SKA FÖRENTA NATIONERNA STYRA GLOBAL VÄDERMODIFIERING?

  by JM.

Mars 2019

Ett antal medlemsländer inom Förenta Nationerna pushar för att FN ska bli det globalt styrande organet för geoengineering. Man vill använda geoengineering för att bekämpa klimatförändringarna.

Jim Lee driver sajten Climateviewer.com och han berättar om en artikel i tidningen Scientific American som kom ut nyligen. Artikeln säger att Förenta Nationernas organ UNEP (United Nations Environment Assembly) hade ett möte i Nairobi Kenya i mars 2019 och att Schweiz och nio andra länder ville att UNEP ska undersöka geoengineering djupare i syfte att kunna bekämpa klimatförändringarna. Man vill även att FN ska bli det globalt styrande organet för vädermodifiering om man bestämmer sig för att använda dessa tekniker. Detta förslag stoppades dock av USA, Saudiarabien och Brasilien. När jag läser på om FN och geoengineering så inser jag att FN länge har pushat  för att normalisera och legalisera vädermodifiering.

https://youtube.com/watch?v=Mbh1kn-796U%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Den-US%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Video ovan: Jim Lee från sajten Climateviewer.com berättar det senaste om geoengineering/vädermodifiering.

AEROSOLER I ATMOSFÄREN

Jim Lee hänvisar även till en  artikel på sajten Climatechangenews. Artikeln nämner det faktum att man vill använda metoder som gör att solens strålar inte når fram till jordytan. Detta görs genom att beströ atmosfären med aerosoler (små partiklar) som  skapar konstgjorda moln.  Man vill även ta bort koldioxid från atmosfären. Andra metoder som diskuteras i artikeln är att bespruta moln med sjövatten i syfte att få molnen mer reflekterande.

Kritiska röster i artikeln säger att vädermodifiering kan förvärra klimatet och kan även användas som vapen. Man menar att vädermodifiering skulle kunna leda till förändrade vädermönster, förstöra jordbruket och förvärra politiska relationer.

Lee nämner även att FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-Moon pushar för vädermodifiering i en artikel i tidningen Project Syndicate (Project syndicate = George Soros). Ban Ki-Moon skriver:

“En grupp självständiga globala ledare vid namn ‘The Elders’ vill ha ett globalt regelverk för vädermodifiering och få det operativt så snart som möjligt. Förenta Nationernas UN Environment Assembly vill starta en global informationskampan gällande vädermodifiering. Förenta Nationerna är den bästa organisationen för att styra global vädermodifiering”.

förenta nationerna_vädermodifiering_geoengineering sverige_klimatförändringar_chemtrails
Den globala eliten vill nu använda sig av och legalisera geoengineering (vädermodifiering) och de vill att FN ska styra upp det hela. De påstår att geoengineering inte förekommer utan endast finns i planeringsstadet men detta är inte sant. I Sverige har geoengineering förekommit sedan millenieskiftet och i USA senast sedan 1940-talet. Bilden ovan visar flygplan som släpper ut metaller i atmosfären. Fenomenet kallas oftast  ‘chemtrails’.

GLOBAL PUSH FÖR VÄDERMODIFIERING

Lee säger vidare att vissa vetenskapsmän menar att Parisavtalet bör vara en språngbräda för att börja med vädermodifiering i global skala. Det som de försöker säga är att de åtgärder som behövs för att bekämpa klimatförändringarna inte är tillräckliga och därför behövs  geoengineering. Den främsta förespråkaren för vädermodifiering är Harvard-professorn David Keith. Keith vill släppa ut  aluminium, titanium, iskristaller, kolsyrad kalk och svavel  i atmosfären med hans Strato Cruiser  Flight System i ett försök att blockera solens strålar. 

solar radiation management_förenta nationerna_geoengineering_chemtrails_sverige_
Den metod som David Keith använder kallas för Solar Radiation Management. Man skickar upp en ballong i atmosfären som släpper ut aerosoler. Dessa aerosoler bildar konstgjorda moln. Molnen gör att solens strålar reflerkteras bort från jordytan. Man vill bekämpa global uppvärmning/klimatförändringarna.

NATO OCH VÄDERMODIFIERING

Lee spekulerar om vem som kan bedriva vädermodifiering utan att någon känner till det. Lee menar att svaret är Natos Petroleum Committee. År 1996 så hade alla Nato-länder bytt bränsle till typen JP8. JP8 innehåller kraftigt ökade halter av aluminium, kalcium, titanium, svavel med mera – just de beståndsdelar som är förknippat med vädermodifiering. JP8 innebär alltså mer tungmetaller i atmosfären. Lee nämner även att Nato har omarkerade plan som flyger högt uppe i atmosfären.

Lee nämner vetenskapsmannen Alan Robock och hans syn på geoengineering. Robock nämner att några fenomen vi skulle kunna se i samband med global geoengineering är: 

  • Torka i Afrika och Asien
  • Ett förstört ozonlager.
  • Försurning av världshaven
  • Påverkan på den troposfäriska kemin
  • Störningar i ekologin på grund av den spridda strålningen.
  • Islager hindras från att smälta.

“TEKNOKRATER SKA INTE STYRA VÄRLDEN”

Jim Lee har ett lagförslag som han kallar “The Environmental Modification Accountability Act” där nationer måste stå till svars om de använder sig av geoengineering. Detta eftersom om en nation sysslar med vädermodifiering så kan denna nations handlingar påverka hela planetens väder.

Jim Lee:

Jag har två döttrar på två och nio år. Jag vill inte att dess ska växa upp i en värld där ett antal teknokrater kan sitta i ett rum och bestämma vad den globala temperaturen ska vara. Jag vill inte att teknokrater ska få bestämma vem som får leva och vem som får dö, vem som får regn, vem som inte får regn. Den som kontrollerar vädret kontrollerar hela världen. Effekterna av vädermodifieringen kan bli brutal. Det finns många som pratar om klimatförändringar, kom ihåg att det är teknokraterna som får till stånd dessa klimatförändringar. Vi är i en seriös situation om vi inte gör något åt geoengineering. Många fler behövs ombord i denna debatt. 

https://youtube.com/watch?v=odi41jI9mXo%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Den-US%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

I videon ovan kan man se geoengineering in action.  Plan sprutar ut så kallade chemtrails (kemikalie spår). Kärt barn har dock många namn. Andra termer som används är Strategic Aerosol Injection, global dimming, climate engineering, aerosolbesprutning för att nämna några.

Relaterat:https://player.vimeo.com/video/287019791

Video ovan: protest i Sverige mot chemtrails år 2018. Gruppen demonstrerade utanför SMHI, Transportstyrelsen och Luftfartsverket.

https://youtube.com/watch?v=KdSjXiN3FKo%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Den-US%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Video ovan: Lyndon B. Johnsson “Vi håller på att bygga grunden för en vädersatellit. Denna satellit kommer att kontrollera planetens väder. Den som kontrollerar vädret, han kontrollerar världen”.

Elena Freeland om geoengineering och 5g.

jmm.nu Elena Freeland 5g geoengineering

Dokumentär om HAARP (geoengineering). 

jmm.nu dokumentär om haarp

Varför chemtrails över Sverige? Läs artikeln: 

jmm.nu chemtrails Sverige

Legg igjen en kommentar