Frykter flere med mutert virus

Det er registrert minst 69 smittetilfeller forårsaket av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune. Nå venter kommunen i spenning på svar på resterende 100 prøver.

– Jeg tror det er stor sjanse for at noen av de prøvene har den engelske muterte viruset. Det er jo det vi frykter, sier ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan, til Dagbladet.

Ordføreren forteller at hun håper å få svar i løpet av onsdagen, og fortløpende framover.

– Jeg er veldig spent på om og hvor mange som har den engelske varianten.Kan ramme hele Norge

Tre med ukjent smittevei

Hun forteller at det sendes inn prøver fra kommunen fortløpende.

– Jeg opplever nå at vi har mange som ønsket å teste seg, det er veldig bra, det er helt avgjørende at man gjør når man oppdager at man har noen symptomer, sier Opdan.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold forteller til Dagbladet at det er et mindretall av de smittede med mutert virus som har ukjent smittevei.

ORDFØRER: Hanne Opdan (Ap) under en pressekonferanse i Nordre Follo kommune. Foto: Fredrik Hagen / NTB
ORDFØRER: Hanne Opdan (Ap) under en pressekonferanse i Nordre Follo kommune. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er meget få personer av de 69, sier hun og fortsetter:

– Smittesporingsteamet jobber hardt i samarbeid med FHI for å forsøke å finne en sammenheng mellom alle de 69 smittetilfellene, men det er ikke sikkert at vi klarer det. Vi opplever at såpass få tilfeller med ukjent tilknytning foreløpig ikke peker mot stor grad av ukontrollert spredning i vår kommune.

Kommunen har mottatt rundt 400 covid-19-positive prøvesvar siden 15. desember 2020.

– Jeg vil påpeke at vi sender våre prøver inn til laboratoriet på Ahus. Folkehelseinstituttet har angitt at de innhenter fra dette laboratoriet alle våre positive prøver tatt mellom 15. desember, fram til i dag og fortløpende videre framover.Slik avslører de mutantvirusetVolume 90%FHI brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset fra Nordre Follo. Nå rustes det opp i avdeling for medisinsk genetikk og klinikk for laboratoriemedisin ved OUS. Reporter: Amanda Walnum og Emilie Rydning.

«Direkte link» til Nordre Follo

Langhus bo- og servicesenter har blitt sentrum for utbruddet av den muterte coronavirusvarianten fra Storbritannia. Utbruddet i Nordre Follo har forgreininger til seks kommuner; Ås, Moss, Vestby, Indre Østfold, Enebakk og Oslo.

– Har kommunen hatt helsearbeidere som har jobbet i andre kommuner i desember eller januar?

– Nei, det kjenner jeg ikke til. Vi har helt fra i våres hatt fokus på å ikke ha ansatte som jobber i andre kommuner i våre helsetjenester. Det er slik at arbeidstakere skal oppgi sin biarbeidsgiver til hovedarbeidsgiver, men vi har ikke noen utvidet kontrollmulighet ut over dette. Vårt utgangspunkt er at arbeid på tvers av kommunene ikke skal forekomme. Når det er sagt er faglig forsvarlig drift gjennom hele pandemien førsteprioritet.Mistenkt mutantsmitte i flere kommuner

I en pressemelding fra Oslo kommune kom det i går fram at Sykehjemsetaten i forrige uke ble kjent med at en coronasyk medarbeider ved Smestadhjemmet har en direkte link inn mot utbruddet i Nordre Follo. Som kjent har det blitt bekreftet at sju prøver fra hjemmet inneholdt det muterte viruset.

FLERE: Flere kommuner på Østlandet mistenker at de kan ha fått det engelske mutantviruset fra Nordre Follo. Mange venter på prøvesvarene. Foto: NTB
FLERE: Flere kommuner på Østlandet mistenker at de kan ha fått det engelske mutantviruset fra Nordre Follo. Mange venter på prøvesvarene. Foto: NTB

Med hensyn til personvern vil ikke kommuneoverlegen utdype ytterligere om den direkte linken, men slår fast at de har ingen kjennskap til at noen av deres helsearbeidere har jobbet på Smestadhjemmet i perioden. Hun påpeker også at Oslo og Nordre Follo er en del av samme bo-, arbeids- og sosialiseringsregion.

– Vi er naturlig nok i tett kontakt med Oslo. Kontakt mellom venner, bekjente, familie eller jobbkolleger er således på generelt ikke en utenkelig situasjon i vår region.Her skal de avsløre mutantviruset

– Har hatt effekt

Det er fra før av kjent at Folkehelseinstituttet brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset i Nordre Follo, og FHI har fått kritikk for at sekvenseringen av virusprøver har gått tregt i Norge sammenliknet med blant annet Danmark. Nå trappes for øvrig kapasiteten opp, blant annet i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

KOMMUNEOVERLEGE: Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo kommune. Foto: Lise Åserud / NTB
KOMMUNEOVERLEGE: Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo kommune. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det ideelle hadde vært å få svaret tidligere, men jeg har forståelse for utfordringer med kapasiteten. Det skal sies at vi i hele tidsperioden har hatt strenge smitteverntiltak generelt og i vår kommune spesielt. Nordre Follo kommune har også hele tiden hatt god oppfølging av TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene), sier kommuneoverlegen og fortsetter:

– Hvis vi ikke hadde hatt noen tiltak, ville man forventet en rask økning i smittetallene hos oss nå. Det har vi foreløpig ikke. Jeg tolker det dithen at smitteverntiltakene har hatt effekt, uavhengig av den muterte engelske varianten.Ventet på oppdrag mens viruset herjet

Frykter flere med mutert virusVolume 90%

Legg igjen en kommentar