Berlingske: Ny stalinistisk kategori i epidemi regning: fjerning av mennesker med ′′ sosialkritisk sykdom ′′

I nærheten av at man kan psykiatere samfunnskritikere: ′′ ” 9. Pasientsikkerhetsstyret kan i en viss periode beordre alle som lider av en generelt farlig eller sosialt kritisk sykdom, eller hvem som skal smitte med en slik, innrømmes til ett sykehus eller annet egnet anlegg.”

Her er et lite utdrag fra noen av punktene i regningen:
1) Helsemyndighetene vil kunne bruke tvang og tvang – dersom de bare antar at du er smittet med en sykdom som definerer som generelt farlig.
2) Tvungen testing.
3) Tvangsbehandling (i 4 uker + 4 uker + 4 uker osv. ).
4) Tvungen isolering (i 4 uker + 4 uker + 4 uker osv. )))
5) Tvangsfjerning hjemmefra.
6) Tvungen vaksinasjon.
7) Myndighetene trenger ikke lenger en rettskjennelse for å få tilgang til hjemmet ditt, tvinge deg og sette deg i fengsel i opptil 6 måneder dersom du ikke følger reglene.
8) Forsamlingsfrihet kan avskaffes med vilje.
9) Helsemyndigheter og politi kan bryte seg inn i alle hendelser uten fullmakt.
Og dette viktige passet i in 21 stk 4.:
” Beslutninger tatt av pasientsikkerhetsstyret i henhold til paragraf 1 og 2 kan avsette plikter og rettigheter som er fastsatt i eller under annen lovgivning.”

Her kan utkastet til epidemiloven leses
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3fb27712-0916-41e7-8be6-bdebe101994e/Forel%C3%B8bigt%20udkast%20-%20h%C3%B8ring.pdf

Berlingske lekkasje ::

” Etter massiv kritikk av den nødstilfelle epidemiloven i mars, har regjeringen nå lagt frem et utkast til partiene i det danske parlamentet for en ny og langvarig lov.

Her stiller regjeringen opp, som et spektakulært element, for å gi helseminister og eldre Magnus Heunicke (S) mer langtrekkende krefter uten å involvere Stortinget.”
https://www.facebook.com/reneeroger/posts/10221613963409811

HVA ER SOSIALSKAPET KRITISK UNDER DEN NYE MEDISINSKE MILITARY FARMACRATUREN?

ER DET F. Eks. eks. ′′ Ewww ′′ (AUTORITETS DEFIANSE (TRODS) DISORDER? eller lignende. (fjerning av dissidenter ved påskudd av ‘mental illness’)

NÅ MÅTTE LEGISTRERE OG ANDRE I ETATE HOPPEN UT I SIVIL-MOT – sen time før helvete braker løs!
Mange akademikere er nå sjokkert!

Vaksinasjon
§ 14. Helseministeren og eldre, etter anbefaling fra Helsetilsynet, kan legge regler om vaksinasjon av spesifikke risikogrupper for å utrydde eller forebygge
spredningen av en generelt farlig eller sosialkritisk sykdom, spredningen som kan utgjøre en trussel mot folkehelsen.
Paragraf 2. Helseministeren og eldre, etter anbefaling fra Helsetilsynet, kan, når det er nødvendig å forebygge eller inneholde spredning av en sosialkritisk sykdom her
i landet, eller for å redusere antallet andre pasienter i helsevesenet, regler for vaksinering av spesifikke risikogrupper for å minimere spredningen av andre sykdommer i befolkningen.
Paragraf 3. Pasientsikkerhetsstyret kan beordre folk som ikke følger regler utstedt under paragraf 3. 1 og 2, vaksinert. Bruk av kraft til å gjennomføre tiltak

§ 15. Pasientsikkerhetsstyret kan, etter ønske fra autoritet eller eier av institusjonen, som styret etter § 7 (7). 3 anmodet om å fullføre en
mål etter §§ 8-10 og §§ 13-14, beslutter å tillate følgende søknadsskjemaer for å gjennomføre og opprettholde et slikt tiltak:
bruk av kraft mot personen som mål er rettet mot:
1) Fysisk bevaring, gjensitting og retur av personen som er bekymret.
2) Låsing av lokaler der personen som er bekymret holder til.
Paragraf 2. Pasientsikkerhetsstyret kan bestemme seg for å tillate bruk av kraft som referert til i avsnitt 1 2., nei. 1 og 2 dersom en person unnlater å overholde en ordre som er utstedt under
§ 14 stk 3.

Politideltakelse
§ 16. Dersom en person ikke følger et påbud under dette kapittelet, vil politiet bruke nødvendig kraft i henhold til loven om politiets aktiviteter
bistand for å sikre at påbudet gjennomføres og vedlikeholdes.
Paragraf 2. Helse-og eldre, etter forhandling med justisministeren, kan legge regler om politihjelp under paragraf 2. 1.”

