Disse informasjonene er viktige å lytte til. En kjempegod forklaring for hvorfor alt dette skjer – bakgrunnen – historikken bak – og hvorfor vi vinner denne krigen. Hvem som startet – og hvordan de stjal våre rettigheter – og hva de planla å gjøre med oss – menneskeheten.

Dette er som en film – en kriminalfilm – som har vært nødt å kjøre sakte men sikkert for alle – slik at folket våkner. Det er oss 99% mot disse 1% som trodde de skulle kuppe oss. Og kuppe alle våre demokratier. Men som vi vet – sannheten er sverdet – og sannheten vinner alltid. Vær takknemlig for at du er blandt de første som våkner – og hjelp til å vekke flere. Bare et våkent folk vil ha kraft til å ta makta tilbake til folkestyre. Alt annet vil oppfattes som et militært kupp. Vi skal ikke ha noe blod flytende, men ingen skal kunne opphøye seg selv over loven. Over de etiske og moralske regler som vi – menneskeheten – velgerne mener er riktig for vårt land, for andre land og for denne jordens fremtid.Folkevett, basert på * kjærlighet til landet, kjærlighet til sin mor og far og sin familie, til sine venner og samfunn. Bare kjærlighet kan overvinne alt. Kjærlighetsfrekvensen fjerner alle sykdommer, og angst. Kjærlighetsfrekvensen fjerner hat og destruksjon – og er fienden til de onde destruktive krefter på denne planeten.* dannelse – som er basert på folkeskikk – der man bukker og takker, der man tar av seg hatten for de som gjør en ekstra innsats for deg og for andre, der du viser en dannelse for kommunikasjon med andre levende (og døde) med åpenhet for læring for å øke sin egen erfaring. De som fornekter dannelse, fornekter sin egenverdi – og kan ikke forvente at andre skal vise dannelse overfor seg selv. Faget mangler i samfunnet – og bør bli et MUST for fremtidens generasjoner som kommer.* respekt – som man får fra sin egen oppvekst, sitt miljø og kultur. En respekt for seg selv, der mennesker er trygge i sin egen virkelighetsforståelse og viser respekt for at også andre kan ha sin virkelighetsoppfatning. At respekt bygges på gjensidighet, der hersketeknikker og nedgradering av andres kompetanse, kunnskap er mindre viktig enn sin egen. Fordi – med å forstå at andre har en annen kompetanse og kunnskap – så vil du oppdage at tilsammen så tilhører alle et samfunn der denne respekten bidrar til å komplementere samfunnets helhet. Det komplementerende samfunn lytter, lærer, ser og sanser hverandre som respektfulle skapninger. Både mennesker, dyr og naturens balanse. Og vi – mennesker står ikke over naturens balanse, vi må respektere at det vi gjør mot andre, det gjør vi mot oss selv. Så vis respekt. Føl ditt karma.* tillit – som bare kan bygges opp over tid. At man har tillit til at ord er et ord -og en lovnad er en lovnad. Tillit er sårbart, og trenger omhyggelig pleie kontinuerlig. Om du på den ene siden lovpriser en person, hvorpå du er falsk og nedsnakker den samme personen – så har du som levende skapning tilført en destruktiv bioenergetisk frekvens som destruerer den tilliten som er så sårbar. Om du skal bygge tillit, så må du vise at du er tilliten verden. Den balanserer på en vektskål, og kan destrueres på et øyeblikk. Det krever hardt arbeid – og bare du selv kan skape tillit til deg selv – og dermed oppnå integritet i ditt eget arbeid for deg selv – og resten av samfunnet.Det ble en ekstra “tale” – men men. Denne videoen på engelsk forklarer så godt hva som er problemet – og utfordringene for oss – menneskeheten. Det som skjer i det minste, skjer i det største. Og nå er vi inne i det store skiftet – der du må si ifra – og handle. Vi kan ikke la NWO overta oss som sine slaver. Dette er en krig mellom din og min frihet – i forhold til et globalt system som ikke ønsker deg vel.MSM vil ikke at du skal vite, derfor blir kanaler stengt ned – og sensurert. Slik bare diktatorer kan stenge ned og sensurere sannheten.Del og bidra.https://youtu.be/g8-tCrgiIC8

Bildet kan inneholde: tekst

Legg igjen en kommentar