Ernas advarsel: – Oppvasken kommer nå

Ifølge statsminister Erna Solberg har nye oljefunn og høy oljepris utsatt oppvasken, men nå er det slutt. – Nå kommer den.

LA FRAM NY STRATEGI: Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner la fram sin strategi for Norges langsiktige utfordringer. Foto: Berit RoaldArnhild Aass KristiansenPublisert fredag 12. februar 2021 – 16:11
Sist oppdatert fredag 12. februar 2021 – 18:02

Bildet som tegnes opp er dystert, med økte utgifter og reduserte inntekter. På pressekonferansen i dag ble det et tema at dette har en snakket om lenge, men nå er vi her.

– Ja, dette var spørsmål vi diskuterte da jeg var leder i Unge Høyre for 30 år siden. Vi kalte oss selv for oppvaskgenerasjonen. Men dette er ikke lenger et framtidsscenario, dette er utfordringer som vi står i nå, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Erna Solberg advarer

Statsminister Erna Solberg sier de forutsette utfordringene i norsk økonomi kom seinere enn det så ut til for noen tiår siden.

– Vi trodde at det kom til å bli et gap mellom inntekter og utgifter tidligere, men vi har funnet mer olje og oljen fikk en mye høyere pris. Det ga oss 20-25 ekstra år med veldig høy inntekt her i landet, sier Solberg, som advarer.

– Vi forskjøv oppvasken, men den er her nå. Vi ble dessertgenerasjonen, ikke oppvaskgenerasjonen. Vi har en jobb å gjøre for at den oppvasken skal bli ganske enkel å ta, sier statsministeren til Dagbladet.https://omny.fm/shows/rett-paa/norges-st-rste-utfordringer-morsom-club-eller-rets/embed

Tre utfordringer

Regjeringen skisserer tre hovedutfordringer i åra som kommer.

* Befolkningen endrer seg. I dag står det fire personer i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist, mens det i 2060 bare vil være to.

*Utgiftene går opp, men skatteinntektene vil ikke øke like mye og oljeinntektene vil gå ned.

* En skal gjennomføre det grønne skiftet.Volume 90% KRISE: President Joe Biden talte til nasjonen om USAs økonomi og coronakrisepakken: – Det er åpenbart at vår økonomi fortsatt er i trøbbel. Video: AP

– Bedre rustet

Statsministeren mener Norge er bedre rustet for dette enn da de la fram forrige perspektivmelding i 2017.

– De lange linjene forandrer seg ikke på fire år, men vi er bedre rustet. Det er rett og slett fordi vi har investert mer i utdanning, forskning og utvikling. Det er høyere gjennomføringsgrad i videregående skole.

– Vi ser at det er yrende liv i næringer som en trodde var på vei inn i solnedgangen. Det grønne skiftet bidrar til dette. Vi har også fått testet ut flere virkemidler for å få flere i jobb. Men dette er kanskje noe av det mest kompliserte, og mest utfordrende vi skal gjennom. Det tar tid å få resultater, sier Solberg.

Mindre handlingsrom

Da Jan Tore Sanner gikk gjennom innholdet i meldingen pekte han på at oljepengebruken økte med 12 milliarder kroner i gjennomsnitt per år siste ti år. Fram mot 2030 vil den bare øke med 3-6 milliarder kroner per år.

Samtidig øker utgiftene slik at handlingsrommet for nye prioriteringer vil gå kraftig ned.

– I perioden 2011-2019 var handlingsrommet 21 milliarder kroner i gjennomsnitt per år. Fram mot 2031 reduseres dette tallet til rundt 4 milliarder i gjennomsnitt per år. Det er omtrent samme beløp som det vil kreve å dekke merutgiftene til helse og omsorg som følge av endringer i befolkningen. Hele muligheten til å kunne bruke penger på andre gode formål spises med andre ord opp, sier Sanner, som konkluderer.

– Nye utgifter må finansieres ved omprioriteringer og kutt i budsjettene.MENINGERBekymringsfullt – og potensielt farlig

– Kunne brukt mer

– Denne regjeringen har ikke måttet ta mye av oppvasken?

– Det blir et mindre handlingsrom i åra som kommer, men også vår regjering har brukt mindre oljepenger enn det vi strengt tatt kunne gjort om vi hadde fulgt handlingsregelen. Totalt utgjør dette 300 milliarder kroner mindre i løpet av de åtte åra, sier Jan Tore Sanner.

Han sier til Dagbladet at han mener det også er viktig å se hva pengene er brukt på.

– En større andel av investeringene har gått til investering i høyere utdanning, forskning, veier og jernbane og vekstfremmende skatteletter. Det gir et godt grunnlag til å skape verdier i åra som kommer, mener han.

Har ikke levert

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener imidlertid at regjeringen ikke har levert på å de største utfordringene.

– Den store utfordringen for Norge på 20-tallet er å få flere i jobb. Den store oppgaven blir å sikre et seriøst arbeidsliv med hele og faste stillinger som gjør at unge nordmenn velger de viktige fagene Norge trenger. Det er den store oppgaven nåværende regjering ikke har levert på, sier Ap-lederen til Dagbladet.

– Flere i arbeid og mer rettferdig fordeling er nøkkelen for å finansiere velferdsstaten på sikt, sier han.Dystre spådommer for Norge

Legg igjen en kommentar