22. februar 2021FAKTISK.NO ASPilestredet 80180 OSLOOrg. Nr. 919 036508https://www.faktisk.no/kontakt@faktisk.noRedaktørKristoffer Egeberg keg@faktisk.noÅpent brev i e-post.FAKTISK.NO AS og Faktasjekking!

keg@faktisk.noÅpent brev i e-post.FAKTISK.NO AS og Faktasjekking! Faktasjekk Nr. 1. Vi ber aksjeselskapet FAKTISK.NO AS være så vennlig å faktasjekke 1814 Grunnloven.Deretter ber vi dere bekrefte at – Den Kongelige Norske Regjering – IKKE er folkevalgt.Fordi Kongen arver Regjeringsmakten.Vi viser i den anledning til 1814 Grunnlovens §1.«§ 1.Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.»Kongen arver altså regjeringsmakten.Og Kongen velger også selv sitt råd også kalt Regjering. Jfr. Grunnlovens §12.Dette rådet er kongens råd og ikke folkets råd. Derav begrepet «Kongen i statsråd».Dette valget av et råd, er ene og alene kongens valg.Derfor har vi ikke et folkevalgt råd, en folkevalgt Regjering. Kunne vi derimot hatt direktevalg av Regjering, kunne vi skrotet Stortinget og stortingsvalg. Nårvi nå IKKE har en folkevalgt Regjering, så forteller det oss klart, tydelig og definitivt at vi heller IKKE har Demokrati. Det forteller i tillegg at Stortinget ikke har noen makt, Side 1 av 4Grasrotbevegelsen Folket Direkte Skauveien 1 – 4839 Arendalpost@folketdirekte.comOrg. Nr. 921 196 482og er derfor en politisk illusjon og et bedrag. Når denne Regjeringen så klart og tydelig ikke er folkevalgt, hva er den da? Da er den uomtvistelig en privat Regjering. Og folk og nasjon er også meget sterkt preget og skadet av denne Private Diktatoriske Kongelige Regjeringen.Faktasjekk Nr. 2. Vi ber FAKTISK.NO AS også bekrefte at 1814 Grunnloven er UGYLDIG, fordi §§ 1 og 2står i motstrid til hverandre. Hold teksten i §2 opp mot teksten i §1.«§ 2. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»Fordi et Kongedømme er et Enevelde og et Enevelde er et Diktatur er det komplett umulig å sikre Demokratiet i dette Kongedømmet.Man kan IKKE sikre et Demokrati i et Diktatur. §§ 1 og 2 alene senker hele Grunnloven.Faktasjekk Nr.3. Influensa – COVID er en Elektrisk Sykdom. Pandemiene er et resultat av elektrifiseringen med påfølgende industrialisering. Alt ettersom elektrisiteten ble utbygd i land etter land, og område etter område fulgte pandemiene hakk i hæl. Denne kunnskapen og enorme forskningen om elektrisiteten gikk i glemmeboken, men er nå løftet frem i lyset igjen av Arthur Firstenberg i hans bok «The Invisible Rainbow». Denne tykke, og i disse tider enormt viktige boken er nå oversatt til norsk av Einar Flydal med tittelen «Den Usynlige Regnbuen». Boken “Den Usynlige Regnbuen” er et direkte forsvarsverk mot å bli tvangsvaksinert. FAKTISK.NO AS med sine samtlige Faktasjekkere bes derfor om å lese denne boken og deretter faktasjekke all den forskning som ligger til grunn for at Influensa/Covid er En Elektrisk Sykdom. Og her melder det uungåelige spørsmålet seg – Hvor er viruset? Så ber vi FAKTISK.NO AS informere det norske folk om all forskning som er gjort vedrørende elektrisitetens påvirkning på folkehelsen slik det er beskrevet og redegjort for i Arthur Firstenbergs bok «Den Usynlige Regnbuen». Det gjelder også de øvrige elektriske helseproblemer som er beskrevet i boken. Alle referanser til forskningen er å finne i Arthur Firstenbergs bok. Side 2 av 4Dette vil være en faktasjekk til gavn for hele menneskeheten.Hetsing av ytringsfriheten slik FAKTISK.NO AS bedriver er ikke til gavn for noen.Boken «Den Usynlige Regnbuen» er å få kjøpt her: https://www.z-forlag.no/produkt/den-usynlige-regnbuen/De stjal vårt land. AS NORGE er ikke et land for Folket, men en bedrift for Kongen og hans bakmenn. 1814 Grunnloven er grunnlaget for etableringen av AS NORGE og har siden da fungert som en bedrift, altså et «forretningsministerium» med Kongen som eier, og direktør for bedriftsledelsen (den såkalte regjeringen) og dens avdelingsledere (såkalte ministre).Slik ble også USA stjålet fra det amerikanske Folket i 1871 da landet ble omdannet til US Incorporated, et aksjeselskap, altså AS United States istedenfor, United States of America, USA. Det er en vesentlig forskjell. Amerikanerne var da ikke lenger amerikanere og innbyggere av landet, men citisens – slaver i et firma.Det er det samme i AS NORGE, der innbyggerne bare er statsborgere (citicens), slaver med visse privilegier også kalt velferd. Vi er ikke nordmenn og har ingen rettigheter i dette firmaet. Statsministeren arbeider for Kongen og hans private firma AS NORGE og verdsettes etter hvor mye profitt vedkommende kan få ut av AS NORGE. Dette er et parasittisk system som vi i Folket Direkte skal endre med Folkeviljens Fundament, den Alternative Grunnloven, Norges Grunnlov av 17. mai 2019, slik at Folket kan ta landet Norge – tilbake til Folket. Nå har vi belyst hvorfor Folket IKKE får velge Regjeringen og hvorfor vi IKKE har demokrati i Norge. Man kan ikke ha en politisk organisasjon som et Storting i en bedrift – et AS NORGE. Hele Stortingsordningen er derfor et bedrag og en svindel. Stortinget er en ILLUSJON i kjempeformat.Ingen normal tryllkunstner skulle kunne klare å fremføre en slik illusjon. Denne stortings ILLUSJONEN er imidlertid et mesterverk som nå er avslørt.For at Folket skal kunne ta landet Norge tilbake må flertallet av den norske befolkningen godkjenne denne Alternative Grunnloven, Norges Grunnlov av 17. mai 2019, i en JURIDISK Bindende Folkeavstemming. Side 3 av 4

Den usynlige regnbuen - Z-forlag

Z-FORLAG.NODen usynlige regnbuen – Z-forlagHistorien om hvordan elektrisiteten ble “temmet” og tatt i bruk er blitt fortalt en rekke ganger tidligere. Men ikke fra en miljøvinkling. Antakelsen om at den er så trygg å bruke, og at den ikke klusser til livets grunnleggende funksjoner, sitter nå dypt i oss. Så dypt at strømmen av fors…

Legg igjen en kommentar