AVSLØRINGEN av CHEMSPRAYINGEN over NORGE.

ET ROP OM HJELP FØR DET ER FOR SENT. FOR Å KUNNE SAMMENFATTE OG SAMLE ALT I ET KOMPENDIE SOM SKAL BENYTTES TIL Å SENDES VIDERE TIL MYNDIGHETENE TRENGS FOLK SOM KAN MELDE SEG INN I ORGANISASJONEN( https://www.geoingeneering-norway.org/about/) DERSOM MAN SKAL BLI TATT SERIØST. DET SKAL IKKE KOSTE NOE Å BLI MEDLEM MEN ET PENGEBELØP I FORM AV DONASJE TAES GJERNE IMOT

Etter 3 års arbeide med å finne dokumentasjoner på at det sprayes kjemikalier fra fly 24/7 kan jeg dokumentere følgende:

  1. Det sprayes fra ALLE rutefly som passerer Norge. Dokumentasjon: Det benyttes nå 2 typer brennstoff JetA-1 samt JP8. JP8 ble først benyttet til militære fly men som nå er tatt i bruk også av rutefly.
  2. Tabeller som viser brennstoffets innhold.
  3. Dokumenter som viser patenter på diverse brennstofftyper.

Her er innholdet i brennstoffet!Hva er ppm og ppb?PPM og PPB er enheter som brukes i atmosfærisk kjemi for å beskrive konsentrasjonen av gasser.PPM står for deler av gass per million luftdeler, og PPB er deler per milliard. Hvis det ikke er lett å forestille seg, kan du prøve disse eksemplene:Del per million (ppm):1 sekund på i underkant av to uker.1 liter vann i et svømmebasseng.Del per milliard (ppb):1 sekund på 32 år.1 ml vann i et svømmebasseng (omtrent størrelsen på en sukkerbit).Del per billion (ppt):Størrelsen på en avis sammenlignet med hele New Zealand15 cent sammenlignet med hele New Zealands økonomiÅrsaken til at gasser måles på disse nivåene er at en liten mengde av noen gasser kan ha en veldig stor effekt, og hvis du vil studere hvordan disse nivåene endres over tid, må du gjøre veldig følsomme målinger.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

MER DOKUMENTASJON VIL KOMME ETTERHVERT.

Legg igjen en kommentar