Robert Aasen 03.03 2021 DEN BRUTALE OPPVÅKNINGEN.

Når Folket våkner og ser sammenhengen i det den kriminelle, private, Kongelige norske Regjeringen gjør, som IKKE er folkevalgt, – og hva Folket blir utsatt for, da blir raseriet ustoppelig.Når Folket ser og forstår hva FN er og hva WHO er, og hva New World Order er, og hva The Great Reset er, – da begynner de å forstå denne verdensomspennende kriminaliteten som foregår.Når de også ser og forstår sammenhengen med hvorfor Bill Gates “gir” milliarder til WHO for selv å kontrollere denne private, kriminelle organisasjonen som driver frem virushysteriet og den falske pandemien og lockdown, da begynner bildet å bli klarere.Når Folket også ser og forstår sammenhengen med hvorfor den norske kriminelle “Regjeringen” gir milliarder (13 ?) til den samme Bill Gates, en av verdens rikeste, og at de nå vil “vaksinere” befolkningen med noe som ikke er vaksiner, men et kjemisk-biologisk våpen mot befolkningen, da forstår man hvilken alvorlig trussel mot det norske Folket denne kriminelle “Regjeringen” vår er. Mange har dødd av disse “vaksinene” allerede.Nesten 100 prosent av mediene er kjøpt opp og eiet og kontrollert av disse globalistene, , som Bill Gates er en av, ønsker å kontrollere hele verden.FAKTISK.NO AS er også eiet av disse mediene som ønsker å kontrollere oss, og som sensurerer og blokkerer oss. Denne globalistblekkspruten har armene sine over alt og inn i alt.”Regjeringens” privatisering og salg av landet vårt og naturressursene våre, må også sees i sammenheng med alt det andre denne “Regjeringen” driver med. Navnet på dette spillet er KONTROLL. Alt skal og vil disse globalistene kontrollere. De tillater INGEN frihet og selvstendighet og “Regjeringen” arbeider for dem.For å kunne gjøre alt dette og all denne faenskapen mot det norske Folket, kan denne kriminelle, private, Kongelige norske, IKKE folkevalgte “Regjeringen”, IKKE tillate at Folket selv velger sin Regjering. Da mister jo globalistene makten og kontrollen over Folket og landet.

Legg igjen en kommentar