Derfor frykter Norge den sørafrikanske varianten

Selv om lite tyder på at den sørafrikanske varianten gir et mer alvorlig sykdomsforløp enn de andre variantene av coronaviruset, frykter assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at varianten vil kunne bli dominerende de neste månedene.

Publisert:Oppdatert i dag 07:55

– Foreløpig er det påvist få tilfeller. Det vi vil forsøke er å eliminere de utbruddene vi har, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

https://www.vgtv.no/212021?jwsource=cl

Den sørafrikanske mutantvarianten er påvist på Vestlandet, og det er trykket på den røde tiltaksknappen for å hindre spredningen. Dette betyr blant annet en bredere definisjon av hvem som er nærkontakter, altså at nærkontaktene til nærkontaktene også må i karantene og teste seg, og at de ønsker å stenge ned samtlige byggeplasser i områdene der varianten er påvist.

Mandag kveld ble den sørafrikanske mutasjonen også påvist i Drammen og Austrheim.

Sistnevnte tilfelle stammet fra utbruddet på byggeplassen Fantoft i Bergen.Nakstad om de nye mutasjoneneVolume 90% LES OGSÅDenne mutanten vil vi i hvert fall ikke ha

– Bekymringen vår er knyttet til at enkelte vaksiner kan komme til å virke dårligere på denne varianten enn de virusstammene vi kjenner fra før. I tillegg er den sør-afrikanske varianten mer smittsom og vil derfor kunne bli dominerende i Norge de neste månedene hvis den får fotfeste, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG på spørsmål om hva som bekymrer Helsedirektoratet rundt utbruddet av den sørafrikanske varianten.

Fra før har den britiske mutasjonen, som ble påvist i et utbrudd i Nordre Follo like over nyttår, lagt store begrensninger på deler av Østlandet. Nå har den sørafrikanske mutasjonen begynt å få et lite fotfeste i andre deler av landet.

Uklokt

En studie i Sør-Afrika antydet at AstraZeneca-vaksinen var mindre effektiv mot milde symptomer hos den sørafrikanske mutasjonen, men studien var liten og vanskelig å dra større konklusjoner fra. Likevel valgte myndighetene å midlertidig stoppe vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen.

– Det virker som en uklok beslutning, for hittil viser dataene at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom. Det er infeksjon som sådan som har vært mulig å måle i vaksineforsøkene hittil, sier Anne Spurkland, immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, og viser til at studiene også fortrinnsvis har deltakere som er yngre enn 65 år og uten underliggende sykdommer.

Stor kartlegging: I disse kommunene er det påvist mutert virus

– Dette er opplysninger som vi tar alvorlig og utreder, men akkurat nå vet vi ikke om det er noen vaksine som egner seg bedre enn andre for den varianten, sier Bukholm.

Nakstad sier videre at mye avhenger av om man klarer å stanse spredningen av denne varianten i de utbruddene der den er identifisert.

– Det er fullt mulig å klare det, men vi må være forberedt på at det fortsatt vil komme flere tilfeller fra utlandet, selv om vi har et godt test- og karanteneregime for alle som reiser inn til Norge. Så lenge det bare dreier seg om enkelttilfeller som dukker opp i karanteneperioden er det ingen stor smitterisiko, men hvis det skjer spredning i det skjulte er det mye vanskeligere å stanse de nye virusvariantene, fortsetter Nakstad.

ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad, her fotografert på toppen av VG-bygget. Foto: Ola Vatn / VG

Direktør for Bioteknologirådet, Petter Frost, går i detalj på virusmutasjonene i faktaboksen under.

– I tillegg til den samme «smittsomhetsendringen» som den britiske varianten har, så har den sørafrikanske varianten en annen endring som har skapt oppmerksomhet. En liten delstruktur på piggeproteinet er endret slik at den gjenkjennes dårligere av noen av de mange antistoffer kroppen vår har produsert for å bekjempe viruset, for eksempel etter vaksinasjon, sier Frost.

Han understreker samtidig er ikke det så enkelt at det er én faktor som bestemmer for eksempel vaksineeffekt. Det er et helt batteri i immunsystemet vårt som virker og det skal vanligvis mange «uheldige» endringer til før vaksiner ikke fungerer, sier han.

Slik muterer viruset

https://www.vgtv.no/212021?jwsource=cl

VIS MERSlik skal de finne muterte coronavirusVolume 90% 

Ikke mer alvorlig

Helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen sa mandag til NTB at de frykter det kan være snakk om en «massespredningshendelse» i vestlandshovedstaden etter at den sørafrikanske varianten ble påvist på byggeplassen Fantoft stasjon.

– Foreløpig er det ikke konkludert med at den mer smittsomme mutasjonen har et mer alvorlig sykdomsforløp. Samtidig vil smittetrykket i landet bli høyere med en mer smittsom variant, så selv om viruset isolert sett ikke er mer alvorlig, kan konsekvensen bli mer alvorlig for samfunnet, sier Spurkland.

En av de større utfordringene helsemyndighetene i Bergen har stått overfor, er at smitteveiene har vært ukjente. Det betyr at de ikke får kartlagt hvem de smittede har vært i nærkontakt med.

– Det betyr at de må stenge Bergen helt i to uker, så godt de kan, og begrense bevegeligheten og håpe på det beste. Man må jo bare håpe at det er mulig, analyserer Spurkland på spørsmål om hvordan er mulig å eliminere varianten helt.

Overrasket

I Bergen er det Haukeland universitetssykehus som har påvist de ulike mutantutbruddene, som har funnet sted blant annet på byggeplasser og to byggeplasser er stengt ned som følge av dette.

https://www.vgtv.no/212144?jwsource=cl

– I Bergen har det vært relativt stabilt lave smittetall de siste par ukene, og vi hadde ingen mistanke om at det var mer smittsomme varianter i Bergen. Det kom som en stor overraskelse, sier avdelingsleder ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland, Elling Ulvestad.VG Forklarer: Slik kan det påvirker nye mutasjoner vaksineringenVolume 90% LES OGSÅSprengt testkapasitet i Nittedal frustrerer – får hjelp fra nabokommuner

Det har foreløpig ikke vært noen innlagt med den sørafrikanske varianten og Ulvestad sier det er vanskelig å si noe om hvordan sykdomsforløpet er på den varianten kontra de andre.

– Det har vært diskutert om dette er et mer farlig virus eller ikke, men konsensus er at det ikke er økt fare forbundet med disse variantene, forklarer han.

Han forklarer at biologiske lover sier at viruset, for at det skal være mest mulig vellykket, må spre seg mest mulig. Det betyr at viruset vil spre seg mer effektivt om pasienten det tar bo i ikke blir alvorlig syk og slutter å bevege seg rundt.

https://www.vgtv.no/211948?jwsource=cl

– Siden vi har påvist seks tilfeller, er det grunn til å tro at det finnes andre steder. Da blir denne taktikken (å eliminere helt, journ. anm.) vanskelig. Det blir en spennende uke vi går inn i, sa Ulvestad – før mutasjonen ble påvist i Drammen.Slik påvirker mutasjonen Nordre FolloVolume 90% Publisert:Publisert: 09.02.21 kl. 05:26Oppdatert: 09.02.21 kl. 07:55

Legg igjen en kommentar