GEOENGINEERING ACTIVITIES, EVALUATION OF STRATOSPHERIC AEROSOL INJECTIONS, INTERACTIVE MAP

12. januar 2021 | av Anja Chalmin | Geoengineering Monitor | Kilde | Kart |

“Det interaktive kartet for geoingeniør , generert av ETC Group og Heinrich Böll Foundation, dokumenterer geoingeniørprosjekter og eksperimenter over hele verden.”

"En analyse av dataene viser at emnet" Geoengineering "på det afrikanske kontinentet har fått liten oppmerksomhet så langt. Likevel ble rundt 70 geoingeniørprosjekter, 5% av de totale dokumenterte prosjektene, utført på det afrikanske kontinentet. Flertallet av disse prosjekter er forskningsprosjekter og har blitt initiert og finansiert av offentlige og private givere fra Nord-Amerika, Europa og Australia. "

Lenke til full artikkel @ kilde


EVALUERING AV STRATOSFERISKE AEROSOLINJEKSJONER

Dette er et SRM-forslag (Solar Radiation Management) om å sprøyte store mengder uorganiske partikler (f.eks. Svoveldioksid) inn i stratosfæren (det øvre laget av atmosfæren) for å fungere som en reflekterende barriere mot innkommende sollys. Forslagene spenner fra å skyte partikler fra artilleripistoler, bruke store slanger for å komme til himmelen, eller tømme partikler fra baksiden av fly. " 

Lenke til full artikkel @ kilde

Legg igjen en kommentar