyr i Gloucestershire utenfor London og den smittet mennesker som fikk en sykdom med lignende forløp som den fryktede smittekopper. Men de som gjennomgikk denne hest-ku-sykdom fikk ikke koppene, så mente Jenner, for så mente melkerne i Gloucestershire.       Professor Creighton som har studert all den opprinnelige vaksinasjonslitteratur fra denne tid mener at det ikke på noen måte beskytter mot smittekopper og major dr. Greenwood, professor i statistikk og og chef- statistikker i det engelske sundhetsministerium uttaler: ”I Jenners klassiske arbeid var det ikke den feil som ikke var begått. Det var meget som tydet på at Jenner var en ekte ”charlatan”. ”Hvorledes vi lar oss beherske av en gammel overtro. Vaksinasjon er årsak til sykdom og død” av L. Lind af Hageby.).Jenner mente at vaksinasjonen ga beskyttelse forlivstiden. Allerede i 1805 offentliggjorde dr. Rowley 504 tilfeller av vaksinerte som hadde fått smittekopper, hvorav 75 døde. Selv fikk Jenner føle vaksinasjonens ”velsignelse” idet hans egen sønn døde en tid etter i tuberkulose. Det blev dog ikke siste gang vaksinatørene drepte sine egne barn. Medisinrådet Bauer sier at han gjennom kukoppeinpodingen ”pinte i hjel” sin egen sønn. Dr. Verkrüger: ”Jeg har bare for noen få dager siden mistet et meget friskt barn gjennom vaksinasjonen.”. Siden Jenners dager er ”beskyttelse for livstiden” blitt redusert til mer beskjedne tallstørrelser, de offisielle tallene er dalet til 7 år, 5 år, 2 år, ja i 1929 godtok ikke de franske sundhetsmyndigheter engelske reisende og sjøfolk som var vaksinert to måneder i forveien, men lot dem vaksinere om igjen.Datidens medisinske videnskap godtok Jenners påstander uten gransking og fyldesgjørende beviser. På dr. Rowleys offentliggjørelse fulgte snart det ene efter det andre og nu var striden i full gang om vaksinasjonen. Men ørene måtte tilstoppes for å skjule skandalen med det store honoraret på over en halv million kroner som parlamentet hadde bevilget Jenner. Det gikk heller ikke lenge førJenner selv ble hentet til smittekoppsyke som han straks forut hadde vaksinert. Det oppgis som aldeles sikkert at flere hundre personer som Jenner selv hadde vaksinert fikk smittekopper. Senere har de fleste av jordens land blitt med i dansen rundt gullkalven, ja for en gullkalv er det blitt for vaksinasjonens utøvere. Og da den ”ulærte” og ”enfoldige” mann ikke frivillig vilde la sig overbevise om ”den videnskaplige opdagelse”, innførtes tvangsvaksinasjonen.La oss se på fremstillingen av denne ”livseleksir”: Man spenner en kalv – hundrer av kalver – til en benk, raker buken fri for hår og med en lansett dyppet i smittestoff – som med kyr som mellom-ledd er hente
t fra koppersyke menneskers sår – gjør man mange innsnitt i kalvens buk mens føtter, hode og hale holdes fastspent med stropper for å hindre dyret i å slikke sig og derved forstyrre dette djevelens verk. I de 5 a 6 dagene modningsprosessen varer lider kalven alle helvedes kvaler så den stakkars kropp dirrer. Så skraper man av disse nydelige ingredienser: hudpartikler, friske og i forråtnelse gående organiske stoffer og stoffskifteprodukter, verk, blod og lymfe. Disse herligheter blandes med nellikolje, destillert vann og glyserin – og er ferdig til barna. Dette skal altså være ”beskyttelse” mot kopper. Professor Ruata i Italia mener statistisk å kunne påvise at vaksinasjonen i stedet  s å r  kopper, ti aldri har Italia vært hjemsøkt av så svære epidemier som efter tvangsvaksinasjonens innførelse. De med kalvelymfe vaksinerte rekrutter har endog blitt angrepet i dobbel så stort antall som de ikke vaksinerte. I Japan var likeledes sådanne epidemier forut ukjente, som de der opptrådte efter  vaksinasjonens innførelse. (”Vãsterlandsk Baaldyrkan” av pastor V. Vallberg.). (Baal=djevel).       
