HVEM SOLGTE LANDET SA DU?

Jens Stoltenbergs 1 regjering (2000–2001) solgte ut : •Kredittkassen 34,6 til 0%•Norsas 52 til 0%•Norsk Medisinaldepot 81 til 0%•Statens skogplantesenter 100 til 0%Solgte ned:•Telenor 100 til 77%•Statoil 100 til 81,7%•Kommunalbanken 100 til 80%•Arcus-gruppen 100 til 34%•VESO 100 til 51%•DNB 60,6 til 48%•Olivin 99,99 til 51%Jens Stoltenbergs 2 regjering (2005–2013) solgte ut:•BaneTele 50 til 0%•Itas amb 53,4 til 0%•Secora 100 til 0%Solgte ned:•Cermaq 79,4 til 43,5%•Hydro 43,7 til 34,3%•StatoilHydro 70,9 til 62,5%Når det kommer til å selge ut landet vårt i forhold til skog ble det under den siste rødgrønne Stoltenberg II regjeringen i perioden 2011 til 2013 solgt 210 720 dekar skog. Under dagens Solberg-regjering fra 2014 til 3. mai i 2019 er det solgt unna 183 653 dekar med skog.

Legg igjen en kommentar