Kan være den tredje bølgen: Slik er smittesituasjonen nå

OSLO: Hovedstaden har det høyeste smittetrykket i landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Om dette fortsetter, er vi på full fart inn i en tredje smittebølge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Smittetrykket øker flere steder i Norge. Dette sier tallene.

Av YASMIN SFRINTZERIS

THEA ROSEF

INGRID HOVDA STORAAS

 og KNUT ARNE HANSENPublisert:Oppdatert i dag 10:38

Uke 9 ble en rekorduke i negativ forstand. Smittetrykket blant barn, Oslo-tall og sykehusinnleggelser peker i feil retning.

Den utviklingen har fortsatt inn i inneværende uke – uke 10.

Torsdag ble det registrert 872 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Det 265 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 607.Nakstad om R-tallet: – Det bekymrer ossVolume 90% 

Mandag ble det meldt om 828 nye smittetilfeller, tirsdag var tallet 714, 685 onsdag og altså 872 torsdag. Det er 3099 tilfeller til sammen, og flere enn de i overkant av 2400 smittetilfellene som ble registrert i hele uke 8, og rundt 900 færre enn i hele uke 9.

Torsdagens tall er det høyeste siden 5. januar.

Er dette en ny smittebølge?

Det er mye som peker i den retningen nå.

– Vi var nede fra denne andre bølgen i slutten av januar, begynnelsen av februar. Nå har det steget i tre uker nasjonalt sett, og om dette fortsetter, er vi på full fart inn i en tredje smittebølge. Det er ingen tvil om det, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG torsdag formiddag – før de siste smittetallene kom.

For å vurdere smittesituasjonen, kan vi se på ulike indikatorer:https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/testing/?kind=tested&dataType=new&initialWidth=691&childId=spesial-2020-corona-norway-testing-tested-new&parentTitle=Kan%20v%C3%A6re%20den%20tredje%20b%C3%B8lgen%3A%20Slik%20er%20smittesituasjonen%20n%C3%A5%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F86RAgG%2Fkan-vaere-den-tredje-boelgen-slik-er-smittesituasjonen-naa%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

https://www.vgtv.no/214864?jwsource=cl

Flere testet seg i uke 9 enn de foregående ukene. Fra og med uke 6 til og med uke 8 testet mellom 114.000 og 116.000 personer seg for coronaviruset i Norge. En økning i antall testede kan selvfølgelig føre til at flere blir registrert smittet. FHI estimerer at 65 prosent av smitten er blitt oppdaget de siste to ukene.

I uke 9 testet 157.703 personer seg. Men hvor mange av disse testene er positive?– Dette kunne vi gjort annerledesVolume 90% https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/testing/?kind=share&dataType=new&initialWidth=691&childId=spesial-2020-corona-norway-testing-positive-share&parentTitle=Kan%20v%C3%A6re%20den%20tredje%20b%C3%B8lgen%3A%20Slik%20er%20smittesituasjonen%20n%C3%A5%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F86RAgG%2Fkan-vaere-den-tredje-boelgen-slik-er-smittesituasjonen-naa%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

Fra uke 4 til uke 7 lå andelen positive prøver stabilt på omkring 1,5 prosent. I uke 8 økte andelen til 2,3 prosent og holdt seg relativt stabilt på 2,2 prosent i forrige uke, selv om omkring 40.000 flere testet seg.

Dersom økningen i smittetilfeller kun ville kommet av at flere testet seg, burde andelen positive prøver sunket.

– Når andelen positive er stabil, samtidig som man tester flere, tyder det på økt smitte. Vi ser også på innleggelsestallene at de har økt betydelig. Men det er store regionale forskjeller, mener Nakstad.