Videre er boken full av referater hentet fra leger som opp gjennom tidene har sett hvor det bar hen etter hvert vaksineringsprogram, som er blitt tvangspålagt land etter land over hele verden. Fremst i denne rekken står naturligvis medisinmafiaens hjemland USA, som i dag påfører sitt folk et antall dødelige sprøyter, som overgår alle land i verden. Og hvor også autismen, allergiene, astmaen og diagnosemakeriet rundt ME, ADHD og andre bokstav-forkortelser er i høysetet.Sitatene hagler fra frustrerte leger som har trodd på vaksinenes velsignelser, men som har måttet innse det store dødelige bedraget og begjæret om penger og fortjeneste, som ligger bak det hele. Jeg skal nøye meg med et par av dem og som står skrevet på side 101; Dr. med. Adolf Vogt: professor i sunnhetsstatistikk og hygiene ved universitetet i Bern, Sveits, sa i en redegjørelse overfor The British Royal Commission: ”Etter å ha samlet materiale fra 400 tusen tilfeller (min uthevning) ser jeg mig nødt til å innrømme at min tro på vaksinasjoner er fullstendig kullkastet”.     På side 102: La oss heller ikke glemme at der er medisinske autoriteter som påstår at vår tids forferdelig omsiggripen av tuberkulose og kreft har sin hovedårsak i den gjennom et sekelledd foretatte tvangskoppervaksinasjon. Det er bemerkelsesverdig at de land hvor vaksinasjonen innføres først, Bayern, Norge og Sverige, er de fremste på kreftsykdommens områder, mens i Ungarn der vaksinasjonen innførtes sist, er dødeligheten i kreft minst. (”Vesterländske Baalsdyrkan” av pastor V. Vallberg.).Jeg kan ikke dy meg, men må også ta med denne fra side 101:Dr. med. J. J. G. Wilkinson, en tidligere kjent forkjemper for vaksinasjoner erklærer: ”Jeg vet meget godt at der finnes mange former for sosial ondskap; men efter at jeg nu har satt meg inn i alt angående vaksinasjoner, må jeg si at jeg anser den for å være en av de verste av dem alle, idet den fratar menneskehetens dens siste håp – de små nyfødte barns sundhet”.    Boken kommer selvsagt ikke utenom de enorme MA$$ENE av dollar som samles i pengebingene til vaksineprodusentene, som ler seg i hjel på vei til banken. Årlige omsetning er nå på ett tusen milliarder dollar, noe som betyr at farmasøytisk industri har passert oljeindustrien i fortjeneste. Men hva gjør dét, når det er oljeindustrien selv som også eier den farmasøytiske industri?Hanssen kommer også detaljert inn på de ulike vaksinene som mer og mindre regnes for farlige. Det er en kjent sak at blant de aller verste er kikhostevaksinen. På side 203 under kapittelet; Er det noe Folkehelseinstituttet holder tilbake? drøfter forfatteren hvordan Norge i 1998 fulgte britiske myndigheter med en ny (sitat): ”sikrere” vaksine uten å undersøke sikkerheten ved vaksinen. Men nye undersøkelser viser at kikhoste muterer og kanskje ikke responderer på vaksinen. Barn som allerede har fått standarddosene av kikhostevaksinen ved to, tre, og firemånedersalderen, skal nå få en ekstra dose når de er tre og fem år gamle, sammen med difteri- og stivkrampeboosteren.” Legg merke til ordbruken her: boosteren, noe som liksom virkelig skal sette sving i sakene, og som betyr høyere og kraftigere giftdoser, direkte innsprøytning i små barnekropper, når de er ”frekke nok” til ikke å bli frisk av de vanlige dosene! Hanssen skriver videre:”Myndighetene har til og med ment å bruke denne som en ”engangsdose” sammen med MMR-boosteren, slik at forsøksbarna kan få minst seks vaksiner på en og samme dag. Skjult bak dette tilsynelatende uskyldige tillegget til førskolevaksinen ligger voldsomme bekymringer fra myndighetenes side, med tanke på at kikhostevaksinen kan ha frembrakt en ny sykdom som er immun mot vaksinen. Helsemyndighetene innrømmer at den nye boosteren er brakt på banen fordi den vanlige vaksinen ikke klarer å forhindre kikhoste hos spedbarn. I følge en pressemelding er fra 15. Oktober 2001, er kikhoste fremdeles en kilde til alvorlig sykdom og dødsfall hos spedbarn, til tross for en vaksinasjonsdekning på 95%. (Min uthevning) Helsemyndighetene fremholder at spedbarn blir smittet av sine søsken eller foreldre.” Kan det verre bli? Smittes av søsken som alle er vaksinert? Og av foreldre?  