MER NYTT FRA EUROPA: TIDENES STØRSTE NüRNBERG RETTSSAK ER PÅ VEI!Google: Dr. Fullmich for å finne denne artikkelen og alle filmene som hørte til.Nedenfor følger utsnitt av kunngjøring fra advokatene:(NB: oversatt fra tysk)17/02/2021Av Jean-Michel Grau.

Akkurat nå er det for andre gang, siden krigen, en tribunal i Nürnberg som er under forberedelse, med gruppesøksmål under regi av tusenvis av advokater over hele verden som står bak den amerikansk-tyske advokaten Reiner Fuellmich, som straffeforfølger de ansvarlige for Covid-19-skandalen, manipulert frem av Davos Forum. (World Economic Forum)I denne forbindelse er det verdt å huske at Reiner Fuellmich er advokaten som lyktes i å dømme bilgiganten: Volkswagen, der de manipulerte katalysatorene. Og det er den samme advokaten som lyktes i å fordømme Deutsche Bank som et kriminelt foretak.I følge Reiner Fuellmich er svindelene begått av disse tyske selskaper små, sammenlignet med skaden som Covid-19-krisen har forårsaket og fortsetter å forårsake. Denne Covid-19-krisen bør omdøpes til “COVID-19-SKANDALEN”, og alle ansvarlige bør straffeforfølges for sivile skader på grunn av manipulasjoner og forfalskede testprotokoller. Derfor vil nå et internasjonalt nettverk av forretningsadvokater påberope seg den største skadevoldssaken gjennom tidene, Covid-19-svindelskandalen, har blitt til den største forbrytelsen mot menneskeheten, som noensinne har blitt begått.En Covid-19-undersøkelseskommisjon er opprettet på initiativ av en gruppe tyske advokater, dette med sikte på å anlegge en internasjonal gruppesøksmål ved bruk av angelsaksisk lov. Her er den oppsummerte oversettelsen av den siste kommunikasjonen til Dr. Fuellmich av 15/02/2021:“Høringen av rundt 100 internasjonalt anerkjente forskere, leger, økonomer og advokater, som har blitt gjennomført av Berlin-undersøkelseskommisjonen om Covid-19-saken siden 10.07.2020, har vist seg med stor sannsynlighet og sikkerhet at Covid-19-skandalen var på ingen tid et helseproblem. Snarere handlet det om å fryse den illegitime makten (illegitim fordi den ble oppnådd ved kriminelle metoder) til den korrupte “Davos-klikken” ved å overføre rikdommen til folket til medlemmene i Davos-klikken, og ødelegge blant annet små, mellomstore og spesielt store bedrifter. Plattformer som Amazon, Google, Uber, etc. kan dermed tilpasse markedsandelen og formuen. “Status for Covid-19 komiteens etterforskning:1. Covid-19 som en avledningstaktikk fra bedrifts- og politiske “eliter” for å skifte markedsandel og formue fra små og mellomstore bedrifter til globale plattformer som Amazon, Google, Uber, etc.b. Bidrag fra den audiovisuelle avgiften til gjenoppbyggingen av et nytt medielandskap som tilbyr virkelig uavhengig informasjonc. Gjøre regionale landbruksstrukturer sikred. Å lage en sikker regional valuta, for å forhindre at en ny valuta kommer “ovenfra”, som skal tildeles i tilfelle god oppførsel.e. Psykologiske betraktninger av situasjonen: hvordan ble den til?Søksmål om annullering av godkjenning av vaksinasjon, anlagt mot EU-kommisjonen, rettssak i New York om status for PCR-tester, tyske studier, kanadiske studier, australske studier, østerrikske studier, rettssaker ved Den internasjonale domstolen og EU-domstolen av menneskerettigheter.”Vi har sett hva som er bekreftet, gang på gang: Graden av faren som viruset utgjør, er omtrent den samme som sesonginfluensa, uavhengig av om det er et nytt virus (helt eller delvis produsert) eller om vi bare håndterer en influensa, omdøpt til “Covid-19 pandemi”. I mellomtiden kan Drostens PCR-tester IKKE fortelle oss noe om smittsomme infeksjoner. For å gjøre saken verre, har helse- og økonomisk skade, forårsaket av anti-covid tiltak, vært så ødeleggende, at vi må snakke om et ødeleggelsesnivå som er historisk unikt. »”Det faktum at helse aldri har vært et problem, er spesielt tydelig, bortsett fra at injeksjoner av genetisk eksperimentelle stoffer forkledd som” vaksinasjoner ” nå forårsaker alvorlig skade, inkludert dødelige konsekvenser, i masseskala. Verdens befolkning har blitt brukt som prøve kaniner for disse eksperimentelle gen injeksjonene både gradvis og ekstremt raskt. For å kaste befolkningen ut i panikk, ble farlige og skadelige lockdown tiltak (selv i følge WHO) obligatorisk unødvendig og farlig maskebruk og sosial distansering, unødvendig og kontraproduktiv, introdusert. Befolkningen ble på denne måten, med skremsel, dermed gjort “klar” for injeksjonene.”I mellomtiden krever flere og flere mennesker, ikke bare advokater – og med rette – i tillegg – en umiddelbar slutt på disse morderiske tiltakene og en rettslig gjennomgang av en helt uavhengig