Prop. 40 L (2022–2023)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten). Dette er skrevet SÅ akademiskt at det vitner til at staten skal ha kontroll ….og på en slik måte at “vanlige” folk IKKE...

Prop. 39 L (2022–2023)

Endringer i helsepersonelloven (statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak) Til innholdsfortegnelse Helse- og omsorgsdepartementet 1 Hovedinnholdet i proposisjonen Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det lovfestes i helsepersonelloven § 71 at departementet i...

Arecibo Observatory Enhanced HF Ionospheric Heating Instrument.

https://climateviewer.com/2014/10/18/ionospheric-heaters-how-haarp-really-works/?fbclid=IwAR3TMehT-dzRoOZF6Ltj2FiqSSDcJZLuaVRr7ae7RyaKGXW6-wvGTmaBqho Arecibo Observatory, PR-625, Arecibo, Puerto Rico 18.34421900121537, -66.75269217609858 http://www.naic.edu/ Etterforskerne vil bruke den forbedrede instrumentklyngen ved Arecibo Observatory (AO) for å få ny innsikt i den komplekse naturen til rom-atmosfære-interaksjonsregionen (SAIR). Det nye høyfrekvente...

Diverse måleinstrumenter.

https://vi.aliexpress.com/item/1005004769601336.html?spm=a2g0o.productlist.main.57.7f1c3598S8WHYU&algo_pvid=9a84f75c-872a-4091-83d8-8969f4f147f3&algo_exp_id=9a84f75c-872a-4091-83d8-8969f4f147f3-28&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030906900418%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21NOK%21755.7%21460.98%21%21%21%21%21%40210212c016745534953086988d0669%2112000030906900418%21sea&curPageLogUid=tXPis5PgelbJ https://vi.aliexpress.com/item/1005002273796570.html?spm=a2g0o.productlist.main.73.7f1c3598S8WHYU&algo_pvid=9a84f75c-872a-4091-83d8-8969f4f147f3&algo_exp_id=9a84f75c-872a-4091-83d8-8969f4f147f3-36&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000019865877634%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21NOK%21982.6%21461.87%21%21%21%21%21%40210212c016745534953086988d0669%2112000019865877634%21sea&curPageLogUid=YdmF9ImhhFOB https://vi.aliexpress.com/item/1005004001677630.html?spm=a2g0o.productlist.main.113.7f1c3598S8WHYU&algo_pvid=9a84f75c-872a-4091-83d8-8969f4f147f3&algo_exp_id=9a84f75c-872a-4091-83d8-8969f4f147f3-56&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027702983358%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21NOK%211590.01%21874.5%21%21%21%21%21%40210212c016745534953086988d0669%2112000027702983358%21sea&curPageLogUid=rtgRHp8GkcMZ Elektrolysator https://vi.aliexpress.com/item/1005004899113429.html?spm=a2g0o.detail.1000014.24.f85b6ebdJgXHgK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=bb1dba13-937b-4d6e-a416-10781843fae4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:bb1dba13-937b-4d6e-a416-10781843fae4,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030945155614%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21NOK%215.6%212.75%21%21%21%21%21%402101f6b616745550189441236ea2b2%2112000030945155614%21rec Vannkvalitetstester https://vi.aliexpress.com/item/1005002246246584.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.19962f65nMoMgl&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=c83d35c1-2564-4824-853f-0d2f66b7093e&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Ac83d35c1-2564-4824-853f-0d2f66b7093e%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000019588963024%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21NOK%212.06%211.67%21%21%21%21%21%402101f6b616745552829695432ea2b2%2112000019588963024%21rec&gatewayAdapt=glo2vnm