Ja, takker fanden for det. Selvfølgelig, for de er jo alle sammen vaksinert og dermed potensielle smittebærere. Vaksinerte individer smitter like godt som andre, fra de mikrobene som de selv har blitt smittet med fra vaksinene. Er vel dette så merkelig å forstå?Hanssen skriver videre: ”Antall dødsfall som følger av sykdommen er økende. I 1999 var antall dødsfall i Storbritannia seksdobler siden 1980. Til tross for nesten 100 % vaksinasjonsdekning øker sykdomsforekomsten hos spedbarn. I perioden 1990-97 har riktignok antall sykdomstilfeller sunket, men ikke for barn under tre måneder. Myndighetene hevder at flesteparten av spedbarna som får sykdommen er for unge til å bli vaksinert, men faktum er at spedbarn får sine f
ørste vaksiner ved tomånedersalderen (i Storbritannia) og ved tremånedersalderen (i Norge). En del av barna under ett år som blir rammet, har hatt minst en av tre doser av DPT-vaksinene. Sannsynligvis virker ikke vaksinene, selv blant barn som nettopp har fått den.” (min uthevning).Forfatteren drøfter videre hvordan kikhostevaksinene har skapt økt sykdom i Nederland og i Canada og Australia og henviser til troverdige kilder som: Infection Control Hospital og Canadian Community Hospital Epidemial og  Canadian Commuity Dis. Rep. Han skriver:”I England har en økning på 29 % i løpet av de siste 20 årene, hovedsakelig forekommet hos barn under ett år, til tross for det faktum at minst to tredjedeler av alle barn får kikhoste-vaksinen, og vaksinen er antatt å være 88 % effektiv hos barn mellom 1-18 måneder gamle. Undertegnedes påstand er at ingen blir frisk på grunn av vaksiner, men på tross for dem. Kritikere til dette vil nok hevde at alt nok var mye ”verre før i tiden,” og at de moderne vaksinene av i dag er ”mye sikrere og mye mer effektiv, enn de var for over hundre år siden.” Tja mon det? Forfatteren skriver videre: ”Den acellulære kikhostevaksinen som blir gitt som booster, er ikke den samme som den spedbarn får. Over store deler av Europa får spedbarn ”de gode gamle” helcellevaksinene. Oppskriften på den gamle og den nye helscellevaksinen er så godt som uforandret fra den første oppskriften, som ble laget av franske bakteriologer i 1912. Kikhostebakterien ble dyrket i store potter, drept ved varmebehandling og preservert med formaldehyd. Dette er det originale brygget som er blitt sprøytet inn i armene til spedbarn. Det eneste som er kommet til er metallsalt for å styrke effekten av medisinen (vanligvis aluminium), pluss thiomersal (kvikksølvderivat). Sprøyter – eller bare sprøyt?Han skriver videre om hvordan økte forekomster av reaksjoner er registrert i 2001; ”men en ”acellulær” vaksine hvor kikhostetoksinet er inaktivert ved hjelp av glutaraldehyd eller hydrogenperoksyd, eller er genetisk modifisert (noe som antas å gjøre den sikrere), er nå tilgjengelig.”Han fremholder at både engelske og amerikanske myndigheter fullstendig har stolt på disse vaksinene og at der ”ikke har vært grunn til verken effektivitet eller sikkerhet”. Her har alt vært basert på antagelser og slett ikke på noen form for forskning eller undersøkelser.Heller ikke britiske myndigheter var stort bedre som bare utførte en eneste undersøkelse, og dermed kunne de fastslå at alt var i sin skjønneste orden. Likevel er der noe som skjer i kulissene. Forfatteren skriver vider:”USA og en rekke europeiske land begynner nå å bytte ut den gamle helcellevarienten ettersom de betrakter den som sikrere. Den forårsaker færre av de alvorlige reaksjonene som med den gamle vaksinen: Svært høy feber, hypotoni (blodtrykksfall) vedvarende skriking og kramper.”Er det ikke kjekt, for å si det i Dag Hiåsens terminologi, hvordan man evner å forbedre noe som tidligere bare skapte alvorlige bivirkninger, med død og fordervelse? Samtidig som man har