Slik forventer FHI at vaksineringen kommer til å skje.

Innen midten av februar burde alle som vil på norske sykehjem være vaksinert. Det er lagt opp til at de mellom 75 og 84 år skal få tilbud om vaksine i begynnelsen av februar.

Publisert:Oppdatert i går 21:34

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Det kommer frem av Folkehelseinstituttet ferske scenario for vaksinering av den norske befolkningen. I dette skisserer de hvordan vaksineringen burde gå for seg om leveransene fra vaksinene Pfizer-BioNTech, Moderna og AstraZeneca går som det skal.

Med de nye leveransene fra AstraZeneca har Norge trolig nok doser til å vaksinere risikogruppene og kritisk helsepersonell innen 1. juli.

Det opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Vi kan vaksinere 1,8 millioner nordmenn før sommeren, sier Bukholm og legger til:

– Det vi har avtale om leveranser av nå, gjør at vi sannsynligvis får vaksinert risikogrupper og kritisk helsepersonell før sommeren. Så må resten vente til etter sommeren.

Den britiske mutasjonen er løs på Østlandet, men det er andre varianter som bekymrer ekspertene mer:VG Forklarer: Nye mutasjoner bekymrer – slik kan det påvirke vaksineringenVolume 90%

Bukholm presiserer at dette både er en foreløpig plan.

– Det kan komme andre vaksiner til som gjør at dette bildet ser helt annerledes ut om en måned eller to. Så dette er et konservativt estimat basert på de avtalene vi har.

Slik er vaksineplanen

Vaksineringen av de over 85 år har allerede begynt og er forventet ferdigstilt i begynnelsen av mars. Vaksineringen av helsepersonell er også i gang og FHI forventer at dette vil pågå utover 2021.

For aldersgruppen 75 til 84 år forutsettes det oppstart i begynnelsen av februar. Den runden er forventet avsluttet i begynnelsen av april.

For gruppene 65 til 75 år, samt de mellom 18 og 64 år med høy risiko, tror FHI at vaksineringen vil begynne i midten av mars og være ferdig i midten av juni.

De i aldersgruppen 55 til 64 med underliggende sykdommer har forventet oppstart i midten av februar og er tenkt sluttført i begynnelsen av mai.

For de mellom 45 og 54 med underliggende sykdommer er det tenkt oppstart i begynnelsen av mars og avslutning i begynnelsen av juli.

Gruppen mellom 18 og 44 år med underliggende sykdommer er det planlagt tilbud med vaksine i begynnelsen av mai og sluttføring i begynnelsen av juli.

For de mellom 55 og 64 år uten underliggende sykdommer er det forventet at en vaksine kan tilbys i begynnelsen av mai og utover 2021.

For aldersgruppen mellom 45 til 54 år er det tenkt oppstart i midten av juni og tenkt at vaksineringen skal pågå utover 2021.

Til sist kommer aldersgruppen 18 til 44 år. Det er tenkt at denne gruppen kan tilbys vaksine i midten av juli. Vaksineringen av denne gruppen skal pågå utover 2021.https://www.vg.no/spesial/2018/datawrapper/?id=2722e2&initialWidth=691&childId=spesial-2018-datawrapper-2722e2&parentTitle=Slik%20forventer%20FHI%20at%20vaksineringen%20kommer%20til%20%C3%A5%20skje%20%E2%80%93%20VG&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fi%2Fx3OEKG%2Fslik-forventer-fhi-at-vaksineringen-kommer-til-aa-skje%3Futm_source%3Dvgfront%26utm_content%3Drow-12LES OGSÅDette er Ernas tre scenarioer for pandemiens utvikling

Slik skal vaksinene fordeles

Dette scenarioet baserer seg på at vaksinen fra AstraZeneca blir godkjent. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har konkludert med at de mener denne vaksinen bør godkjennes for personer fra 18 år og opp.

FHI har lagt opp til at personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer skal gis vaksinen fra Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Dette scenarioet legger til grunn av 370.000 helsepersonell gis vaksinen samtidig med de over 85 år. Det skal også gis 30.000 doser til spesialisthelsetjenesten.

FHI anslår at 90 prosent av dem som tilbys vaksinen, kommer til å takke ja. De anslår videre at 95 prosent av dem som får første dose, møter opp til andre dose.

De legger videre opp til en forventning om at leveransene med vaksinen fra Pfizer-BioNtech tar seg kraftig opp i mars med over 460.000 doser. Slik er det tenkt at leveransene av denne vaksinen vil fortsette ut juli, med noe økning.

For Moderna er det ventet en leveransetopp i juli med over 236.000 doser. Etter anslagsvis 193.000 doser med AstraZeneca i februar, forventer FHI at de vil levere 200.000 doser i måneden ut juli. Etter dette er det ikke lagt opp til noe scenario.

Det er til sammen forventet følgende leveranse av de tre vaksinene de kommende månedene:

Januar: 196.800 doser

Februar: 459.430 doser

Mars: 714.697 doser

April: 795.411 doser

Mai: 795.411 doser

Juni: 795.411 doser

Juli: 974.466 doserErnas tre scenarioer: – Kan ha tiltak ut åretVolume 90%Publisert:Publisert: 29.01.21 kl. 18:00Oppdatert: 29.01.21 kl. 21:34

Legg igjen en kommentar