Anders Brunstad 28.02 2021

STATISTIKK OM DØDELIGHET I NORGE. MED OG UTEN CORONA.

I 2020 så dauda det ca 40.400 i Norge, 300 færre enn gjennomsnittet de siste 5 åra.Det er opplyst at det nå er en «norsk populasjon» på 5.449.182.Deler man antall døde i 2020 på populasjonen, får man dødeligheten i % av populasjonen. O.00741. Altså under 1%. Ikke sant?Det er videre opplyst i offisiell statistikk at 622 har dødd av Corona siste 12 mnd inntil nå. Av totalt antall case på 70.826. Deler man døde på case, får man et tall, 0.00878. Som er ørlite større enn den normale dødeligheten. Og under en promille.Altså; under 1 per 1000 som er smitta av Covid i hht offisiell statistikk blir så syk at man dør.Hvor mange leger vil da bekrefte at Covid er en pandemi i Norge?Hva er så gjennomsnittsalderen for de Coronadøde i Norge nå.Tidligere så var den på 81 år.Hva betyr så denne statistikken for media og den politiske ledelsen?

Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier '14:18 LTE nettavisen.no Kalestad Kanesta(NTD) -Vi har ingen overdodelighet Norge i 2020, sier SSB-forsker. Del ↑29.01.21 07:59 29.01.21 08:31 Trond Lepperod Tips meg Lytt til denne artikkelen 2:06 I for ble det registrert 337 faerre dode sammenlignet med gjennomsnittet for de fem siste arene. De forelopige tallene overrasker Statistisk sentralbyrå:'
Kan være et bilde av tekst
Kan være et bilde av tekst
Kan være et bilde av tekst som sier 'Coronavirus Cases: 70,826 Deaths: 622 Recovered: 63 783'
Kan være et bilde av tekst som sier '14:19 LTE nettavisen.no De siste fem arene har antallet dode ligget stabilt pả rundt 40.700 dodsfall i aret. For fjoraret er det registrert rundt 40.400 dode. -Vi har ingen overdodelighet Norge 2020, det kan vi sla fast med sikkerhet, sier forskeren. Sonstebo sier flere forhold pavirker de arlige dodstallene. Han peker pả at nordmenn var mer hjemme fjor, hadde mindre kontakt med andre og dermed mindre sjanser for a bli smittet av andre ting enn korona. er'

Legg igjen en kommentar