Landmåling(Geomatic).

MÅLEUTSTYR SOM BENYTTES ER KUN GPS.

Med 50 års erfaring innen bygg/anlegg(alle fagområdene innen anlegg med tidligere Sentrale godkjenninger) samt tileggsutdannelse innen landmåling og selvstendig firma siden 2000 innen byggeledelse og landmåling kan jeg påta meg de fleste oppdrag inne anlegg/landmåling der det kreves ansvarsretter klasse 2.

Behjelpelig med prosjektering i forb med opparbeidelse av tomter/feltutbygging. Nevnes må også at jeg AK 1 for utvendig arbeider.

Lang erfaring med kartforretninger og prosjektering /utsetting og kontroll av husplassering.

Faste priser gis på enkelte oppdrag.

Nevner også at jeg har utstyr for tining av innvendige vannledninger.

Ingeniørutdannelse samt yrkespedagogikk.

Henv: janwin64@gmail.com 995 35 869

Legg igjen en kommentar