Farmasøytisk varsler Brandy Vaughan funnet død!

Brandy Vaughan er en varsler som har gått hardt ut med sine avsløringer vedrørende den farmasøytiske industrien (også kjent som legemiddelindustrien). Eller, hun var en varsler som nå er funnet død under mystiske omstendigheter.

pet av de aller siste årene. En fellesnevner for disse dødsfallene var at de avdødes budskap var i konflikt med den påståtte fortreffeligheten til medikamenter og vaksiner. Hva er det som egentlig skjer her? Og hvorfor skriver ikke de store mediehusene noe om saker som dette?

Brandy Vaughan er en varsler som har gått hardt ut med sine avsløringer vedrørende den farmasøytiske industrien (også kjent som legemiddelindustrien). Eller, hun var en varsler som nå er funnet død under mystiske omstendigheter.

Opprinnelig, på begynnelsen av 2000-tallet, var hun en salgsrepresentant for legemiddelgiganten Merck, som bl.a. er produsent av trippelvaksinen MMR (mot meslinger, kusma og røde hunder). Vaughan promoterte bl.a. Mercks skandale-preparat Vioxx [1], som forårsaket døden for en hel skog av mennesker. Her snakker vi om hundretusener eller endog millioner av mennesker. På toppen av det hele visste Merck om faren for hjerteinfarkt ved bruk av preparatet allerede da det ble markedsført.

Vaughan var en meget profilert varsler, og trolig en real torn i siden til nevnte industri. Hun tok alltid utgangspunkt i solid dokumentasjon når hun gikk ut med sine avsløringer. Vaughan grunnla også et eget nettsted hvor hun publiserte sine funn. Nettstedet ble opprinnelig til som en direkte reaksjon på lovgivning som tvang amerikanske foreldre til å vaksinere sine barn. [2] Fra før hadde Vaughan stusset veldig over at de tungt vaksinerte amerikanske barna syntes å ha dårligere allmenn helsetilstand enn barn fra land hvor det ble gitt langt færre vaksiner. (Hennes etterlatte sønn er da også uvaksinert).

Vaughans mange varslinger tegnet et svært lite tiltrekkende bilde av legemiddelindustrien og dens virksomhet. Vaughans varslerarbeid og erfaringer med legemiddelindustrien understreker bare et godt demonstrert faktum, nemlig at denne industrien er styrt av et kriminelt kartell som setter egen profitt langt over hensynet til liv og helse. Dette har blitt demonstrert til det kjedsommelige, og er ikke lengre gjenstand for diskusjon.

Nå er altså Vaughan funnet død, og dødsfallet hennes har en besk eim ved seg. Hun ble bare 47 år gammel og etterlot seg en ni-årig sønn. Ting peker umiskjennelig i retning av at dette dødsfallet ikke har naturlige årsaker — akkurat som tilfellet er for dødsfallene til mange andre farmasøytiske varslere før henne. Vaughan opplevde å bli konstant trakassert som følge av sin varslervirksomhet. Dette fant sted f.eks. i form av stadige innbrudd i privatboligen hennes, hvor gjerningsmennene la igjen tydelige «spor» ment å advare og få henne til å tie stille. Men Vaughan var en modig varsler, og lot seg aldri bli truet til stillhet. Hun jobbet nitidig med sine advarsler til resten av oss, helt til det siste.

Til slutt føler jeg meg kallet til å smette inn følgende «avsporing»: Det er alvorlig at vårt offentlige helsevern er styrt av farmasøytisk industri som, i sin tur, styrt av et ultrakriminelt kartell. Og, bare for å understreke det: Vaksiner var noe av det Vaughan gikk aller hardest ut mot når hun forsøkte varsle sine medmennesker om farene forbundet med farmasøytiske produkter. Nå er den samme farmasøytiske industrien — les: det samme kartellet — ute med en koronavaksine som knapt har blitt testet for skumle bivirkinger i det hele tatt. Denne vaksinen er basert på en helt ny og svært hasardiøs teknologi, og som sådan er den strengt tatt ikke noen vaksine i konvensjonell forstand. Mer: denne vaksinen gis i tillegg mot en sykdom som er praktisk talt ufarlig! Ja, for dette er nemlig fakta dersom man ser på rene tall. (De som dør av dette nye viruset, er gamle mennesker som allerede har levd et langt liv. Gamle mennesker dør, og ingenting er nytt i så måte. Allikevel blir dette nå betegnet som en skandale???! Hvor har fornuften tatt veien?) De som velger å ta denne nye vaksinen vet åpenbart ikke hvilken risiko de løper!

Her er en video hvor Vaughan selv forteller om hvordan det medisinske kartellet forsøkte å bringe henne til taushet mens hun enda levde:

Legg igjen en kommentar