internasjonal domstol, etter modellen av Nürnberg-rettssakene. Et eksempel på et slikt krav og et rørende utdrag fra en tale av den engelske legen Dr. Vernon Coleman, finner du på følgende lenke: (Beklager: https://…… er sensurert, sammen med all annen viktig info. i denne artikkelen – det er doktoren som bryter sammen og gråter når han leser opp mange av ofrene som har død av vaksinen sine skjebner.)I tillegg, viser et intervju med en varsler på et sykehjem i Berlin, at av 31 mennesker som er vaksinert der, noen av dem med makt, i nærvær av Bundeswehr-soldater, og som testet negativt før vaksinasjonen, av disse er 8 nå døde og 11 er utsatt for alvorlige bivirkninger. ” SE: (De som vil ha linken kan si ifra i innboksen, det er en video der pleiere holder nede demente pasienter som vrir på seg for å komme unna, men allikevel blir injisert mot sin vilje, mange av de filmede er nå døde, derfor regner Dr. Fullmich det som folkemord og krever krigs domstol) Ekstraordinært møte i Berlin Covid Committee onsdag 17/02/2021:Det vil være bidrag og diskusjoner om hvordan matforsyningen kan sikres, særlig ved å styrke regionalt landbruk; men også ved å opprette regionale valutaer, om nødvendig med EUs retur til EØF, om hvordan man kan sikre at “Davos-klikken”, basert på å trykke penger ut av ingenting, kan stoppes og tilbake føringen til stabile valutaer kan bli oppnådd.Fremfor alt vil eksperter forklare hvordan det kan skje at vi befinner oss i denne utpressingssituasjonen, utenkelig for et år siden. Det vil også bli diskutert hvordan de viktigste gjerningsmennene, særlig politiske gjerningsmenn, har utført disse forbrytelsene mot menneskeheten kan og må holdes ansvarlige etter sivil- og strafferett innenfor rammen av en ny internasjonal domstol som skal opprettes i samsvar med retningslinjene for Nürnberg-rettssakene med internasjonal distribusjon. ”Kommentar:For å fullt ut forstå hva som står på spill, med denne nye Nürnberg-domstolen, som er til for å dømme tidenes største erstatningssak, så gjøres det ved å trekke i trådene til Dr. Drostens løgn, for å forfalske PCR-testprotokollen, på vegne av Davos-gjengen (World Economic Forums Great Reset plan), at alt kommer å avsløres: sponsorene til det økonomiske oligarkiet, Klaus Schwab, den store arkitekten for denne gigantiske gisseltakingen, politikerne i spissen for EU, den væpnede armeen for utførelsen av Drostens og WHO-direktiver, som førte alle vestlige regjeringer til ta de ødeleggende beslutningene om innestenging, portforbud, obligatorisk maskebruk og sosial distansering, og i dag, med dødelige vaksiner for de eldste blant oss.“Det er disse sannhetene, som vil få masken til å falle for de som er ansvarlige for forbrytelsene som er begått. Til politikerne som har hatt tillit til disse korrupte figurene, sier Dr. Fuellmich at fakta som presenteres her, er livlinen som vil hjelpe dem og starte den sårt tiltrengte vitenskapelige debatten, for å unngå å fortsette sammen med disse kriminelle sjarlatanene.For det andre, i lys av de siste kommunikasjonene fra Dr Fuellmich, er to forslag fra det ekstraordinære møtet i Covid-komiteen i Berlin, som er av spesiell interesse:For det første, måten matforsyningen kan sikres på, noe som virker noe surrealistisk med tanke på dagens situasjon. I følge Klaus Schwabs planlegging for Davos Forum er dette ikke tilfelle. Han har spådd en pause i næringskjeden fra slutten av andre halvdel av 2021 (Her er film – kan få linken via innboks)For det andre etableringen av regionale valutaer. Der er det klart at Covid-komiteen i Berlin allerede forutse den verdens aksje krisen som kommer og som det økonomiske oligarkiet til Davos Forum har til hensikt å dra nytte av, med å sette opp den europeiske digitale valutaen, i forventning om ¨skape en verdens valuta som innfører et sosial kreditt system i kinesisk stil, der middelklassen, alle folk ødelagt av nedleggelsen av deres virksomheter, små og mellomstore næringer og bedrifter, kultur- og turistnæringer, idrettsanlegg osv. vil bli avhengig av deres hjelp mot kreditt/poeng.Disse to aspektene alene, samt gisseltakingen 2.0 som den vestlige verden nå har vært offer for i over et år, burde logisk sett være tilstrekkelig motiverende til å få oss til å forstå definitivt at vi står overfor et “populicid” som bare ber om å knuse oss, hvis vi forbli inert, lar armene bare henge, uten å gjøre noe.Dette er grunnen til at hver og en av oss, bør gjøre ALT vi kan, for å sikre at denne internasjonale juridiske koalisjonen kan bli operativ så snart som mulig. Dette dreier seg om vår overlevelse, så vel som våre barns fremtid. Lint Bint

Legg igjen en kommentar