Norske flyplasser.

HVA SKJER?

DET ER HELT UTROLIG AT NORSKE MYNDIGHETER ER MED PÅ AT DET PRODUSERES FLYVEASKE SOM LEGGES I DEPONIER PÅ DE FLESTE FLYPLASSER I NORGE.

JEG SNAKKER IKKE BARE OM FLYVEASKE MEN AT DET PRODUSERES JP8(BRENNSTOFF) SOM DISSE FLYENE BLIR TANKET OPP MED.

IBrennstoffer for flyngen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

DE FOLKENE SOM PRODUSERER OG TANKER OPP FLYENE MED DISSE FARLIGE GIFTSTOFFENE MÅ DA VITE AT DETTE DE ER MED PÅ ER MED PÅ Å DREPE ALT LIV?

DET LIGGER MYE STOFF OM DETTE I GRUPPA OG DET VIL KOMME EN SAMMENFATNING AV DENNE GALSKAPEN I ET EGET INNLEGG.

Legg igjen en kommentar