Odd Inge Storli

Folkeopprøret mot virushysteriet

S2tr Spotlnsoreld  · i: Hvor er den medisinfaglige bakgrunnen for at munnbind har noen effekt til å stoppe virus/smitte, og lovhjemmelen som gir kommuneoverlegen i Sandefjord rett til å gi befolkningen plikt og straff? 🧐 Det er et viktig poeng at folk setter seg inn i saker og ikke bare følger blindt de påfunn som krenker rettigheter hos befolkningen. Hvis vi lar politikere uten grunnlag bare ture frem uten motstand, vil vi i fremtiden kunne se at kommuner og andre tjenester overfor folket fratar innbyggerne rettigheter etter hva som passer politisk agenda, og med det får et lovløst virke fra det offentlige. Les hele innlegget i Sandefjord Blad og bli med i debatten: https://www.sb.no/hvor-er-den…/o/5-73-1279745…

Hvor er den medisinske faglige bakgrunn og lovhjemmel?

Smittevernloven Foto: screenshot Lovdata

 Odd Inge Storli, Engasjert samfunnsborger, Sandefjord 03.03.21 08:50Åpne deleknapper for artikkelen

LESERBREVDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvor er den medisinfaglige bakgrunnen for at munnbind har noen effekt til å stoppe virus/smitte, og lovhjemmelen som gir kommuneoverlegen i Sandefjord rett til å gi befolkningen plikt og straff?

Det uttales fra Sandefjord kommune, at det gis medisinskfaglig bakgrunn for økte tiltak som da også må gjelde påbud/plikt om bruk av munnbind.

Ifølge smittevernloven §7-1 skal kommunen utføre de oppgaver innen smittevern som pålegges i loven eller bestemmelser i medhold av loven.
Lovhjemmel i smittevernloven 4–1 (punkt a & b), gir ikke medhold til tvungen bruk av munnbind. Det er heller ingen medisinfaglig bakgrunn gitt fra kommunen for at munnbind hindrer virussmitte.

Det viser seg at munnbindpåbud ikke har vært med på å senke smittetrykk, det har faktisk vært en økning under perioden med påbud.

Det er uttalt fra virusekspert og forsker Gunnveig Grødeland, at munnbind kan øke risiko for smitte. Grunnlaget er at bakterier/virus lett kommer inn i masken, fanges mellom munn og maske, og gjør at bakterier eller virus kommer inn i slimhinnene.

Seksjonsleder i FHI Hanne-Merethe Eriksen-Volle, har uttalt at munnbind har liten effekt utenfor helsetjenesten og at mange bruker munnbind feil og kan øke risiko. Lege, forsker, PHD, MSc Charlotte Haug har uttalt at det ikke finnes noen ny forskning på munnbind og sier de har ingen effekt.

Midlertidig hevdes det at FHI har anbefalt at munnbind brukes der det er stort smittetrykk. Men det vises ikke til noe grunnlag og er i motsetning til FHI sin tidligere advarsel mot å bruke munnbind utenfor helsetjeneste og at munnbind kan brukes i tilfeller der syke blir ivaretatt hjemme.

Hvis man ser på hvordan biocontainment laboratory sine prosedyrer for å beskytte seg mot virus, ser man at det er et hav av forskjell med tanke på et enkelt munnbind. Prosedyrene er flere sluser mellom rent og skittent område (områdene som skiller smittefare og ikke). De tar på seg heldekkende drakter og har masker som dekker hele hodet med egen ekstern lufttilførsel. I exit-prosedyre (når de forlater fra skittent til rent området) sprayes de ned med bakterie/virusdrepende middel og vasker draktene i avkledningsprosedyre.

Når eksperter sier at munnbind ikke er tette nok og at det i tillegg brukes feil, samt at munnbind gir liten til ingen effekt, vil det føre til falsk trygghet.

Tiltakene viser lettelser for mennesker under alder av 20 år, som om viruset ikke vil smitte barn og unge. Er det medisinsk faglig forsvarlig å antyde at et virus er så intelligent at når det møter mennesker, velger smitten å gå etter alder?

Forskriften om smitteverntiltak i Sandefjord kommune vil stenge ned flere virksomheter. Hvorfor dette hvis munnbind har effekt av å stoppe virus. Og hvorfor hvis munnbind var så effektivt, er ikke alle bedt om å bære munnbind i en viss karantenetid.

Kan det være fordi man vet at munnbind ikke beskytter effektivt mot virus?

Plikten til munnbindbruk som ikke er hjemlet i lov, har ført til at flere som ikke kan bære munnbind blir forfulgt og trakassert i butikker hvor ansatte i butikken nesten kjefter og i noen tilfeller har nærmest avkrevd personopplysninger som legeattest. Det er sjokkerende at enkelte tror de har myndighet til helseopplysninger tross at de mangler hjemmel og lov til å behandle slike personopplysninger.

Det at butikker er pålagt å sørge for at munnbindplikten som ikke er hjemlet i lov overholdes, bør bestrides av enhver butikk da de er truet med sanksjoner dersom de ikke følger kommunens narrativ om munnbind.

Butikkene vil få situasjoner der kunder slutter å handle i frykt for å bli trakassert.

Jeg kan heller ikke se at det skal være butikker sitt ansvar å være «maskepoliti» som i tilfeller kun vil skape uhyggelige forhold mellom kunder og butikk. Den splittelsen i samfunnet er vi ikke tjent med.

Ifølge Sandefjord kommune har Kommuneoverlegen gitt en «medisinskfaglig begrunnelse» for tiltak. Men det er vanskelig å se hvilken medisinsk begrunnelse som er gitt ved påbud/plikt om munnbind som ikke er hjemlet i smittevernloven.

Jeg sjokkert over at kommunen i sin forskrift fratar kommunen ethvert ansvar for de økonomiske tap tiltakene kan medføre og samtidig truer den øvrige befolkning med bøter og fengsel.

Jeg mener at lokalpolitikerne har et ansvar for at folks inntekt og forretninger ikke lider konkursfare eller opparbeider seg gjeld.

Jeg mener at kommuneoverlegen, rådmannen og ordfører med formannskapet som påheng, tar avgjørelser på sviktende grunnlag gjeldende munnbind. Samt ser det ut til at de hever seg over smittevernloven.

Det er et viktig poeng at folk setter seg inn i saker og ikke bare følger blindt de påfunn som krenker rettigheter hos befolkningen. Hvis vi lar politikere uten grunnlag bare ture frem uten motstand, vil vi i fremtiden kunne se at kommuner og andre tjenester overfor folket fratar innbyggerne rettigheter etter hva som passer politisk agenda, og med det får et lovløst virke fra det offentlige.

19Du, Jim Andreassen, Marina Johansen og 16 andre5 kommentarerLikerKommenter

Legg igjen en kommentar