full rett til å benekte, at nettopp dette fant sted? Er det ikke kjekt å ha tabbekvotene fulle, og likevel slippe unna uten konsekvenser?Boken er spekket med interessante studier om sammenhengen mellom vaksiner og autisme, som dukket opp etter de store vaksinasjonsprogrammene mot kikhoste etter krigen, men som sikkert har vært registrert allerede på 1920 tallet. Han skriver at ”The Department of Education har opplyst at autisme blant skolebarn i USA har økt med 55 % de siste fem årene. Eksperter i Calefornia peker på det faktum at det tok 25 år mellom 1969-1994 for å diagnostisere 5.100 tilfeller av autisme. Så fem år (1994-1999) for å diagnostisere 5.100 nye tilfeller til. Her kan man trygt snakke om en epidemi. Men helsemyndighetene står steil på sitt. Det er ifølge dem ingen sammenheng mellom vaksinen og den store økningen av antall tilfeller av i autisme i samfunnet.”Så vet man det.Også fra våre naboland har det i tillegg til amerikanske myndigheter, blitt oppdaget at vaksinen mot kikhoste er livsfarlig.  Hanssen skriver: ”I 1933 kom den første rapporten fra København om to nyfødte barn som døde i løpet av noen minutter etter at de fikk vaksinen. Senere på 1930-tallet rapporterte amerikanske forskere om kramper og kollaps etter vaksinen, men valgt å overse skadene, overbevist om at selve sykdommen var anda farligere. På 1940-tallet kom rapporter fra flere land om dødsfall i kjølvannet av kikhostevaksinen. I 1960 rapporterte British Medical Journal en rapport av den svenske vaksineforskeren Justus Ström. Han konkluderte med at forekomsten av nevrologiske sykdommer som følge av kikhoste, var lavere enn de som oppsto etter selve vaksinen. Med den milde formen for kikhoste i Sverige, og den lave dødeligheten, stilte han spørsmålstegn ved massevaksinering av den svenske befolkningen.”    Propagandaministeriet her i Norge gir seg imidlertid aldri, og på side 249 i boken brukes et eksempel på hvordan tingene snus fullstendig på hodet, og hvor nettopp det fornuftige Sverige brukes som eksempel på det stikk motsatte av det som er sannheten Hanssen skriver om Hanne Nøkleby ved Nasjonalt Folkehelseinstitutts vaksineavdeling, som bruker Sverige som et skrekkeksempel, og maler fanden på veggen i anledning en kritisk artikkelserie som Dagbladet skrev i 1979 om vaksiner.  Dagbladet tok deretter kontakt med Smittskyddsverket i Stockholm, og fikk en helt annen historie enn det Folkehelsa ga.” – og avisen skriver videre: ”I 1979 sluttet man med kikhostevaksinen i Sverige, fordi et fullt vaksinert Sverige i 1978 likevel hadde 8.612 registrerte tilfeller i året!  På hele 80-tallet da man ikke vaksinerte mot kikhoste, var antallet kikhostetilfeller i Sverige i åtte av ti tilfeller mindre enn det i det fullvaksinerte året 1978. Den omtalte kikhosteøkningen i Sverige kom altså mens man ennå vaksinerte! ”Vi opplevde at vaksinen ikke virket, sykdommen brøt ut igjen, til tross for
at vi hadde en vaksinasjonsdekning på 90-95 % ,” 
forteller Patrick Olin ved vaksineforskningsavdelingen i Smittskyddsverket i Stockholm, til Dagbladet.””Det finnes ingen medisinsk bløff som er større og verdt mer penger – enn denne løgnen som er pådyttet menneskeheten gjennom vaksiner. Verden vil som kjent bedras, og igjen er jeg nødt til å sitere Hitlers propagandaminister Göbbels, som sa at jo større en løgn er, og jo oftere den gjentas, jo fortere blir det en sannhet.Jeg vil oppfordre alle å kjøpe boken til Rolf Erik Hanssen, fås også på www.bokkilden.no og la seg opplyse om hva sannheten er om vaksiner. Kjøp gjerne flere eksemplarer og legg ut på helsestasjonene, eller gi som gave, ikke minst til folkebibliotekene. Atle Johan Løvaas.      

         “It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society” – Krishnamurti

Chemical Dumbing Down of America
https://www.youtube.com/embed/pLYrSfnsqb0?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparentPosted in eksperimenthelsestoltenbergvaksiner | 12 Replies

Legg igjen en kommentar