Hvor mange blir smittet?https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/world/country-time-series/?iso=NO&category=confirmed&until=&timeUnit=weekly&initialWidth=691&childId=spesial-corona-embed-1614154894301&parentTitle=Kan%20v%C3%A6re%20den%20tredje%20b%C3%B8lgen%3A%20Slik%20er%20smittesituasjonen%20n%C3%A5%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F86RAgG%2Fkan-vaere-den-tredje-boelgen-slik-er-smittesituasjonen-naa%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

TREDJE BØLGE: Om smitteøkningen fortsetter, er vi på full fart inn i en ny bølge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald

Coronaviruset har nå en eksponentiell vekst i Norge. R-tallet siden 4. februar er estimert til 1,33 – det høyeste siden mars i fjor.

Det bekymrer Nakstad.

– Det har vi sagt i flere uker. Om det ligger der vi er nå og vedvarer, så kommer vi i en helt umulig situasjon. Da vil antall innleggelser på sykehus stige dramatisk, og vi vil slite med å teste og smittespore.

Hvem blir smittet?

Aldri før har aldersgruppen 10–19 år hatt et så høyt smittetrykk. Med 764 registrerte smittetilfeller i uke 9, har denne aldersgruppen også flest smittede i antall.https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/age-confirmed/?initialWidth=691&childId=spesial-2020-corona-norway-age-confirmed&parentTitle=Kan%20v%C3%A6re%20den%20tredje%20b%C3%B8lgen%3A%20Slik%20er%20smittesituasjonen%20n%C3%A5%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F86RAgG%2Fkan-vaere-den-tredje-boelgen-slik-er-smittesituasjonen-naa%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

Men smitten øker i nesten samtlige aldersgrupper. Også de aller minste, aldersgruppen 0–9 år, har registrert det høyeste smittetrykket siden starten av pandemien.

I gruppene som nå er vaksinert, synker smittetallene, som trolig er en konsekvens av vaksineringen.

Hvor er smitten?https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/?initialWidth=691&childId=spesial-2020-corona-norway&parentTitle=Kan%20v%C3%A6re%20den%20tredje%20b%C3%B8lgen%3A%20Slik%20er%20smittesituasjonen%20n%C3%A5%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F86RAgG%2Fkan-vaere-den-tredje-boelgen-slik-er-smittesituasjonen-naa%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1

Smittetrykket er verst i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. I uke 9 økte smitten med henholdsvis 15, 32 og 162 prosent mot uken før. 

  • De siste 14 dagene har Oslo registrert 380,5 smittede per 100.000 innbyggere.
  • For Viken et tallet 206,9
  • I Vestfold og Telemark er tallet 140,2.

Til sammenligning har Trøndelag registrert 16 smittede per 100.000 innbyggere. Nakstad svarer: Er dette den tredje bølgen?Volume 90% 

Men blir folk syke?

Ja. Sykehusinnleggelsene øker. Det tar omtrent 14 dager fra noen blir smittet, til personen har behov for sykehusinnleggelse. Når smitten øker, tar det derfor gjerne 14 dager til sykehusinnleggelsene øker.

Økning i sykehusinnleggelsen er som forventet, sier Nakstad.

https://www.vgtv.no/214755?jwsource=cl

– Nå er det sånn at de fleste som legges inn ikke er vaksinert. Det blir færre og færre i 70-årene, men det kan fortsatt bli veldig mange pasienter på sykehus med coronaviruset, som også trenger intensivbehandling, om R-tallet holder seg på 1,3 i mange dager og uker.https://www.vg.no/spesial/corona/embeds/norway/hospitalized-timeseries/?interventions=false&notes=false&title=true&initialWidth=691&childId=spesial-2020-corona-norway-hospitalized-timeseries&parentTitle=Kan%20v%C3%A6re%20den%20tredje%20b%C3%B8lgen%3A%20Slik%20er%20smittesituasjonen%20n%C3%A5%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2F86RAgG%2Fkan-vaere-den-tredje-boelgen-slik-er-smittesituasjonen-naa%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Dhovedlopet_row13_pos1Publisert:Publisert: 12.03.21 kl. 00:28Oppdatert: 12.03.21 kl. 10:38

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar