BRUKER REGJERINGEN NARSISSISTISKE OG PSYKOPATISKE METODER MOT EGEN BEFOLKNING?

Er regjeringen narsissistisk? Altså patologiske sosiopater.Les hva den danske psykologen Susanne Wich sier om nettopp dette:PSYKISK VOLD OG REGJERINGENS KRENKELSE AV FOLKET.“Jeg er psykolog og har i en årrekke arbeidet med psykisk vold i forhold til kvinner og menn i narsissistiske relasjoner, og de metodene narsissister bruker for å få kontroll over andre kan man klart og tydelig se at regjeringen bruker overfor egen befolkning med tiltakene og restriksjonene som trees over våre hoder.1. ISOLASJONDette aspektet utføres på en meget sofistikert måte. Ved å isolere mennesker gjør man dem svakere fordi de får følelsen av å stå alene.I et voldelig forhold så skjer dette på en subtil måte der overgriperen stille og rolig isolerer sitt offer, så det opplever å ha mistet alle sine støtter i fra omverdenen, der de står tilbake alene og sårbare. På den måten er det lettere for narsissisten å få makt over partneren.Samfunnsmessig blir det nå gjort på samme måte ved å skape en ytre fiende – smitten – som er så subtil at mange nesten ikke tør bevege seg, i hvertfall ikke uten munnbind eller delta i sosiale sammenhenger av frykt for å få denne “forferdelige sykdommen” som den beskrives som av dem som støtter opp om dette narrativet.På pleiehjemmene sitter de gamle der de er isolerte og må unnvære det som på dette tidspunktet i livet deres betyr aller mest, nemlig deres pårørende. Barna og de unge vennes fra å ha kontakt med sine kamerater. Det samme gjelder alle andre, der vi stille og rolig aksepterer og ikke lenger ha fysisk kontakt med hverandre.I begynnelsen så kunne vi være 10 stykker samlet, så ble det 5 og i Tyskland så er de allerede nede i 1. Stille og rolig føres vi inn i en total isolasjon, hvor vi kommer til å stå alene og dermed bli svake og lette å manipulere.2. DET ER KUN NARSISSISTENS VIRKLIGHET SOM ER SANNFERDIG.

I en narsissistisk relasjon skapes det en virkelighet der det kun er narsissistens verdensforståelse som gjelder, og er ikke partneren enig med narsissisten, så vil narsissisten sjikanere og laterliggjøre partneren som ikke støtter opp om hans/ hennes sin oppfattelse av virkeligheten, uansett hvor rett partneren måtte ha. Noen ganger kan det også være direkte farlig for en partner av en narsissist å være uenig, da narsissisten kan bli voldelig.

I dagens samfunn så ser vi den samme tendensen hos mainstream media, der det de forteller skal betraktes som sant og alt det som går i mot deres oppfatning av virkeligheten det sensureres vekk.

