Innlegg på FB av Ziv Elizabeth

Ziv ElizabethDet er folk selv nå, som må holde tunga beint i munnen, Denne mailen ble sendt Til Folkets 169 ombudsmenn, 26.januar 2021. Sett deg inn i lovverket FOR-DIN-EGEN-DEL.Mail:Det er delvis med vantro, jeg skriver disse linjene. Høringen i dag er vedrørende ønsket portforbud, fra regjeringens side..Dersom dere er tilsnakkende, ville dagens farse aldri kommet til det punket hvor det er aktuelt å måtte sende dere denne mailen, akkurat som det aldri hadde kommet til det punktet hvor det var aktuelt for regjeringen å komme med et absurd ønske..Heldigvis faller ønske på sin egen urimelighet.Folkets garanti, er Law of Maximum.Grunnloven har utgangspunkt i Maksimum av lov, som alle lovverk har. Med andre ord: Det folk ikke kan gjøre i egen kapasitet, kan de heller ikke gi fullmakt til, til en valgt myndighet.Det sier seg selv at dersom Hvermansen ikke kan bestemme over andre, isolere andre, ødelegge næringsvirksomheten til andre, skremme andre, fotfølge andre, kontrollere andre, teste andre, bedra andre… kan heller ingen offentlig ansatte tjenestemenn gjøre det. For hvem skulle i så fall gitt fullmakten?.Redusering/fjerning av medfødte rettigheter, er således udiskutabelt, uansett situasjon.· Har det noen hensikt å si noe om PCR-testene. Nei, da ville dere aldri godkjent 40 sykluser.· Har det noen hensikt å si noe om maskebruk. Nei, da ville dere stoppet maskebruken for lenge siden.· Har det noen hensikt å si noe om den eksperimentelle mRNA-behandlingen på Folket. Nei, da ville dere aldri godkjent den.· Har det noen hensikt å si noe som helst, om influensaen som kun fikk nytt navn i 2020. Nei, da ville dere stoppet farsen før den fikk startet..Dersom dere som folkets ombudsmenn, ikke snur 180° nå, respekterer dere ikke Grunnloven, og avtalen med Folket frafaller automatisk.Mao. River dere i stykker arbeidskontrakten med sjefen, så vel bekomme..Det er nok av ærlige og redelige folk å bytte dere ut med.Vennlig hilsen:Ziv Elizabeth:En av Folket

Legg igjen en kommentar