Innholdet i vaksine(Kopiert).

KOPIERT!

Selv om jeg nå har fordypet meg i vaksine, er det veldig mye jeg ikke forstår, men jeg har kopiert innhold fra pakningsvedlegg på felleskatalogen .no og utdypet litt:COVID-19 Vaccine AstraZeneca:En dose inneholder:Sjimpanse-adenovirus som uttrykker SARS-CoV-2 Spike glykoprotein (ChAdOx1-S) **Produsert i genetisk modifiserte humane embryoniske nyreceller (HEK 293) og ved rekombinant DNA-teknologi.Dette produktet inneholder genetisk modifiserte organismer (GMO).ChAdOx1-S: er et sjimpanse adenovirus med et icosahedral nukleokapsid som inneholder et dobbeltstrenget mDNA- genom. Navnet adeon stammer fra deres første isolasjon fra humane adenoider i 1953.Produsert i HEK 293: er en spesifikk cellelinje opprinnelig avledet fra humane embryonale nyreceller dyrket i vevskultur hentet fra et abortert kvinnelig foster i 1973.L-histidin: er en essensiell aminosyre, og er en bestanddel i de fleste proteiner i kroppen. Når et naturlig og viktig stoff som L-histidin er, injiseres i kroppen (sammen med tungmetaller, virus, vaskemidler og antibiotiske hjelpestoffer osv.) kan det oppstå en autoimmun reaksjon, at immunforsvaret ikke klarer å skille mellom stoffene fra vaksinen og den naturlig forekomsten av aminosyren; og feilaktig oppfatter kroppens egne som inntrengerne. Kroppen går på en måte i krig mot seg selv, ved at immunforsvaret feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev hvor det finnes L-histidin.L histidinhydrokloridmonohydrat: Monohydrokloridsalt av aminosyren L-histidin. Histaminforløper via histidindekarboxylase. L-histidinmonohydroklorid, ikke-animalsk, brukes i cellekulturmedieformuleringer brukt i bioproduksjon. Bruk av ikke-animalsk L-histidin og andre komponenter unngår risikoen for å forurense bioprodukter med utilsiktede virus.L-histidin er involvert i enhetsmetabolismen. Det er assosiert med proteinmetylering. Histidin fungerer som en forløper for dannelsen av histamin, som er forbundet med allergiske responser. Magnesiumkloridheksahydrat: er mye brukt som kilde til magnesiumion i kjemi og molekylærbiologi. I biologiske systemer er magnesium en ko-faktor for mange enzymer, inkludert deoksyribonuklease (DNase) og forskjellige restriksjonsenzymer. Spiller også en rolle i cellemembranintegritet, muskelcellefysiologi, kardiovaskulær og muskulær aktivitet og nukleinsyrestruktur. Magnesiumkloridløsning er et gunstig valg som en elueringsbuffer for rensing av antistoffaffinitetskolonner; det er mye mildere på de fleste antigener enn syreeluering, noe som tillater gjenbruk av antigensøylen. Også en viktig kofaktor for DNA-polymerase i polymerasekjedereaksjon (PCR) amplifikasjon.Polysorbat 80/E433: en gylden viskøs væske, et syntetisk komponent, en stabilisator. Den er lett brennbar i nærheten av varme. Polysorbat er et emulgeringsmiddel som reduserer overflatespenning slik at oljer og vannfaser kan blandes.Når polysorbat injiseres fører dette til at blod-hjerne barrieren blir mer porøs slik at stoffer i vaksiner kan passere gjennom barrieren og havner i hjernevev.I noen publiserte studier finners det sammenheng mellom Polysorbat-80 og infertilitet hos mus… en akselererende modning av hun rotter og deformering av eggstokkene. Det kunne forårsake kreft … Riktignok hos rotter og mus … men ..Det er også en studie som viser en forbindelse mellom inntak av Polysorbat-80 og tarmproblemer, og å forverre Chrons sykdom. Videre kan det å bruke dette som en emulgator i mat, være en årsak til fedme og kroniske inflammatoriske sykdommer pga måten Polysorbat-80 er konstruert for å lettere løse opp stoffer, som ikke er heldig for en natur fordøyelse. Det er også sett en sammenheng mellom stoffet og blodpropp, hjerneslag, hjerteinfarkt mm. Men, det er kun gjort funn i forbindelse med dyreforsøk, ikke på mennesker.Etanol = Etylalkohol eller alkohol.Sukrose = sukker, karbonbinding glukose og fruktose.Natriumklorid = koksalt som er natrium og klor.Dinatriumedetat (dihydrat): er et polyvalent chelateringsmiddel som brukes til å behandle hyperkalsemi og digitalis toksisitet assosiert med ventrikulære arytmier…. og vann til injeksjonsvæsker.og det er bare å dele hvis noen ønsker.

Legg igjen en kommentar