Journalister har blitt mikrofonstativer for regjeringen og deres narrativ fordi de er redde for sine karrierer og for å miste jobben sin. Mennesker som ikke er enig med mainstream media og regjeringen blir betegnet som sølvfoliehatter og konspirasjonsteoretikere for å få dem til å virke useriøse, dumme og upålitelige, og når man blir stemplet på den måten hvis man utrykker en annen mening enn den offentlige, så velger svært mange å holde sine meninger for seg selv.Volden overlates til politiet og militæret, og vi ser allerede nå en opptrapping av politiets voldsbruk i demonstrasjoner der politiet angriper folk for den minste ting. I utlandet så begår de grove overgrep mot befolkningen der de bruker vannkanoner, tåregass og fysisk vold som ikke er forenlig med et humant samfunn.3. KONTROLLI en narsissistisk relasjon starter kontrollen tidlig i forholdet og kan oppfattes som en dyp kjærlighetserklæring, slik at partneren føler seg elsket på en måte han/hun aldri har opplevd før og tenker at nå har han/hun funnet sin sjelevenn (lovebombing). Det finnes ikke den ting narsissisten vil gjøre for partneren. De ringer deg kontinuerlig og sender tekstmeldinger for å erklære hvor mye de elsker deg, du er den eneste ene, og de vil så fort som mulig gjerne flytte sammen med deg, forlove seg eller gifte seg med deg. De bruker alle metoder som kan brukes for få det til å se ut som om de virkelig elsker deg, men det har ingenting med kjærlighet å gjøre, det hele handler om å få kontroll over deg.På folkemunne er Mette Fredriksen og Erna Solberg utropt som store landsmoderlige firgurer, som bare ønsker å passe på oss alle sammen og vil vårt beste, men det kan de kun gjøre hvis vi gjør akkurat som de sier, hvis vi lar oss overvåke, hvis vi uten å mukke aksepterer restriksjonene og holder avstand i fra hverandre. Vaksinasjoner, vaksinepass og portforbud blir kun brukt fordi de bryr seg så inderlig om oss, men i gjengjeld så må vi gi i fra oss vår frihet.En stor del av befolkningen forguder Fredriksen og Solberg og vil gå igjennom ild og vann for å beholde deres “moderlige” omsorg. De fleste mennesker er ikke vant til å ta ansvar for egen kropp og eget liv, men har overlatt den delen til staten, og for det så betaler de mere enn gjerne med sin frihet så lenge de selv slipper å ta ansvar, de har adoptert myndighetenes virkelighet.4. UFORUTSIGBARHET (GASLIGHTING)I en narsissistisk relasjon er uforutsigbarhet en vanlig manipulasjonsmetode. Den virkelighetsoppfattelsen man hadde før man kom i et forhold med en narsissist blir forstyrret og forsøkt ødelagt og det gjør at man blir handlingslammet. F. eks. kan man finne ut at narsissisten lyver i mange sammenhenger, men hvis man konfronterer narsissisten med det, så blir man  latterliggjort, skjelt ut, avvist eller banket opp.Smittetallene og opplysninger om korona brukes til å skape usikkerhet, der våre forventninger skrues opp når samfunnet åpnes opp og ned når samfunnet stenges ned.
Regjeringen fremstiller sin politikk som om de vil passe på de svake – f. eks. de gamle, enda mange av dem lider mere av restriksjonene enn de ville gjort uten dem. De ville foretrukket et åpent samfunn der de kunne ha hatt sosial omgang med sine nærmeste på sine siste dager. Dvs at regjeringens påståtte intensjoner ikke stemmer overens med den faktiske virkeligheten, men skaper i stedet psykisk terror og usikkerhet.Den ene dagen så melder regjeringen at “nå lukkes det snart opp”, mens neste dag, så gir de motsatt beskjed, “at restriksjonene kommer til å vare lenge.”
På denne måten forvirres befolkningen og de blir lettere å manipulere, dette har pågått siden den første nedstengingen. Og slik blir befolkningen handlingslammet og føylige.5.  SPLITTELSENarsissister setter personer opp mot hverandre. Partnerens venner og familie blir betegnet av narsissiten som gale, kontrollerende, dumme eller uintelligente og derfor vil ikke han/hun ha noe med dem å gjøre, noe som gjør at partneren i solidaritet med narsissisten eller fordi partneren har blitt overbevist om at narsissistens påstander er riktige, ikke vil ha noe mere med famile og venner å gjøre, dermed blir partneren isolert i fra sitt tidligere felleskap.Hele koronaopplegget skaper splittelse i befolkningen. Befolkningen blir oppdelt i de fornuftige/gode og de dumme/farlige. Dette gjøres av begge grupper der man ser på sin gruppe som fornuftig og god, mens den andre gruppen blir sett på som dum og farlig. Splitt og hersk er et politisk prinsipp som går ut på å gjøre sine motstandere innbyrdes uenige for lettere å kunne overvinne dem enkeltvis.6. MANIPULASJON/LØGNNarsissistens hovedverktøy i en relasjon er manipulasjon, og den mest effektive måten å  manipulere noen på er gjennom følelsesmessig manipulering.Narsissisten manipulerer med sitt humør, med avvisning, offerrolle, krenkelser, hjelp, belønning, splittelse og falsk kjærlighet, osv.På det samfunnsmessige plan er sykdom, frykt og død noen av de sterkeste manipulasjonsmetoder som kan brukes. Det virker hver eneste gang.Befolkningen blir manipulert av politikere, myndigheter og mediene, og ingen av disse er redde for å bruke løgn eller omskrive virkeligheten så den passer inn i narrativet om korona.Mette Fredriksen og Erna Solberg er dyktige til å fremstå som fantastiske altomfavnende landsmødre på sine egen Facebook sider, hvor deres tro følgere elsker dem. Samtidig lager de tiltak i koronaens navn som gjør at befolkningen lider. Og det er ikke merkelig om man i den sammenhengen trekker paralleller til Stockholmsyndromet.Pressen er primus motor i manipulasjonen når de kun beskjeftiger seg med korona narrativet og snakker positivt om det som skjer fra myndighetenes side.Med hensyn til belønning skrotet DR planlagte besparelser for 900 milloner og TV2s medarbeidere fikk en julebonus på 10. 000 kroner siste år – sikkert fordi de har vært så dyktige til å støtte opp om den førte koronapolitikken. I Norge mottok pressen rettsikkerhetprisen.
Mediene har ikke blitt belønnet slik tidligere og på den måten lukker de nok ytterligere munnen på kritiske journalister.7. SKAMPÅFØRINGI en narsissistisk relasjon brukes skampåføring for å styre partnerens verdensbilde og adferd. Hvis partneren til en narsissist gjør noe eller sier noe narsissisten ikke liker, så har narsissisten ingen hemninger når det gjelder å snakke ned partneren og sette ham/henne i forlegenhet i full offentlighet.På samfunnsplanet ser vi nå en utbredt skampåføring av dem som ikke følger korona restriksjonene, især de unge har vært i skuddlinjen.
Dessverre ser vi skampåføring i fra begge sider av kløften der det snakkes nedsettende, stygt og man latterliggjør andre, dette er særlig synlig i sosiale medier. F. eks. så påfører man skam på dem som ikke bruker munnbind eller følger restriksjonene blindt, de blir stemplet som onde som ikke viser hensyn til sine medmennesker. Slik åpner man opp for at det er i orden å sjikanere og støte ut andre mennesker.HVORDAN TRER VI UT AV STATENS KONTROLL, DERES MANIPULATION OG KRENKELSER?Vi må begynne å bli selvrådende og stopper med å overlate våre liv til staten.
Vi finner ut at vi i utgangspunktet alltid er frie.Vi lar være med å spille med på narrativet.Vi tar de kamper som er våres skjebne å akseptere, vi innser at vi alle har vår egen vei å gå.Vi lar være med å spille offer og slutter med å krenke i forholdet til andre mennesker.Vi lar være med å bidra til splittelse.Vi gjør det vi kan og tar ansvar for oss selv og hjelper våre medmennesker uten å la oss manipulere.”https://freeobserver.org/psykisk-vold-og-regeringens-kraenkelser-af-folket/Psykopatene kontrollerer verden og det kan dokumenteres https://olehartattordet.blogg.no/1474108490_psykopatene_kontrolle.html

Legg igjen en kommentar