Her kommer det frem det jeg har uttalt en stund, at den katolske kirken er kuppet av satan-dyrkere som tjener New World Order prosjektet. Dette har foregått gradvis gjennom 60 år.Hvem som står bak er vel ingen hemmelighet.. jødemafiaen aka bankkartellet!Klikk linken for å se hele videoen.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frumble.com%2Fvawwbz-archbishop-vigan-talks-of-the-coming-new-world-order.html%3Ffbclid%3DIwAR0V5gXJJHtQeIcbiGYP11CsW_d6oGKFcHPnwtQoLdTBfKDe4irBnleE-go&h=AT2zknh1awZkVZbdBpDO_0LLGEu_G5Z7UEmoE9GQ1WW94hHdoVZU-kOFSeVcvb3Mz55wgG3OXZHktjoemLm6_eKhM_Q6t-Eto4I1NquitRhjyXSkjyrP6iyKSG76rUy3ug&tn=-UK-R&c[0]=AT1TZvKD1Kz1hQuhxNCYJGoiwOVeTUTtTV_q06in3aKnQpUTUVtkBJxFD1GO_9lyXfEsKq62lzU0aLG9NuHYmzesiZiKBe_FSnQD0U4MQUhrW0TPRBvrBZEBoR6HYaUd-dr9X0HGvtI0D4xfT6dUVwLGW-DuVuofUx3p

Legg igjen en kommentar