Advokat, advokat og foredragsholder Mikkel Kaastrup:

REGJERING FORMÅLET EN NYHET EPIDEMILOVER DANMARK TIL EN DIKTATUR LEDER AV HELSEMINISTEREN OG TIL DAGLIG REGJERING AV ET EKTEKTIVT KOMMITET I FORMEN AV PATIENTS SIKKERHETSGJERING.
Dersom det danske parlamentet vedtar denne loven, vil alle former for demokrati i Danmark være over.

Helseministeren vil kunne definere når vi er så truet av en generelt farlig sykdom at han kan bruke sine ekstraordinære krefter i loven. Makter til å fengsle folk, isolere dem, tvunget til å behandle dem, tvinge vaksinere dem, kreve at politiet skal gjennomføre disse tingene, forby folk å bruke offentlig eller privat transport osv.

Han kan til og med lage regler for at du ikke kan anke avgjørelsene hans til domstolene (som strider mot Grunnlovens paragraf 63) og loven sier at regler som han eller andre statsråder gjør for å ” beskytte ” oss mot farlige sykdommer ikke har for å følge Danmarks andre lovgivning.

Det vil derfor være helseministerens regler i henhold til epidemiloven, som vil ta forrang over all annen lovgivning, så helseministeren ønsker å bli en diktator lovlig.

Og vi har allerede sett hvordan nåværende helseminister er villig til å legge ned landet og ødelegge landets økonomi og befolkningens fysiske og psykiske helse med kreftene han har under nåværende epidemilov. Dersom han får makt etter ønske i regjeringens forslag til NY-epidemiloven, vil makten hans være mangfoldig og vi vil – som jeg skriver – ha et ′′ helsediktatur ′′ eller et coronadiktatur ledet av Helsediktatoren og formannskapet hans i form av pasientsikkerhetsstyret..

Danmark blir som den australske staten Victoria er i dag. Og danskene som har mulighet flykter selvfølgelig til Sverige eller andre steder uten lignende diktator.

Skriv og ring ditt lokale stortingsrepresentant og protester!

Alle medlemmer av Stortinget med navn og e-post finner du her:
https://www.ft.dk/da/medlemmer

Dersom loven blir vedtatt i denne formen, vil landet vårt bli fullstendig ødelagt – det er ille nok i dag – vil du ha et legediktatur under helseministeren? Les selv hva regningen sier – jeg har kommentert rødt i versjonen som kan lastes ned her:
https://rapidgator.net/file/f3f28f83d88e6f759fd08c65e525a246/Ny_epidemilov_oktober_2020_Forel%C3%B8bigt_udkast_-_h%C3%B8ring_-_med_kommentarer_(MK).pdf.html

Og her: (kun tilgjengelig en uke fra nå)
https://we.tl/t-KORXcyx8Lt

Del gjerne denne teksten og last ned og spre regningen med kommentarer så den kan lastes ned mange andre steder. La folk se selv hvilke gale regler regjeringen har satt administrasjonen til å utforme, slik at vi alle kan styre som sauer i fold.#

_____

Danmarks lidelse i form av drakonisk regresjon for totalitære restriksjoner er tydeligvis blodofferet som må vekke apatene. Det er ingen presedens i dette vanvittige teknokratiske digitale diktaturet og omkrets i den nye verdensforstyrrelsen:

” Ingen kan si i øyeblikket når vi skal gjennomføre disse planene, men en ting må være klart: vi er på et historisk vendepunkt. Stenging var ingenting, men bevisst skapte påskudd for den siste store redningen av det eksisterende finansielle systemet. Pengeverdenen i sin nåværende form går mot slutten. Som med banksystemet som oppstod for ca 600 år siden.

Dersom de som har makten i hendene fortsetter å bestemme vår fremtid, har de ikke annet valg enn å ty til valuta for digital sentralbanken og forsøke å kontrollere og regulere oss alle på denne måten. At sentralbanker inngår en allianse med digitale selskaper, dvs. at vi forventer en semi-privat valuta, viser at vi for tiden er på terskelen til å gå inn i den verste formen for planlagt økonomi bestilt fra oven – autokratisk korporatisme, ideelt for Benito Mussolini .”
– Ernst Wolf, internasjonalt respektert anerkjent utmerket analytiker om verdens største globale tilbakestilling med Corona som påskudd, Ernst Wolff er IKKE alene i denne analysen, det er mange dyktige analytikere som deler den samme analysen. Kart Bio: Wolff er en tysk journalist og bestselgerforfatter i analyse av det globale finans-og pengesystemet, IMF, Verdensbanken, Federal Reserve, Bretton Woods-systemet og verdensomspennende fiat-penger osv. Toppliste over bestselgere i. Spiegel og andre blader. SE REST, YTTERLIGERE VIKTIG ANALYSSE FRA 30.000 MAT:
https://www.facebook.com/damaro.orgonite/posts/366751817682230  · Se opprinnelig tekst  · Vurder denne oversettelsen

Legg igjen en kommentar