Odd Oddsen

 · Fra en venn.

“Mitt beste råd, som lege:Du må IKKE finne på å la deg vaksinere!Ihvertfall ikke så lenge du har et valg.Viktig info:Så langt i 2021, er det så godt som ingen leger som har tatt vaksinen. De har heller ingen ønsker om å ta den.Det var akkurat det samme med H1N1-viruset, “Svineinfluensaen”, i 2009: Norges befolkning ble anmodet om å la seg vaksinere, men så godt som INGEN leger tok denne vaksinenI 2009, måtte daværende direktør for FHI, efterhvert innrømme at hverken han – eller hans familie – hadde VALGT å bli vaksinert.Bare i løpet av januar – i ÅR – døde det flere individer, beviselig og ÅPENBART i tilknytning til vaksineringen – enn det totale antallet “corona-RELATERTE” dødstall for HÉLE 2020!Bare her som jeg bor – i våre egne, private leiligheter, omsorgsboliger, er det i denne bygningen nesten 50 leiligheter. Jeg har fått vite fra et par særdeles dyktige sykepleiere, at det er mange av de nyvaksinerte naboene mine, som har blitt syke – TYDELIG tilknyttet vaksinen – hvor flere defineres som “Alvorlig Syke”!Dét vil si at alle de “Alvorlig Syke”, MÅ innlegges på sykehus!Den éne sykepleieren som betrodde meg dette, var én av pleierene som siden starten av “pandemien” var overbevist om at det virkelig eksisterte en pandemi. Som siden høsten 2020, fortalte at så fort vaksinen ankommer, ville hun være lengst fremme i køen.Men jeg kan garantere deg at den pipen har nå fått en helt annen lyd!Hun har blitt LIVREDD vaksinen! Hun har vært med fra dét øyeblikket vaksinen settes, hvor sykepleiere umiddelbart ser de ALVORLIGE effektene bare 20 – 30 minutter efter vaksinasjonene. Det må ALLTID stå minimum 2 sykepleiere beredt til å hjelpe. Reaksjonene har vært av en så alvorlig karakter, at de er i full beredskap.I løpet av de neste 24 – 48 TIMENE, begynner noen av de nyvaksinerte å virkelig bli ALVORLIG syke!Óg: Så godt som ALLE de vaksinerte får reaksjoner i mér eller mindre grad. De får typiske forkjølelses-symptomer, hodepine, feber, etc.etc.etc. I tillegg, blir det nå TYDELIG formidlet til de yngre sykepleierene, at hvis de planlegger å få barn, må de utsette dette i MINIMUM 3 år efter de har blitt vaksinert…!!I begynnelsen av februar 2021, var FHI forpliktet til å rapportere til det offentlige rom, om alle de menneskene som umiddelbart hadde blitt AKUTT SYKE, i løpet av få timer. Grunnen til forpliktelsene skyldtes det absurde, skyhøye antallet FRISKE, unge mennesker som umiddelbart ble AKUTTE, og alvorlig syke AV vaksinen!Tilfeller hvor det overhode IKKE fantes tvil om at årsaksforholdene IKKE skyldtes alder, eller underliggende, alvorlige sykdommer FØR vaksinene ble satt!Og så har vi alle pasientene som allerede var gamle og syke. Hvor nettopp fordi de var gamle og / eller syke, ble de ikke rapportert til oss, “Folk Flest”, da FHI valgte å informere nordmenn om at disse individene “ville nok dødd uansett”.Fordi det er nettopp alle de unge, friske menneskene som utelukkende – og UTVILSOMT – har blitt syke AV vaksinen. Det er disse tallene de nå har måttet offentliggjøre.Óg antallet med UTVILSOMT, og alvorlig syke individer – AV vaksinen – ble rapportert som: “Så Alvorlig Syke” (medisinsk term.) at det ville blitt betraktet som uansvarlig å IKKE akuttinnlegge disse på sykehus.Over 600 FRISKE mennesker bare i løpet av én måned…?!!Óg ALLE disse ble diagnostisert av leger i forkant av vaksinasjonene, som:”Friske og sterke, uten tegn på noen form for sykdommer eller generelt, redusert helsetilstand”- BOOOM- inntil vaksinen ble satt…!!Óg så kan du begynne å plusse på med alle:- De eldre. – De alvorlig syke. – Alle de kronisk syke.- Alle sykehjems-pasienter, osv, osv. Nordmenn har heller ikke blitt informert om DØDSRATEN blant alle disse, medisinsk diagnostiserte som; “Alvorlig Syke”. Alle de som ligger spredt rundt på sykehusene over héle landet – hvor det selvfølgelig allerede har ankommet busslass med pasientene som i utgangspunktet var gamle. Var syke. Var svake. Var kroniske syke, etc.etc. Dette fordi det kan være et “tolknings-problem” for FHI, med tanke på denne pasientgruppen, om det faktisk var vaksinen som var årsaken til at de PLUTSELIG ble “Alvorlig Syke”, og like plutselig DØDE…Fordi tallene i denne gruppen, kan FHI aldri bortforklare så fort obduksjons rapportene lander på skrivebordene på FHI.Da prater vi IKKE bare om to nuller bak fortallet, men garantert tré nuller……I løpet av kun 31 dager. Har jeg skremt livskitten ut av deg nå, kjære venn, slik at du kanskje takker “nei” til vaksinen…?BRA!!Dét var intensjonen!”En lege.

Legg igjen en kommentar